Az Eucharisztia vételének méltó módja – 2.rész

2023. márc | oltáriszentség

Mária szentáldozás

Emmerick Anna Katalin látomása Szűz Mária szentáldozásáról

Ezután az Úr Anyját az apostolokkal az Utolsó Vacsora házában láttam, Péter és János között állt a lámpa alatt. Még el kell mondanom, hogy ezen a lakomán az összes vendég ünneplő ruhában volt, Mária a menyasszonyi ruháját viselte; a lámpa alatti ima közben szép fehér köpenyben volt, és el volt fátyolozva. A Legszentebbet kinyitották, és térdelve imádkoztak előtte. Ezután, amikor már éjfél felé járhatott az idő, láttam, hogy Jézus Anyja térdelve fogadja Pétertől az Oltáriszentséget. Péter a falatokat a kehelyről levett tányérkán a kezében tartotta, és a Jézus által letört darabkát a nyelvére adta. Láttam, hogy ebben a pillanatban  az Úr Jézus a többiek számára láthatatlanul megjelenik Anyjának, majd eltűnik. Máriát teljesen áthatotta a fény és a ragyogás. Ezután még imádkoztak, majd elköszöntek egymástól. Láttam, hogy ezen ünneplés közben az apostolok nagyobb tisztelettel vannak Mária iránt. Egyébként, mint Jézussal is, mindig bizalmasak, de komolyak voltak vele.

A Szent Szűz a szentáldozás után

A Szent Szűz Mária, miután magához vette az Oltáriszentséget, éjfél után az Utolsó Vacsora házából a többi asszonyokkal a lakására, János Márk házába ment. Láttam, hogy a kamrájában még állva imádkozik. A Magnifikátot, a Három ifjú dicsérő énekét a tüzes kemencében és a 130. zsoltárt imádkozta.

forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 64-65. oldal

 

Anneliese Michel ördögűzései

Ördögűzők gyakran tapasztalják, hogy a szentelmény kiszolgáltatása során a megszállottból megszólal a kárhozott lélek hangja. Az ördögűző pap, Krisztus általi hatalmánál fogva kényszerítheti ezeket a démonokat arra, hogy beszéljenek. 

Anneliese Michel (1952-1976) német származású, római katolikus hívő, felajánlotta magát a bűnösökért, különösen a papokért. Isten elfogadta a felajánlását, és különleges módon lehetővé tette, hogy a megszállott lelkek gyötörhessék, és így a szenvedésével sok lelket megmentsen. Ilyet olvashatunk Betlehemi Szent Mirjamnál is. Az ördögűző papok 76 ördögűzést végeztek rajta és szalagokra vették a démonok megnyilatkozásait.

A fenti videóból és a mellékelt szövegből kiemelve, az alábbi démoni megnyilatkozások hangzottak el az Oltáriszentséggel és annak vételével kapcsolatban.

  • 11:14 Démonok hangja: Nagyon szeretjük, hogy kézbe adják az Oltáriszentséget.
  • 11:56 Démonok kényszer alatt: Az áldoztatórácsokat vissza kell állítani… 4/53

A lányból különböző kényszerek hatására megszólaló 6 démon néhány kinyilatkoztatása (1970-1976):

“A szerzetesek tévéznek, alig imádkoznak, és akkor sem térdelve, és a tenyerüket nyújtogatják (A Szentostyát kézbe veszik).

Júdás:
“Tetszik, ha valaki végig áll az Oltáriszentséggel szemben, és nem térdel le. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy senki ne térdeljen le.

“Sokan már el sem mennek templomba. Vagy ha elmennek, nem hajtanak térdet az Oltáriszentség előtt. És az Egyház nem tesz semmit, rájukhagyja. A templomok olyan modernek! A Názáreti és az Anyja támadás alatt vannak!”

“Ha a püspökök nem engedélyezték volna a kézbeáldozást, ez nem történhetett volna meg” (arra utal, hogy átváltoztatott Ostyát árusították).

forrásdokumentum

kézbe áldozás

Maria Simma magánkinyilatkoztatásai a szenvedő lelkektől

maria simmaMaria Simma (1915-2004) osztrák misztikus, aki közel 50 éven át részesült a tisztítótűzben szenvedő lelkek látogatásaiban. /Hasonló karizmával rendelkezett többek között Szent Gertrúd, Alacoque Szent Margit, a Szent Szív apostola, Bosco Szent János, Szent Fausztina nővér, Betlehemi Szent Mirjam, vagy Vianney Szent János is./

Hogy mit mondtak neki ezek a lelkek? Imát és áldozatokat kértek, és elmesélték leírhatatlan szenvedéseiket a tisztítótűzben, mely át van hatva az Istennel való újratalálkozás bizonyosságával és ennek reményteli várásával. Beszéltek arról az elképesztő hatalomról, mely azoknak a kezében van, akik még a földön élnek: hatalom arra, hogy enyhítse a szenvedéseiket és kiszabadítsa őket – cserébe ők is számtalan segítséget nyújtanak nekünk már ebben az életben és majd az elkövetkezőben is. Válaszoltak Maria kérdéseire is, ha nem a kíváncsiság volt a mozgatórugó, hanem a nagyobb életszentségre való törekvés. A kézbeáldoztatásról a következők hangzottak el.

