A rózsafüzér ereje

2020. szept | elmélkedés

Rózsafüzér különleges ereje

Lúcia nővér gondolatai:

Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár az evilági, akár a szellemi életben, akár a privát-, a családi- vagy a közösségi életben, népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani!

Ismétlem Önnek, hogy nincs olyan probléma – bármily súlyos is az –, melyet a szentolvasóval ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni! A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni!”

(Pater Fuentes 1957. dec. 26-i interjúja a fatimai Lucia nővérrel)

Pio atya gondolatai

Távozz tőlem, Sátán

A gonosz meg akarja semmisíteni ezt az imádságot, de ez soha nem fog sikerülni neki. A rózsafüzér azok imája, akik minden és mindenki felett győzedelmeskednek. A Miasszonyunk tanította nekünk ezt az imát, mint ahogy Jézus tanította a Miatyánkot.

Az egyetlen fegyver

Vannak, akik olyan esztelenek, hogy azt hiszik, végig tudnak menni az életen Égi Édesanyánk segítsége nélkül. Szeressétek a Madonnát, és imádkozzátok a rózsafüzért, mert az ő rózsafüzére az egyetlen fegyver a mai világ bűnei, veszedelmei ellen.

Fogd meg az édesanyád kezét

A sötétség idején a rózsafüzérbe kapaszkodni olyan, mintha megfognád Égi Édesanyád kezét. Imádkozd mindennap a rózsafüzért! Bízd rá magad Máriára – Ő gondoskodik rólad.

Mellette

A figyelmünk irányuljon az Üdvözlégyre és a köszöntésekre, amelyekkel a Szent Szűz felé fordulunk, és a titkokra, amelyeket szemlélünk. Mária jelen van mindegyik titokban, szeretettel és fájdalommal telve osztozott mindenben.

Amilyen gyakran csak lehetséges

Szeresd a Szűzanyát, és segíts, hogy mások is megszeressék; mindig imádkozd a rózsafüzért, amilyen gyakran csak lehetséges.

 forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/gyozni-szeretnel-ismerd-meg-pio-atya-gondolatait-rozsafuzerrol

Idézet Maria Simma osztrák misztikustól

A rózsafüzér imának is nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítani. Nagyon nagy hatalma van. Mária a keresztények segítsége (Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel – 76.oldal)

Idézet az ördög kényszerű megnyilatkozásából Milánó exorcistájának hanganyaga nyomán:

Belzebub démontól: (Elhangzott 2019. október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén)

„Az a korona (rózsafüzér) elpusztít engem!”

„Minden Üdvözlégy „égeti” az agyamat!”

„Ez egy nagyon egyszerű ima, amit nem mindenki végez, de aki igen az bekapcsolódik Jézus és Mária életébe, és az agyam szétrobban, ha hallok ilyen éneket! Ki nem állhatom!”

„Már az is idegesít, ha egyáltalán valakinek a kezében van (a rózsafüzér), mégha nem is imádkozza.”

„Mária szereti ezt az imát!”

„És aki a családjával imádkozza ezt az imát, különleges védelemet nyer általa. Nem léphetek be abba a házba. Nem kapok rá engedélyt. Mert a családban mondott Szent Rózsafüzér ereje összezúz engem.”

„És azok a családokban, ahol csak egyetlen személy is imádkozza, megmentheti a család többi tagját.”

„(Mária) Kedvenc titkai, Krisztus szendvedései, mert az mind az emberiség megváltása.”

„De bárki imádkozza a rózsafüzért, ahhoz eljövök hogy megzavarjam…gondolatokkal…figyelemelterelésekkel…

„Ezt a gyermekekkel is imádkozni kellene…megtanítani nekik ezt az imát, mielőtt összezavarom őket, mert később elveszem a tisztaságukat.

„A szülőknek imádkozniuk kell a rózsafüzért a gyermekeikért, mert el akarom pusztítani a családot és a fiatalokat.”

„Aki imádkozza a rózsafüzért, annak (Mária) különleges kegyelmeket ad. Sokat, nagyon sokat! Ki nem állhatom!”

„A kilencedektől szintén felrobban az agyam. Mindtől, Csomóoldó Boldogasszony.”

„- És mi a helyzet a litániákkal?
– Összezúznak, fárasztanak.
– Miért?
– Mert folytonos dicsőítés, dicsőítés, dicsőítés!
– És mit tudsz még mondani a litániákról, mert nem mindenki mondja a rózsafüzér után?
– Tudom, tudom. Akik nem imádkozzák, rosszul teszik.”

 Idézet az ördög kényszerű megnyilatkozásából Róma vezető exorcistájának feljegyzése nyomán:

„Amikor azt az átkozott füzért mondjátok, az egész pokol beleremeg!” „Aki ebbe kapaszkodik, soha nem fog elveszni!” 

„Rosszul vagyok, amikor annak a füzérnek a titkait szemlélitek. Annyi, de annyi lelket elragad tőlem. Mert „Azé” [Máriáé]. 

„Gyűlölöm, mert szeretetfüzér, amely mindenkit Velük egyesít [Jézussal és Máriával]”. 

„Ha mindnyájan hittel mondanátok a Rózsafüzért, azonnal végem lenne!” 

(F. BAMONTE: Szűz Mária harca, IHTYS 2014.)  

„Mindeddig sohasem imádkozott úgy, amint Jézus szeretné! Nem figyel eléggé minden indítására! Még szent jelenlétének szemlélését is elég gyakran elveszíti, s ezért nem halad a tökéletesedésben úgy, amint Jézus várná.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék