MÁRIA SZÁZADA

+ honlap a boldogságos Szűz Mária dicsőségére +

„Szűz Mária által jött Jézus Krisztus először e világra, Ő általa kell eljönnie másodszor is. Szent Fia első eljövetelében Szűz Máriát nagyon kevéssé ismerték, de második eljövetelében nagyon meg kell Őt ismerni. Ugyanis az üdvözítés csodálatos rendje azt kívánta, hogy az első eljövetelében rejtve maradjon, hogy így egyedül Fiát Jézus Krisztust ismerjék, de a második eljövetelben Őt fogja Isten kinyilatkoztatni.” Monforti Grignon Szent Lajos