Aprószentek közbenjárása

2020. dec | áhítatgyakorlat

emmerich katalin

Boldog Emmerich Anna Katalin: A Boldogságos Szűz Mária élete  c. könyvből (282. oldal)

Személyes.

Az aprószentek meggyilkolásának évszakára vonatkozó imatevékenység

Kedd, február 27.

Ma este, alkonyat idején a beteg elszundított, s néhány perc múlva külső ösztönzés nélkül, nagy örömmel mondta: „Ezer köszönet Istennek, ó, de jókor jöttem, ó, milyen jó, hogy ott voltam! A szegény gyermek megmenekült, imádkoztam, hogy áldja meg és csókolja meg ez után nem tudta már a mocsárba dobni.”

Az író e meglepő kijelentésre megkérdezte:

-„Ki?” – s ő folytatta

-„Egy elcsábított leány, aki az újszülött gyermekét vízbe akarta fojtani. Nincs nagyon messze. Ezekben a napokban oly sürgetően fohászkodtam Istenhez, hogy ne halhasson meg egyetlen szegény, ártatlan gyermek sem keresztség s áldás nélkül. Azért imádkoztam így, mert most közeledik az aprószentek vértanúságának az évszakasza. Könyörögtem a jó Istenhez ezeknek az első vértanúknak a vérére hivatkozva.
Ó, hasznot kell húznunk abból az időszakból, amikor a kis rózsák a mennyei egyház kertjében évente virágoznak, s a földön le kell szakítanunk azokat. Isten meghallgatott, és meg tudtam segíteni az anyát és gyermekét. Talán még látni fogom egykor ezt a gyermeket.”

A következő reggel ezt mondta el: „A vezetőnk gyorsan elvezetett M.-be. Elcsábított lányt láttam, úgy vélem, M. előtt. A környék úgy tűnik nekem, hogy T-től balra van, el K. felé. A gyermeke valami cserjés mögött jött a világra, s ő vele együtt mély mocsárhoz közeledett, amin valami zöld dolog úszott. A gyermekét a vízbe akarta dobni, a kötényében vitte őt. – Nagy, sötét alakot láttam mellette, ami mégis egyfajta visszataszító fényt árasztott magából. Azt gondolom, a gonosz ellenség volt. Hozzá igyekeztem, és teljes szívemből imádkoztam. Láttam, hogy a sötét alak távozott. Ekkor fogta a gyermekét, megáldotta és még egyszer megcsókolta. De amikor ezt megtette, nem volt képes többé a vízbe fojtani. Leült, és borzasztóan sírt, s egyáltalán nem tudott segíteni magán. – Vigasztaltam őt, s azt mondtam neki, hogy menjen a gyóntatóatyjához, és könyörögjön hozzá segítségért. Nem látott engem, de az őrzőangyala megmondta ezt neki. Úgy gondolom, a szülei nincsenek ott, és úgy tűnik, hogy a középosztályból való.

Kegyelem a fakeresztnél

* „Jézus halála óráján, amikor a kereszt csupa vér volt, és folyt a vér a földbe, a föld és a vér ereje tartotta a keresztet. Jézus mintha azt akarta volna, hogy lássam az összes szabadban, földbe felállított keresztet...Mialatt a kereszt tövét néztem, csodálatos...

Jézus szent vállsebének tisztelete

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a  legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt a vállamon egy három ujjnyi mély sebem, melyet a keresztem okozott. Ez sokkal kínosabb volt, mint a többi szenvedésem. Erre az emberek keveset gondolnak. Ez majdnem teljesen...

Szent Ferenc keresztút

Jézus ígéretei a keresztúthoz >>>E L Ő S Z Ó   A keresztút azon véres útra emlékeztet, melyet édes Üdvözítőnk Pilátus házától a Kálváriáig tett. A pápák e keresztúthoz búcsút kötöttek, s e búcsúk oly mértekben nyerhetők, mint a Jeruzsálemben felállított...

Ima haldokló mellett – Irgalmasság rózsafüzér

Jézus ígérete: Ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni. Napló 1541 Egy fiatal haldokló lélkének megmentése 1035 + Ma este egy fiatalember haldoklott....

Titkos fegyver – Ima a bűnös megtéréséért

Szent FAUSTYNA KOWALSKA nővér NAPLÓ Az Isteni Irgalmasság üzenete:  186 + Ma azt mondta nekem Jézus: ,,Azt akarom, hogy ismerd meg mélyebben szeretetemet, mellyel szívem a lelkekért lángol, s mindezt akkor érted majd meg, amikor szenvedésemen elmélkedsz. Kérd...

3 Üdvözlégy Mária

  A HÁROM AVE MARIA IMA Kulcs a paradicsomhozÍrta: Giuseppe Pasquali SSP Részletek (Megjelent a Szent Margit Lap 82-84. számában)    A Három Ave Maria imádság a leghatásosabb ájtatossági gyakorlatok közé tartozik Naponta három Ave Maria-t kell imádkozni ama...

Isteni Irgalmasság tisztelete

1. Az Irgalmas Jézus, vagy más néven az Isteni Irgalmasság képének tisztelete:   Az első ábrázolások Fausztina nővér látomása alapján készültek. "Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal...

Kettős nagykilenced

  MI A KETTŐS NAGYKILENCED? 9 x (ELSŐPÉNTEK + ELSŐSZOMBAT) = KETTŐS NAGYKILENCED A kettős nagykilenced kilenc egymásután következő elsőszombatból és ugyanígy a hónap elsőpéntekeiből áll, mely által bőséges kegyelmeket nyerhetünk el. Milyen forrásból való ez az...

Szeretetláng

„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelke­zésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige testé lett, ilyen nagy kegyelmi megmozdulás még nem történt ré­szemről, mely így tört volna felétek, mint a Szeretetláng.” (SzL 63)...

Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete (elsőszombat)

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete Elsőszombat – Szűz Mária Szívének tisztelete Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-tiszteletének napja. A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett...

„ …Sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék