Szent Arc tisztelet imádságai

Szent Arc tisztelet imádságai

A SZENT ARC FELAJÁNLÁSA A BŰNÖSÖK MEGTÉRÉSÉÉRT Isteni Üdvözítőnk azt a parancsot adta nekem, hogy szünet nélkül a Mennyei Atya trónusa előtt időzzek és méltatlanságomat figyelembe nem véve, fájdalmas istenemberi Arcát felajánljam Neki…” (Szent Péterről nevezett Mária...

Arany nyílvessző ima

Arany nyílvessző ima

Az Arany Nyílvessző ima- és Szent Arc tisztelet egy római katolikus áhítat. Az imádság és ezen tisztelet Jézusnak a Szent Péterről nevezett Mária tours-i karmelita nővérnek 1843-ban adott magánkinyilatkoztatásain és jelenéseken alapszik. Az imádság egy dicsőítő...

Imanap a Kútvölgyiben

Imanap a Kútvölgyiben

Tervezett program 10:00 - 11:30 Köszöntés, zsolozsma, imádságok 11:30 - 12:00 Szentségimádás papi vezetéssel 12:00 - 13 :00 Szentmise 13:00 - 14: 00 ebédszünet 14:00 - 17:00 Közös imádságok 17:00 - 18:00 Szentmise, záró áldás  Imanapot a Szent Korona Lovagrend...

Szent Brigitta 33 imája – Nagypénteken

Szent Brigitta 33 imája – Nagypénteken

Hódolok előtted, Ó Szent Kereszt, amelyet Megváltóm, Jézus Krisztus gyengéd, puha és tiszteletreméltó keze és lába ékesített, és amit Drága Vére áztatott. Imádlak Téged Istenem, akit érettünk keresztre feszítettek. Ismét hódolok előtted, Ó Szent Kereszt, Uram és...

A mi hontalan királynőnk – Interjú Habó Mártival

A mi hontalan királynőnk – Interjú Habó Mártival

Dr. Habó Márta, Norvégiában élő magyar, ötgyermekes édesanya írta meg A mi hontalan királynőnk címmel azt a könyvecskét (kiadás éve: 2023), ami a gyermekek és felnőttek számára is érthető módon, rajzokkal illusztrálva, mutatja be a budapesti Szent Anna-réten építendő...

Szent Mihály arkangyalnak való önfelajánlás

Szent Mihály arkangyalnak való önfelajánlás

Ez az imádság a Garganó-i Szent Mihály kegyhelyen olvasható! Az angyali karok csodálatosan nemes Hercege, a Magasságbeli jeles harcosa, akiben buzgó szeretet ég, lángol az Úr dicsőségéért, az engedetlen és lázadó angyalok rémülete, minden igaz angyal szerelme és...

Angelus (Úrangyala)

Angelus (Úrangyala)

A megtestesülés szent titkáról megemlékező imádságunk három versből (verzikulusból), a hozzájuk kapcsolódó Üdvözlégyből, majd egy zárókönyörgésből áll. A keresztény nép nagy áhítattal mondja a reggeli, déli és esti harangszóra. Az Angelus nem azonos a III. Kallixtusz...

Remete Szent Antal küzdelme a démonokkal

Remete Szent Antal küzdelme a démonokkal

Ez a bejegyzés Kovács Gábor atya hanganyagának felhasználásával készült, ami a Kerub sorozat/ Démonparádé címet viseli és Remete Szent Antal küzdelmeiről szól, melyet Szent Atanáz írt meg hiteles életrajzában. [PDF] A bejegyzés rövidítve és szerkeszett formában...

A kegyelem órája – December 8. – 12:00

A kegyelem órája – December 8. – 12:00

A Titkos Értelmű Rózsa Az utóbbi két évszázad nagy Mária-jelenései elsősorban a hívekhez intéznek felhívást, s csak másodsorban említik a papokat. Montichiariban (Észak-Olaszország) azonban a Szűzanya elsősorban a papok és szerzetesek számára adott üzeneteket,...

Bethlehemi Szent Mirjam – A szenvedő lelkek vigasztalója

Bethlehemi Szent Mirjam – A szenvedő lelkek vigasztalója

A Keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Mirjam (Betlehemi Szent Mirjam) 1846-1878, stigmatizált, kármelita misztikus. A szenvedő lelkek vigasztalója A tisztulásban szenvedő lelkeknek Isten időnként megengedi, hogy észrevetessék magukat a földön olyan emberekkel,...

Szenvedő Lelkek Barátai – Társulat

Szenvedő Lelkek Barátai – Társulat

A Szenvedő Lelkek Barátainak története (angol forrás: Friends of Suffering Souls - rövidítve: FOSS) 1879. augusztus 21-én a Szűzanya megjelent 14 embernek egy ismeretlen plébániatemplomban Knockban, Írország nyugati részén. A Boldogságos Szűz Mária jelenése, Szent...

Hármas ítélet – Galgóczy Erzsébet misztikus álma

Hármas ítélet – Galgóczy Erzsébet misztikus álma

Megemlékezünk még Galgóczy Erzsébetnek kézírásában ránk-hagyott álmairól, amit egyesek látomásnak vélnek misztikus tartalmuk miatt, ő álomnak mondja, s a „látomás” azzal ér véget, hogy fölébred. Tehát álom. *** 1940. december 7-én hajnalban álmomban Kati testvérkémmel...

Bizalom kilencede

Bizalom kilencede

„Jézusom Rád bízom magam, te gondoskodj!” Dolindo Ruotolo atyától Néhány szó bevezetésül Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!“ (Mt 14,27) E szavakkal biztatta az Úr Jézus tanítványait, amikor rémületükben kiabáltak, mert látták, amint a vízen járva feléjük közeledik, és...

A Szép Hölgy látogatása Galgóczy Erzsébetnél

A Szép Hölgy látogatása Galgóczy Erzsébetnél

Galgóczy Erzsébet Krisztus fehér vértanúja 1905. június 27-én Szolnokon született 10. gyermekként egy tizenegy gyermekes családban. Magát teljesen felajánlva Jézusnak és a Szűzanyának magyar nemzetünk bűneiért engesztelt, így élte betegágyában hihetetlen mélységű...

A kecskeméti Mária-kápolna engesztelésének története

A kecskeméti Mária-kápolna engesztelésének története

BALÁZS GERGELY atya 2011-ben írt egy kiadványt a kecskeméti Mária- kápolna engesztelésének történetéről, amit alább közlünk, pár fejezetcímmel bővítve.Balázs Gergely atya 2020. november 4-én, szerdára virradóan elhunyt el a kiskunhalasi járványkórházban, életének 73.,...

Életfelajánlás

Életfelajánlás

„E kegykép, melyhez sok megtérés és imameghallgatás fűződik, a Szűzanya jelenése alapján készült. Szim­bolikusan így mutatta meg Szűzanyánk, mit kér tőlünk az ő Szent Fia: Adjuk át szívünket egészen Szűzanyá­nak és belehelyezi Jézus Szentségi Szívé­be, az...

Engesztelés a Szűzanyával

Engesztelés a Szűzanyával

Mi az engesztelő áldozat? Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent. „Ő engesztelő...

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 2.rész

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 2.rész

Emmerick Anna Katalin látomása Szűz Mária szentáldozásáról Ezután az Úr Anyját az apostolokkal az Utolsó Vacsora házában láttam, Péter és János között állt a lámpa alatt. Még el kell mondanom, hogy ezen a lakomán az összes vendég ünneplő ruhában volt, Mária a...

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 1.rész

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 1.rész

„Mert én vagyok a te Urad, Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről:nyisd ki szádat és én megtöltöm.” Zsolt 81,11 Pio atya áldoztatSzemélyes beszámoló Fiatal hittanuló koromban római katolikusként, az elsőáldozásra felkészítve (2001) csupán egyféle...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-02]

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-02]

Megrendítő, hogy Isten kegyelméből elkészülhetett ez a videó. 2020 februárja óta sok kutatómunkát és alkotómunkát igényelt, hogy ezek a látványtervek elkészüljenek. Hála Istennek, hogy megérhettük ezt! Még 2021 áprilisában egy 2 és fél perces videó készült el, mely a...

Az eredeti Engesztelő Kápolna védelmében

Az eredeti Engesztelő Kápolna védelmében

Budapesten a Normafán, a Szent Anna-réten több mint 80 éve várakozik a Világ Királynője Engesztelő Kápolna, hogy megépüljön. Épülése összefügg a magyarság sorsával, de az egész világ békéjével is. Miért kell megépíteni a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát?  ...

