Mária százada

+ + + Lelki hadviselés Szűz Máriával + + +
KüldetésünkBlog

Jézus: „A magyar népnek Anyámra kell tekintenie, s hirdetnie kell mindenkor: „Mi mindannyian a mi Királynőnk és a Világ Győzelmes Királynője által fogunk diadalt aratni.”

— Mária Natália nővér naplója

Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

A pokol c. könyv A pokolról szóló könyv, Schouppe Ferenc S.J. francia jezsuita atya könyve. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás tudományt...

Mária százada blog

Legutóbbi bejegyzések

Könyörgés az édesanyákhoz

Könyörgés az édesanyákhoz

Könyörgés az Édesanyákhoz Ne öljél meg ÉdesanyámElférek még nagy a világhadd örüljek napsugárnakmadárdalnak, virágszálnak Ne öljél meg...

Boldog Taigi Annamária élete

Boldog Taigi Annamária élete

Boldog Taigi Annamária (1769-1873) olasz misztikus, harmadrendi trinitárius, hét gyermek édesanyja. Annamária abban a korban élt, melyben a világ...

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy a katolikus tesTvéreink jobban megéljék hitünk misztikus mélységeit

Korunkra sajnos nagyon jellemző a hitehagyottság formájaként, a langyos “keresztény” közömbös élet. Ennek a fajta “papírkeresztény” életnek sokáig én is részese voltam, hiszen nem volt semmilyen indíttatásom arra vonatkozólag, hogy mi dolgom nekem az Egyházban?

VILÁG KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNA

Budapesten a Normafán, a Szent Anna-réten több mint 80 éve várakozik a Világ Királynője engesztelő kápolna, hogy megépüljön. Épülése összefügg a magyarság sorsával, de az egész világ békéjével is.

 

Rózsafüzér.

A Rózsafüzér a leghatékonyabb ima. Minden katolikusnak kötelezően ajánlott napi imádság.

Rózsafüzér társulat (OP)Csoportunk

Mária százada blog

Kategóriák

Elmélkedés

Szentelmények

Társulatok

Imák

Megszentelő kegyelem

Áhítatgyakorlatok

Lelki naplók

Rózsafüzér

TANÚSÁGTÉTELEK

Pokol

Ha halálos bűnben halunk meg anélkül, hogy azt megbántuk vagy Isten irgalmas szeretetét befogadtuk volna, akkor — saját szabad választásunk révén — tőle örökre elválasztottak maradunk. Ezt az Isten és a szentek közösségéből való végleges önkizárás állapotát nevezzük “pokolnak”. KEK 1033

Tisztítótűz

Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták, örök üdvösségük felől ugyan biztonságban vannak, de a halál után tisztuláson mennek át, hogy elnyerjék azt a szentséget, melyre szükségük van, hogy a mennyország örömébe beléphessenek. KEK 1030

Mennyország

1023 Akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, és akik már teljesen megtisztultak, örökre Krisztussal élnek. Örökre hasonlók Istenhez, mert Őt úgy látják, “amint van” (1Jn 3,2), szemtől szembe (1Kor 13,12): [615]

KEK1023

Mária százada

ENGESZTELÉS

„Engesztelés: életjavítás, csak azután az áldozat!” – Jézus mondta Natália nővérnek

ÉLETJAVÍTÁS

Jézus mondja: „Engesztelés alatt elsősorban az életjavítást értem, ami abban áll: Aki eddig káromkodott, az dicsérjen engem, aki lopott, ne lopjon, aki felebarátját gyűlölte, szeresse, és tegyen jót vele, aki a testnek élt, éljen a léleknek, aki a többi parancsaimat elvetette, az tartsa meg azokat, mert csak így lesz teljes az engesztelés.” (Forrás: Natália nővér I. kötet, Szent József kiadó 170-171. oldal)

IMA

„Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek!” Fatimai Szűzanya (1917. május 13.)

– Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzék értük. (1917. aug)

Áldozat

Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzék értük. (Fatima-i Szűzanya 1917. aug.)

Ima és áldozat, e kettő menti meg a lelkeket. Cselekedjetek már! Ez a tétlenség a bűn melegágya és ez nagyon tetszik a Sátánnak. (Szeretetláng Lelki napló, 67-68)