A Szép Hölgy látogatása Galgóczy Erzsébetnél

A Szép Hölgy látogatása Galgóczy Erzsébetnél

Galgóczy Erzsébet Krisztus fehér vértanúja 1905. június 27-én Szolnokon született 10. gyermekként egy tizenegy gyermekes családban. Magát teljesen felajánlva Jézusnak és a Szűzanyának magyar nemzetünk bűneiért engesztelt, így élte betegágyában hihetetlen mélységű...

A kecskeméti Mária-kápolna engesztelésének története

A kecskeméti Mária-kápolna engesztelésének története

BALÁZS GERGELY atya 2011-ben írt egy kiadványt a kecskeméti Mária- kápolna engesztelésének történetéről, amit alább közlünk, pár fejezetcímmel bővítve.Balázs Gergely atya 2020. november 4-én, szerdára virradóan elhunyt el a kiskunhalasi járványkórházban, életének 73.,...

Életfelajánlás

Életfelajánlás

„E kegykép, melyhez sok megtérés és imameghallgatás fűződik, a Szűzanya jelenése alapján készült. Szim­bolikusan így mutatta meg Szűzanyánk, mit kér tőlünk az ő Szent Fia: Adjuk át szívünket egészen Szűzanyá­nak és belehelyezi Jézus Szentségi Szívé­be, az...

Engesztelés a Szűzanyával

Engesztelés a Szűzanyával

Mi az engesztelő áldozat? Az engesztelő áldozat olyan cselekedet, amely helyreállítja az életközösséget Isten és az ember között. Tágabb értelemben olyan áldozat, amely a bűnt eltörli. Az emberiség bűneiért Jézus Krisztus engesztelte ki az Istent. „Ő engesztelő...

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 2.rész

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 2.rész

Emmerick Anna Katalin látomása Szűz Mária szentáldozásáról Ezután az Úr Anyját az apostolokkal az Utolsó Vacsora házában láttam, Péter és János között állt a lámpa alatt. Még el kell mondanom, hogy ezen a lakomán az összes vendég ünneplő ruhában volt, Mária a...

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 1.rész

Az Eucharisztia vételének méltó módja – 1.rész

„Mert én vagyok a te Urad, Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről:nyisd ki szádat és én megtöltöm.” Zsolt 81,11 Pio atya áldoztatSzemélyes beszámoló Fiatal hittanuló koromban római katolikusként, az elsőáldozásra felkészítve (2001) csupán egyféle...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-02]

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-02]

Megrendítő, hogy Isten kegyelméből elkészülhetett ez a videó. 2020 februárja óta sok kutatómunkát és alkotómunkát igényelt, hogy ezek a látványtervek elkészüljenek. Hála Istennek, hogy megérhettük ezt! Még 2021 áprilisában egy 2 és fél perces videó készült el, mely a...

Az eredeti Engesztelő Kápolna védelmében

Az eredeti Engesztelő Kápolna védelmében

Budapesten a Normafán, a Szent Anna-réten több mint 80 éve várakozik a Világ Királynője Engesztelő Kápolna, hogy megépüljön. Épülése összefügg a magyarság sorsával, de az egész világ békéjével is. Miért kell megépíteni a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát?  ...

Könyörgés az édesanyákhoz

Könyörgés az édesanyákhoz

Könyörgés az Édesanyákhoz Ne öljél meg ÉdesanyámElférek még nagy a világhadd örüljek napsugárnakmadárdalnak, virágszálnak Ne öljél meg ÉdesanyámSzent keresztvíz hadd hulljon rámHa megnőnek majd e kis kezekKenyeret keresnek neked Ne öljél meg ÉdesanyámMert téged is...

Boldog Taigi Annamária élete

Boldog Taigi Annamária élete

Boldog Taigi Annamária (1769-1873) olasz misztikus, harmadrendi trinitárius, hét gyermek édesanyja. Annamária abban a korban élt, melyben a világ egyik legsúlyosabb válságát szenvedte el, és a nagy egyházszakadás óta ekkor zúdult az egyházra a legnagyobb baj. Istent...

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

Mater Vincentia és a tisztítótűz

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk...

A rózsafüzér neve és eredete

A rózsafüzér neve és eredete

„Ha halálodig hűségesen imádkozod a Rózsafüzért, biztosítalak, hogy bűneid súlyossága ellenére elnyered a dicsőség soha el nem halványuló koronáját. Még ha féllábbal a sírban is vagy, ha odaadtad a lelked az ördögnek... előbb vagy utóbb megtérsz, megváltoztatod az...

Kegyelem a fakeresztnél

Kegyelem a fakeresztnél

* „Jézus halála óráján, amikor a kereszt csupa vér volt, és folyt a vér a földbe, a föld és a vér ereje tartotta a keresztet. Jézus mintha azt akarta volna, hogy lássam az összes szabadban, földbe felállított keresztet...Mialatt a kereszt tövét néztem, csodálatos...

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Egy áldás, ami segít megmenteni a világot Égi Édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb kegyelmi ajándékokat adva minél több lélek megmentésére törekszik. E kegyelmi lehetőségek közé tartozik „a Szűzanya különleges áldása” is. A Szűzanya, Medjugorjéban 1981...

Hét bűnbánati zsoltár

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Mária a történelem folyamán számtalan módon bizonyította, hogy megoltalmazza azokat akik kérik Őt. Isten Anyja, a Világ Győzelmes Királynője, a Magyarok Nagyasszonya, Mennyei Pátrónánk, és kegyelem szerinti Édesanyánk pártfogásába veszi még a legnagyobb bűnösöket is....

Jézus szent vállsebének tisztelete

Jézus szent vállsebének tisztelete

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a  legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt a vállamon egy három ujjnyi mély sebem, melyet a keresztem okozott. Ez sokkal kínosabb volt, mint a többi szenvedésem. Erre az emberek keveset gondolnak. Ez majdnem teljesen...

A pap áldásának ereje

A pap áldásának ereje

„Ó, nagy a papok méltósága, de nagy a felelősségük is. Sokat kaptatok, papok, de sokat is fognak számon kérni tőletek…” Faustyna Kowalska nővér Napló Az Isteni Irgalmasság üzenete (941) áldás, megáldás jót előidéző szó vagy gesztus, az átok ellentéte (latin...

Otthonunk spirituális védelme

Otthonunk spirituális védelme

Ebben a bejegyzésben megkísérlem összefoglalni katolikus hitben, hogyan tudjuk hatékonyan a Menny hathatós segítségét kérni otthonaink védelméért, a gonosz, démoni erőkkel szemben. Itt nem lesz szó arról, amikor egy helyet különlegesen gonosz démoni erők tartanak...

Medjugorjei felajánló imák

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

Amit a szentmise-szándékról tudni érdemes!

 1. Mi a miseszándék? Miseszándéknak azt a szándékot nevezzük amelyre a pap a szentmisét felajánlja, vagy amelyre a hívek a szentmise felajánlását kérik. A miseszándékot latinul intenciónak nevezzük. 2. Mit kérünk, amikor szentmisét mondatunk? Amikor szentmisét...

Figyelmeztetés – Garabandal

Figyelmeztetés – Garabandal

A Figyelmezetésnek, avagy a Lelkiismeret megvilágosodásának nevezik azt a jövőbeli eseményt, mely során Isten egy világméretű beavatkozást tesz az emberiség életében. Minden ember előtt lelepleződik lelkének állapota. Egyfajta "mini-ítélet", mely során látjuk és...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Miért böjtölj hétfőnként? – Szeretetláng

Miért böjtölj hétfőnként? – Szeretetláng

Szeretetláng lelki naplóból (1980. augusztus 15.): Az Úr Jézus s a Szűzanya felváltva szóltak hozzám. A Szűzanya szava határozott, de szerető eréllyel hangzott lelkemben. Azt kérte, hogy a papság, az Istennek szentelt személyek (szerzetesek, szerzetesnők) és a világi...

A böjt elfeledett ereje

A böjt elfeledett ereje

Emmanuel Maillard nővér tanítása a böjtről és annak gyümölcseiről.   A böjt és ima által: - legyőzheted a sátánt (vö. Mt 17,21) - gyógyulást érhetsz el (lelki és testi gyógyulásokat, saját és mások életében)- kiszabadíthatod a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket (ld....

A fatimai Szűzanya kérései

A fatimai Szűzanya kérései

1917. MÁJUS 13. Néhány pillanat múlva a Szűzanya hozzáfűzte: „Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét és a háború befejezését kieszközöljétek!” (Fatimáról beszél Lúcia nővér 169. oldal) Ezt a felszólítást a Szűzanya minden jelenés alkalmával...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

UPDATE: 2023 januárjában elkészült az Engesztelő Kápolnával kapcsolatos frissített anyag. Mely megtekinthető itt:https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-3d-02 Az alábbi bejegyzés 2021 áprilisában készült, ami egy korábbi kezdetlegesebb fázist mutat...

Szent Rózsafüzér társulat [HIVATALOS]

Szent Rózsafüzér társulat [HIVATALOS]

szerk megj. Az alábbi leírások a rosarycenter.org oldalról vett szövegek, melyet Egyesült Államokbeli domonkos szerzetesek üzemeltetnek. A domonkos rózsafüzér társulatba való beiratkozáshoz, bármely domonkos szerzetesközösségben lehetőség van és így ezt elegendő egy...

Hétfájdalmas rózsafüzér

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Világ Királynője Engesztelő Kápolna

Világ Királynője Engesztelő Kápolna

Mindszenty József bíboros hercegprímás, eszter­gomi érsek teljes szívvel és meggyőződéssel magáé­vá tette a Szűzanya kérését, és ragaszkodott ahhoz a műleíráshoz, amit Jézus tudatott a magyar Egyház­zal választott eszközén, Natália nővéren keresztül. Mindszenty...

Világ Királynője rózsafüzér

Világ Királynője rózsafüzér

A Világ Királynője tiszteletére imádkozzuk az egyházilag jóváhagyott fohászokból álló imafüzért, a szentolvasó felhasználásával (5-tizedes) *** A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk! A nagy...

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára... Az egyik testvér megkérdezte tőle: – Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja? Charbel atya...