Angolból magyarra fordítva

Mondtak a (szenvedő) lelkek valamit az Eucharisztia kiosztásában segítő munkatársakról?

Igen. Normál körülmények között, csak a felszentelt kezű papok áldoztathatnak. Az egyházi törvénykönyv azt mondja, hogy ennek így kell lennie mindaddig amíg különleges körülmények nem adódnak, pl. ha a pap ágyhoz kötötté nem válik. A különleges körülmény nem jelenti azt, hogy várni kell a híveknek 2 vagy 10 percet. Fel kell készülnünk mindig imában, hogy Jézust fogadjuk, és az emberek, akik mindent azonnal akarnak fogalmuk sincs milyen hatalmas kiváltság és kegyelmi forrás és védelem Jézust magunkhoz venni.

Ha valakinek még szüksége van bizonyítékra arról, hogy az Eucharisztia kiosztása azon módja, ahogy manapság erőltetve vannak, nem Isten akarata, a következő történetet tudom elmesélni, ami mostanában történt a közelben.

Egy nő, aki Eucharisztia kiosztásában segítő munkatárs volt és sok más nőt is vezetett abban, hogy hasonlóképpen tegyen, nemrégiben meghalt. Ismertem őt nagyjából és sokat hallottam róla. A temetése előtt, a koporsó nyitva volt a családjának és barátainak, hogy végső búcsút vegyenek tőle. Aztán, egy bizonyos előre meghatározott idő után bezárták. De kevesebb mint egy óra múlva egy közeli rokon érkezett, aki könyörgött a papnak, hogy nyissák ki újra rövid ideig, hogy ez a szerette is láthassa úgy, ahogy a többiek. A pap elfogadta és egy vagy két közeli tanúval felemeleték a fedelet és belenéztek. A kis csoport látott valamit, ami nem úgy volt, mint kicsivel korábban. A (halott) nő kezei koromfeketére változtak. Ez számomra és a többiek számára is, isteni megerősítés volt, hogy felszentelés nélküli kéz nem oszthatja ki Jézust a Szentáldozásban.

Részlet forrása: Nicky Eltz: Get us out of here Loc 1439

Maria, volt hogy megjelentek neked püspökök?

Oh igen, jónéhány. Egy olasz és egy amerikai, akiknek a nevét nem tudtam meg, megjelentek nekem. Aztán egy lélek tájékoztatott engem egy német bíborosról aki igen közel volt hozzánk. A németnek és az olasznak addig kell a tiszítótűzben maradniuk amíg az egyházmegyéjükben be nem lesz tiltva a kézbe áldozás és az amerikainak addig kell ott maradnia amíg az egész USA-ban be nem lesz tiltva és a nyelvre áldoztatás vissza nem lesz állítva. Későbbiekben ismét utánakérdeztem a másik két névnek, de nem kaptam neveket.

A német bíborosra vonatkozóan, megtudtam Ft. Matt-től (Maria lelki atyja), hogy a halálos ágyán azt mondta, hogy nagy hibát követett el, hogy kézbe erőltette a szentáldozást. És amint gyakran történik ilyen esetekben, ez nem lett nyilvánosságra hozva és a kár megtörtént.

Mindannyiuk számára könnyíthetünk a tisztítótüzükön, de kiszabadítani még nem tudjuk őket onnan.

Részlet forrása: Nicky Eltz: Get us out of here Loc 1768  (11. fejezet – püspökök és a pápa)

LISIEUX-I KIS SZENT TERÉZ IMÁJA A PAPOKÉRT

Jézus, örök főpap!

Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás szavait. Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől mentesen szívüket, melyeket dicsőséges papságod magasztos pecsétje ékesít. Növeld bennük az irántad való szeretetet és hűséget, mentsd meg őket a világ mételyétől. A kenyér és bor átváltoztatásának hatalmával együtt add meg nekik a lelkeket átváltoztató erőt is. Áldd meg munkájukat bő terméssel és ajándékozd nekik egykor az örök élet koronáját.

Amen.

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 1.rész

„Nagyon szeresse a Jóistent! Mily boldogok a lelkek, akik ezt a kincset birtokolják! ”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék