Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

Mater Vincentia és a tisztítótűz

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk...

A rózsafüzér neve és eredete

A rózsafüzér neve és eredete

„Ha halálodig hűségesen imádkozod a Rózsafüzért, biztosítalak, hogy bűneid súlyossága ellenére elnyered a dicsőség soha el nem halványuló koronáját. Még ha féllábbal a sírban is vagy, ha odaadtad a lelked az ördögnek... előbb vagy utóbb megtérsz, megváltoztatod az...

Kegyelem a fakeresztnél

Kegyelem a fakeresztnél

* „Jézus halála óráján, amikor a kereszt csupa vér volt, és folyt a vér a földbe, a föld és a vér ereje tartotta a keresztet. Jézus mintha azt akarta volna, hogy lássam az összes szabadban, földbe felállított keresztet...Mialatt a kereszt tövét néztem, csodálatos...

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Egy áldás, ami segít megmenteni a világot Égi Édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb kegyelmi ajándékokat adva minél több lélek megmentésére törekszik. E kegyelmi lehetőségek közé tartozik „a Szűzanya különleges áldása” is. A Szűzanya, Medjugorjéban 1981...

Hét bűnbánati zsoltár

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Mária a történelem folyamán számtalan módon bizonyította, hogy megoltalmazza azokat akik kérik Őt. Isten Anyja, a Világ Győzelmes Királynője, a Magyarok Nagyasszonya, Mennyei Pátrónánk, és kegyelem szerinti Édesanyánk pártfogásába veszi még a legnagyobb bűnösöket is....

Jézus szent vállsebének tisztelete

Jézus szent vállsebének tisztelete

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a  legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt a vállamon egy három ujjnyi mély sebem, melyet a keresztem okozott. Ez sokkal kínosabb volt, mint a többi szenvedésem. Erre az emberek keveset gondolnak. Ez majdnem teljesen...

A pap áldásának ereje

A pap áldásának ereje

„Ó, nagy a papok méltósága, de nagy a felelősségük is. Sokat kaptatok, papok, de sokat is fognak számon kérni tőletek…” Faustyna Kowalska nővér Napló Az Isteni Irgalmasság üzenete (941) áldás, megáldás jót előidéző szó vagy gesztus, az átok ellentéte (latin...

Otthonunk spirituális védelme

Otthonunk spirituális védelme

Ebben a bejegyzésben megkísérlem összefoglalni katolikus hitben, hogyan tudjuk hatékonyan a Menny hathatós segítségét kérni otthonaink védelméért, a gonosz, démoni erőkkel szemben. Itt nem lesz szó arról, amikor egy helyet különlegesen gonosz démoni erők tartanak...

Medjugorjei felajánló imák

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

 1. Mi a miseszándék? Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miseszándékot latinul intenciónak nevezzük. 2. Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk? Amikor szentmisét...

Figyelmeztetés – Garabandal

Figyelmeztetés – Garabandal

A Figyelmezetésnek, avagy a Lelkiismeret megvilágosodásának nevezik azt a jövőbeli eseményt, mely során Isten egy világméretű beavatkozást tesz az emberiség életében. Minden ember előtt lelepleződik lelkének állapota. Egyfajta "mini-ítélet", mely során látjuk és...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Miért böjtölj hétfőnként? – Szeretetláng

Miért böjtölj hétfőnként? – Szeretetláng

Szeretetláng lelki naplóból (1980. augusztus 15.): Az Úr Jézus s a Szűzanya felváltva szóltak hozzám. A Szűzanya szava határozott, de szerető eréllyel hangzott lelkemben. Azt kérte, hogy a papság, az Istennek szentelt személyek (szerzetesek, szerzetesnők) és a világi...

A böjt elfeledett ereje

A böjt elfeledett ereje

Emmanuel Maillard nővér tanítása a böjtről és annak gyümölcseiről.   A böjt és ima által: - legyőzheted a sátánt (vö. Mt 17,21) - gyógyulást érhetsz el (lelki és testi gyógyulásokat, saját és mások életében)- kiszabadíthatod a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket (ld....

A fatimai Szűzanya kérései

A fatimai Szűzanya kérései

1917. MÁJUS 13. Néhány pillanat múlva a Szűzanya hozzáfűzte: „Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek!” (Fatimáról beszél Lúcia nővér 169. oldal) Ezt a felszólítást a Szűzanya minden jelenés alkalmával...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

A képeken és videón látható kápolna nem egy új terv! Jézus által adott paraméterek alapján Hermány Géza alkotása amit még 1946-ban készített el. Azért, hogy jobban el tudjuk képzelni milyen lesz ha megépül, az interneten található 2D tervrajzok alapján elkészült egy...

Szent Rózsafüzér társulat [HIVATALOS]

Szent Rózsafüzér társulat [HIVATALOS]

szerk megj. Az alábbi leírások a rosarycenter.org oldalról vett szövegek, melyet Egyesült Államokbeli domonkos szerzetesek üzemeltetnek. A domonkos rózsafüzér társulatba való beiratkozáshoz, bármely domonkos szerzetesközösségben lehetőség van és így ezt elegendő egy...

Hétfájdalmas rózsafüzér

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Világ Királynője Engesztelő Kápolna

Világ Királynője Engesztelő Kápolna

Mindszenty József bíboros hercegprímás, eszter­gomi érsek teljes szívvel és meggyőződéssel magáé­vá tette a Szűzanya kérését, és ragaszkodott ahhoz a műleíráshoz, amit Jézus tudatott a magyar Egyház­zal választott eszközén, Natália nővéren keresztül. Mindszenty...

Világ Királynője rózsafüzér

Világ Királynője rózsafüzér

A Világ Királynője tiszteletére imádkozzuk az egyházilag jóváhagyott fohászokból álló imafüzért, a szentolvasó felhasználásával (5-tizedes) *** A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk! A nagy...

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára... Az egyik testvér megkérdezte tőle: – Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja? Charbel atya...

Csodás érem

Csodás érem

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka Párizsban Labouré Katalint a vincés kolostor 24 éves növendékét a Szent Szűz találkozóra hívja egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhás fiúcska által:  „Jöjj a kápolnába a Szent Szűz vár reád!" Mária jelzi a hamarosan kitörõ...

Szent Ferenc keresztút

Szent Ferenc keresztút

Jézus ígéretei a keresztúthoz >>>E L Ő S Z Ó   A keresztút azon véres útra emlékeztet, melyet édes Üdvözítőnk Pilátus házától a Kálváriáig tett. A pápák e keresztúthoz búcsút kötöttek, s e búcsúk oly mértekben nyerhetők, mint a Jeruzsálemben felállított...

Különösen hatásos felajánló imák

Különösen hatásos felajánló imák

Reggel Jézusom, teljes szívemből egyesülök mindazon szentmisékkel, amelyeket az egészen földkerekségen ma bemutatnak; Szent Szíved Szándékaival egyesülve ajánlom fel őket és a b. Szűz Mária szeplőtelen Szíve által kérlek: Minden szentmisében tartsd fenn számomra szent...

Ima haldokló mellett – Irgalmasság rózsafüzér

Ima haldokló mellett – Irgalmasság rózsafüzér

Jézus ígérete: Ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni. Napló 1541 Egy fiatal haldokló lélkének megmentése 1035 + Ma este egy fiatalember haldoklott....

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy...

Tanúságtételek

Tanúságtételek

Jim Caviezel A Passió c. film főszereplőjével készült riport és elementáris tanúságtétel - Jim Caviezel  https://www.youtube.com/watch?v=GU8ekSLiRwo   Immaculeé Ilibagiza  Megmaradtam hírmondónak >>> Immaculée Ilibagiza könyvében nem Ruanda, nem is a...

Aprószentek közbenjárása

Aprószentek közbenjárása

Boldog Emmerich Anna Katalin: A Boldogságos Szűz Mária élete  c. könyvből (282. oldal) Személyes. Az aprószentek meggyilkolásának évszakára vonatkozó imatevékenység Kedd, február 27. Ma este, alkonyat idején a beteg elszundított, s néhány perc múlva külső ösztönzés...

Titkos fegyver – Ima a bűnös megtéréséért

Titkos fegyver – Ima a bűnös megtéréséért

Szent FAUSTYNA KOWALSKA nővér NAPLÓ Az Isteni Irgalmasság üzenete:  186 + Ma azt mondta nekem Jézus: ,,Azt akarom, hogy ismerd meg mélyebben szeretetemet, mellyel szívem a lelkekért lángol, s mindezt akkor érted majd meg, amikor szenvedésemen elmélkedsz. Kérd...

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

  A Szeretetláng lelki naplóból idézve: A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet...

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)    Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól...

Fájdalmas rózsafüzér elmélkedés

Fájdalmas rózsafüzér elmélkedés

A fájdalmas rózsafüzér titkaihoz kapcsolódó elmélkedések Boldog Emmerich Anna Katalin látomása alapján. 1. TITOK - Aki érettünk vérrel verejtékezett   Körülbelül kilenc óra volt, mikor Jézus a tanítványokkal a Getszemáni-kertbe érkezett. A földön sötét volt, az...

Conchita naplója – Garabandal

Conchita naplója – Garabandal

BEVEZETÉS Egy spanyol gyermeklány naplóját adjuk át olvasóinknak. Ez az írás nem mese. Sőt még csak nem is "szenzációs” események elbeszélése. Valójában ez a most nyilvánosság elé kerülő lelki napló nem akar bezárkózni egy cella rideg falai közé, sem pedig foglya...

A szentmise – az ars-i plébános

A szentmise – az ars-i plébános

A szentmise Isten műve Minden jó cselekedet együttvéve sem ér föl a szentmiseáldozattal; mert a jó cselekedet az ember műve, a mise pedig Isten műve. Ehhez hasonlítva a vértanúság semmi. A vértanúság az ember áldozata, amelyet élete árán készít az Istennek, a mise az...

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Egy szerzetesnő és egy tisztítótűzben szenvedő lélek különleges beszélgetése. A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik. 1873 novemberében a franciaországi Valognes ágostonrendi kolostorában élő Marie de la Croix nővér hosszas sóhajtozásra lett figyelmes. Rémülten...

Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

A pokol c. könyv A pokolról szóló könyv, Schouppe Ferenc S.J. francia jezsuita atya könyve. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás tudományt tanított. Pdf letöltés „Van pokol és én benne vagyok! “— e szavak hangzottak annak ajkáról, aki már ott volt. (Részlet A...