Angelus (Úrangyala)

2024. jan | áhítatgyakorlat

A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra.

Az Angelus nem azonos a III. Kallixtusz (1455–58) pápa által 1456-ban elrendelt „déli harangszóval”, aki hosszú déli harangozást és imát kért, hogy védelmet nyújtson a korabeli török ​​inváziókkal szemben. XII. Piusz pápa 1956-os Dum Maerenti Animo apostoli levelében a katolikus egyház kelet-európai és kínai üldöztetéséről emlékeztet a „déli harang” 500. évfordulójára, egy keresztes imahadjáratra, amelyet elődei rendeltek el az általuk veszélyesnek tartott események ellen. Ismét arra kéri a híveket szerte a világon, hogy imádkozzanak a keleti üldözött egyházért a déli Angelus alatt.

 forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Angelus

Angyali üdvözlet, Eustache Le Sueur, 1652

Az imádság szövege

Az Úrangyala imádság magyarul:

V: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe foganá* Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária…

V: Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária…

V: És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. (térdet hajtunk, vagy mélyen meghajlunk)  

Üdvözlégy, Mária…

Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

*a magyar fordításban tévesen sokszor ’fogadá’-t mondunk, de a latin ’concepit’ szó egyértelműen ‘foganá’-t jelent, teológiailag is így helyes. – a szerk.

***

Az Úrangyala imádság latinul:

V: Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria…

V: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum.

Ave Maria…

V: Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis.

Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus! Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui Angelo nuntiante Christi, Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

forrás felhasználásával: https://regi.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=11

Déli Úrangyala utáni imádság

Égi Édesanyám!

Oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségeinket és az egész magyar egyházat. Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni, a Szentlélek ereje és világossága által add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária engesztelő országa, a Te országod lehessen. Tisztíts meg minket a Szentlélek által minden bűntől és vezess el Szent Fiadhoz, Jézushoz. Ámen.

+ Dankó László érsek Kalocsa, 1994. Szent László Király ünnepén, jóváhagyva: Ikt.sz.: 1199/1994 

Úrangyala utáni imádság

Ezt az imádságot a szívemben kaptam a Boldogságos Szűztől, 1990-ben, aki a déli Úrangyala után kérte elmondani. Ma már világossá vált az ima időhöz kötött oka. 1994-ben megjelent az: „Isten hazánkért térdelünk Elődbe.” c. imafüzetben, Balázs Gergely és Farkas István piarista atyák szerkesztésében, Dankó László érsek atya ajánlásával és jóváhagyásával. Érseki pecséttel. Sokáig imádkozták a Mária Rádióban és néhány templomban, közösségben is. Égi Édesanyánk, Magyarok Nagyasszonya azóta egyre erősebben késztet ennek az imádságnak mielőbbi és nagyobb terjesztésére.

Horváth Mária

Ördögűzők tapasztalatai a hármas Úrangyala imádságról

Egy világhírű ördögűző (Ripperger atya) szerint a hagyományos Úrangyala ima reggel 6-kor, délben és este 6-kor történő imádkozása gyorsan megszabadít a démoni befolyástól, a mélyen gyökerező bűntől és még a mentális betegségektől is.

A Dolorán atyák (hét fájdalmú Szűz Anya rendje) egy igazán csodálatos jelenséget figyeltek meg. Nevezetesen, a démoni befolyás azokra az emberekre, akik naponta háromszor imádkozták az Angelust, szinte azonnal megszűnt vagy nagymértékben enyhült.  Ripperger atya egyszerűen ezt  állítja:

„Ez tényleg eltakarítja a démonokat”.  

Szinte mindenki, aki hűségesen imádkozta a három Angelust, hónapokon belül képes volt legyőzni a mélyen gyökerező bűnt. Néhányan krónikus pénzügyi problémáktól, rejtélyes, kezelhetetlen betegségektől és mentális zavaroktól is megszabadultak (amelyeket bizonyos esetekben valóban gonosz szellemek okozhatnak).

forrás: https://www.catholicity.com/cards/3-angelus-card.html

 

chad ripperger

Miért működik?

Ripperger atya ezt a gyakorlatot „elemi lelki fegyelemnek” nevezi. Elemi, mert egyszerű. Lelki, mert az Egyház hagyományos imájának alkalmazása. Fegyelem, ebben az esetben azért, mert megköveteli, hogy alávessük magunkat egy fix napi ütemtervnek.

 Ez természetesen kiegészül a gyakori gyónással, hogy mentesek maradjunk a halálos és bocsánatos bűntől, a vasárnapi és kötelező szent napokon való szentmisén való részvétellel, valamint a mindennapos elmélkedő ima életével.

 Hogy Ripperger atyát idézzem az egyik podcastjában:

„Ki gondolta volna? Ha normális katolikus életet élünk, akkor szinte minden démoni tevékenységtől megszabadulunk!”

 Ripperger atya további megfigyelése:

Az első hatás, amit tapasztalni fogsz, hogy csökken a késztetésed bizonyos halálos és bocsánatos bűnök elkövetésére, amelyek leküzdéséért talán évek vagy évtizedek óta küzdöttél.

 Az az ördögi „lökés”, amelyet talán tévesen kizárólag a saját hibádnak tulajdonítottál, szinte mindig el fog tűnni.

 Ezzel párhuzamosan javulni fog az a képességed, hogy felismerd a kísértést elősegítő körülményeket. Ezeket a „bűn közeli alkalmakat” sokkal könnyebb lesz elkerülni. A kísértésre adott rendezetlen érzelmi reakcióid csökkennek.

 Számos bizonyságot kaptunk olyan emberektől, akik megerősítették, hogy egy „sötét felhő” vagy az „elnyomás” folyamatos belső tapasztalata megszűnt.

 forrás:

https://www.youtube.com/watch?v=kn1ooZy-twI&ab_channel=Prayersforallseasons

https://www.catholicity.com/cards/3-angelus-card.html

„Soha ne keseredjék el! Jézus, ha akarná, néhány óra vagy akár egy szempillantás alatt el tudná juttatni a tökéletesség önnek szánt csúcsára; de nem! Inkább szereti látni igyekezetét, és azt kívánja, hogy ön is lássa és megtudja, mily nehéz és rögös a tökéletesség útja. Legyen nagyon nagylelkű!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék