A fatimai Szűzanya kérései

2021. máj | jelenések

1917. MÁJUS 13.

Néhány pillanat múlva a Szűzanya hozzáfűzte:
„Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek!”
(Fatimáról beszél Lúcia nővér 169. oldal) Ezt a felszólítást a Szűzanya minden jelenés alkalmával megismételte. És nemcsak a Fatimai jelenéseknél, hanem sok más jelenése alkalmával is! A rózsafüzér ereje

Teendő: Imádkozzuk minden nap az öttizedes, hagyományos rózsafüzért!

1917. JÚNIUS 13.

„Te azonban egy ideig még itt maradsz. Jézus téged akar felhasználni, hogy az
emberek megismerjenek és szeressenek engem. Meg akarja
alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét ”. Lúcia sietség miatt elhagyja itt a bekezdés végét, amely a többi írásban így hangzik: Aki elfogadja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy szereti, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék. (Fatimáról beszél Lúcia nővér 170. oldal)

Teendő: Ajánljuk tehát fel magunkat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének pl. ezzel az imával. (Életfelajánlás 9. oldal)

1917. JÚLIUS 13.

A titokkal kapcsolatos látomássorozat.

Titok 1. része: A pokol látomása
Titok 2. része: A Szeplőtelen Szívről és Oroszország felajánlásáról
Titok 3. része: A lehetséges nagy keresztényüldözésről

Hozzatok áldozatot a bűnösökért, és mondjátok gyakran, különösen akkor, ha áldozatot hoztok: Ó Jézusom, Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és azoknak a bűnöknek engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.”

(Fatimáról beszél Lúcia nővér 171. oldal)

Teendő: Áldozathozatal és ima a bűnösökért!

„ A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sokan megmenekülnek, és béke lesz. A háború is véget ér. Ha azonban nem hagyják abba Isten megbántását, XI. Piusz pápasága alatt egy másik, még szörnyűbb háború kezdődik. Amikor egyik éjjel ismeretlen fény tűnik fel (az 1938. január 24-i északi fényről van szó, amely rendkívüli volt és amelyet Lúcia mindig az Égtől ígért jelnek tartott.), ismerjétek fel, hogy ez az a nagy jel, amelyet Isten ad nektek. Akkor a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy ezt megakadályozzam, eljövök majd, hogy kérjem Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtér, és béke lesz, ha nem, akkor tévtanakt az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodni fog. A Szentatya fölajánlja nekem Oroszországot, és az megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában a hitigazság mindig megmarad, stb… Erről senkinek se szóljatok, Ferenccel közölhetitek. Amikor a rózsafüzért imádkozzátok, ezt mondjátok minden tized után: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.”

Teendő: Pápa ajánlja fel Oroszországot a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, elsőszombati szentáldozás, rózsafüzér tizedek végén, fatimai fohászima elmondása!

(Fatimáról beszél Lúcia nővér 172. oldal)

1917. AUGUSZTUS 19.

(Augusztus 13. elmaradt a látnokok bebörtönzése miatt)

– Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Nincs, aki áldozatot hozzon és imádkozzék értük.

Teendő: Áldozathozatal és ima a bűnösökért, tehát az egész világra kiterjedő engesztelés!

(Fatimáról beszél Lúcia nővér 173. oldal)

1917. SZEPTEMBER 13.

„Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért, hogy kieszközöljétek a háború végét! Októberben eljön az Úr Jézus is, a Fájdalmas Szűz és a Kármelhegyi Szűz, Szent József a gyermek Jézussal, hogy a világot megáldják.”

(Fatimáról beszél Lúcia nővér 174. oldal)

1917. OKTÓBER 13.

„Szeretném, ha itt egy kápolnát építenének tiszteletemre. A Rózsafüzér Királynője vagyok. Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafüzért. A háborúnak vége lesz, és a katonák rövidesen hazatérnek.”

Kármelhegyi Boldogasszony megjelenése, Szent József és a gyermek Jézus megjelenése.

Mikor a fatimai látnokot, Lúcia nővért (aki maga is kármelita szerzetesnő lett) megkérdezték, miért jött Mária utolsó jelenésekor Kármelhegyi Boldogasszonyként, ő ezt válaszolta: „Ezzel Mária azt a kívánságát akarta kifejezésre juttatni, hogy minden ember hordja a skapulárét az Ő Szeplőtelen Szívének való felajánlása jeleként.”

Fatimai napcsoda.

Teendő: Rózsafüzér imádkozása, barna skapuláré felvétele, Szent József tisztelete

(Fatimáról beszél Lúcia nővér 175. oldal)

1925. december 10.

1925. december 10-én megjelent a Szűzanya Pontevedrában, és mellette fénylő felhőben egy gyermek. A Szűzanya Lúcia vállára tette a kezét, és egy tövisekkel körülvett szívet mutatott neki, amelyet másik kezében tartott.
A gyermek ezt mondta:
„Szánd meg Szűzanyád tövisekkel körülvett Szívét. A hálátlan emberek állandóan megsebzik, és senki sincs, aki engesztelné és a töviseket kihúzná.”
Ezután a Szűzanya folytatta:
„Leányom, nézd tövisekkel körüivett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal és hálátlanságukkal állandóan megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden első szombaton meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek. hogy ezáltal engeszteljenek.”

(Fatimáról beszél Lúcia nővér 188. oldal)

ÖSSZEFOGLALÓ A TEENDŐKRŐL, A HÍVEKNEK

  1. Imádkozzuk minden nap a rózsafüzért! (legalább 5 tized, a teljes rózsafüzér 3 x 5 tized)
  2. Önfelajánlás a Szűzanya Szeplőtelen Szívének
  3. Engesztelés a bűnösök megtéréséért (életjavítás, ima, áldozathozatal)
  4. Elsőszombati áhítatgyakorlat: szentáldozás, szentgyónás, rózsafüzér ima, 15 perc elmélkedés
    + barna skapuláré felvétele
    + Szent József tisztelete

„Ha az ember nem tud imádkozni, akkor Szent Józsefhez fordul.”

— Szent Bernadett

Címkék