Könyörgés az édesanyákhoz

Könyörgés az édesanyákhoz

Könyörgés az Édesanyákhoz Ne öljél meg ÉdesanyámElférek még nagy a világhadd örüljek napsugárnakmadárdalnak, virágszálnak Ne öljél meg ÉdesanyámSzent keresztvíz hadd hulljon rámHa megnőnek majd e kis kezekKenyeret keresnek neked Ne öljél meg ÉdesanyámMert téged is...

Boldog Taigi Annamária élete

Boldog Taigi Annamária élete

Boldog Taigi Annamária (1769-1873) olasz misztikus, harmadrendi trinitárius, hét gyermek édesanyja. Annamária abban a korban élt, melyben a világ egyik legsúlyosabb válságát szenvedte el, és a nagy egyházszakadás óta ekkor zúdult az egyházra a legnagyobb baj. Istent...

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

Mater Vincentia és a tisztítótűz

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk...

A rózsafüzér neve és eredete

A rózsafüzér neve és eredete

„Ha halálodig hűségesen imádkozod a Rózsafüzért, biztosítalak, hogy bűneid súlyossága ellenére elnyered a dicsőség soha el nem halványuló koronáját. Még ha féllábbal a sírban is vagy, ha odaadtad a lelked az ördögnek... előbb vagy utóbb megtérsz, megváltoztatod az...

Kegyelem a fakeresztnél

Kegyelem a fakeresztnél

* „Jézus halála óráján, amikor a kereszt csupa vér volt, és folyt a vér a földbe, a föld és a vér ereje tartotta a keresztet. Jézus mintha azt akarta volna, hogy lássam az összes szabadban, földbe felállított keresztet...Mialatt a kereszt tövét néztem, csodálatos...

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Egy áldás, ami segít megmenteni a világot Égi Édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb kegyelmi ajándékokat adva minél több lélek megmentésére törekszik. E kegyelmi lehetőségek közé tartozik „a Szűzanya különleges áldása” is. A Szűzanya, Medjugorjéban 1981...

Hét bűnbánati zsoltár

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Mária a történelem folyamán számtalan módon bizonyította, hogy megoltalmazza azokat akik kérik Őt. Isten Anyja, a Világ Győzelmes Királynője, a Magyarok Nagyasszonya, Mennyei Pátrónánk, és kegyelem szerinti Édesanyánk pártfogásába veszi még a legnagyobb bűnösöket is....

Jézus szent vállsebének tisztelete

Jézus szent vállsebének tisztelete

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a  legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt a vállamon egy három ujjnyi mély sebem, melyet a keresztem okozott. Ez sokkal kínosabb volt, mint a többi szenvedésem. Erre az emberek keveset gondolnak. Ez majdnem teljesen...

A pap áldásának ereje

A pap áldásának ereje

„Ó, nagy a papok méltósága, de nagy a felelősségük is. Sokat kaptatok, papok, de sokat is fognak számon kérni tőletek…” Faustyna Kowalska nővér Napló Az Isteni Irgalmasság üzenete (941) áldás, megáldás jót előidéző szó vagy gesztus, az átok ellentéte (latin...

Otthonunk spirituális védelme

Otthonunk spirituális védelme

Ebben a bejegyzésben megkísérlem összefoglalni katolikus hitben, hogyan tudjuk hatékonyan a Menny hathatós segítségét kérni otthonaink védelméért, a gonosz, démoni erőkkel szemben. Itt nem lesz szó arról, amikor egy helyet különlegesen gonosz démoni erők tartanak...

Medjugorjei felajánló imák

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

 1. Mi a miseszándék? Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miseszándékot latinul intenciónak nevezzük. 2. Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk? Amikor szentmisét...

Figyelmeztetés – Garabandal

Figyelmeztetés – Garabandal

A Figyelmezetésnek, avagy a Lelkiismeret megvilágosodásának nevezik azt a jövőbeli eseményt, mely során Isten egy világméretű beavatkozást tesz az emberiség életében. Minden ember előtt lelepleződik lelkének állapota. Egyfajta "mini-ítélet", mely során látjuk és...