Bizalom kilencede

2023. okt | imádság

Jézus keze

„Jézusom Rád bízom magam, te gondoskodj!”

Dolindo Ruotolo atyától

Néhány szó bevezetésül

Bátorság! Én vagyok, ne féljetek!“ (Mt 14,27)

E szavakkal biztatta az Úr Jézus tanítványait, amikor rémületükben kiabáltak, mert látták, amint a vízen járva feléjük közeledik, és a Genezáreti tavon tomboló viharban halálfélelem szállta meg őket. Nem ismerjük talán mindannyian – többé kevésbé -az ilyen pillanatokat az életünkben, amikor dühöng a vihar, és mi pusztán az emberi képességeinkkel már nem látunk semmiféle megoldást? 

Szent Máté evangéliuma 14. fejezetében leírja, hogyan segítette meg őket az Úr Jézus. ,,Péter így szólt: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen.” „Jöjj!” – mondta Ő. Péter kiszállta bárkából és Jézus felé indult a vízen.  Ura és Mestere iránt akkora bizalmat mutatott, hogy Jézus csodát tehetett. Amíg le nem vette tekintetét Jézusról, méghozzá úgy,hogy nem törődött a viharral és a hullámokkal, képes volt a vízen járni. Amikor azonban figyelme elfordult Jézustól, és az erős szélre kezdett figyelni,ismét eluralta a félelem. Észrevette, hogy a víz nem tartja meg őt többé,és felkiáltott: ,,Uram, ments meg!“ Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megragadta és azt mondta neki: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?“

Meglepő szavak valakihez, aki az ítéletidő ellenére is merészelte elhagyni a bárkát! Itt világosan látjuk, mekkora odaadást vár tőlünk az Úr, hogy megmenthessen minket a nagy viharokban.

Mivel a kort, amelyben élünk, kétségkívül hasonlíthatjuk a tengeren tomboló viharhoz, szeretnénk nektek, drága barátaink, felkínálni az Egyház gazdagságából egy kincset, amely segítségével megtanul-hatjuk ezt a bizalomteljes és feltétel nélküli odaadást. Maga az Úr Jézus adta e kilenced szavait egy szentéletű papnak, Dolindo Ruotolo atyának.

Hogyan imádkozzuk a bizalom kilencedét?

Miután elolvastuk az aznapra megfontolásra szánt szöveget-Jézus szavait, amelyeket a lélekhez intéz, bizalommal ismételjük tízszer e szavakat: „Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!” Gyermeki bizalmunk megnyilvánulása lehet az is, hogy az önátadás szavait behunyt szemmel ejtjük ki.

1. nap

Egészen adjátok magatokat nekem

Jézus így szól a lélekhez:

Miért bizonytalanodtok el és kavarja fel lelketeket olyan könnyen bármi? Hagyjátok rám ügyeitek gondját, és minden megnyugszik. Bizony, mondom nektek, hogy mindig, amikor valóban, vakon és teljesen átadjátok magatokat nekem, eléritek, amire vágytok, és megoldódnak tövises helyzeteitek.

Átadni magatokat nekem – ez nem azt jelenti: feleslegesen aggódni, gyötrődni és kétségbeesni, majd zaklatott imában hozzám fordulni, hogy megtegyem, amit kértek tőlem, és így változtassam imává a nyugtalanságot.

Az önátadás azt jelenti: nyugodtan hunyd be lelki szemedet,fordítsd el gondolataidat a gyötrelemtől, és hagyj engem,hogy én magam cselekedjek, amikor hallom, hogy mondjátok: Te gondoskodj!”

            Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

2. nap

Pihenjetek meg bennem

Az aggodalmaskodás, békétlenség és az adott tény lehetséges következményeiről való gondolkodás ellenkezik az önátadással, ellenkezik annak lényegével. Olyan ez, mint a gyerekek okozta zűrzavar, amikor úgy csinálnak, mintha azt akarnák, hogy édesanyjuk gondoskodjék a szükségleteikről, de közben ők maguk igyekeznek gondoskodni róla, és így saját ötleteikkel és gyermeki szeszélyeikkel beleavatkoznak édesanyjuk munkájába.

Hunyjátok be szemeteket, és hagyjátok, hogy kegyelmem hullámai vigyenek titeket. Hunyjátok be szemeteket, és hagyjátok, hogy én cselekedjek. Hunyjátok be szemeteket és csak a mostani pillanatra gondoljatok, fordítsátok el gondolataitokat a jövőtől, mint egy kísértéstől. Pihenjetek bennem jóságom iránti teljes bizalommal. És nagy szeretetemben ígérem, hogy

ha ilyen állapotban elmondjátok: „Te gondoskodj!”, mindenről gondoskodni fogok, megvigasztallak, felszabadítlak és vezetni foglak benneteket.

Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

3. nap

Karomban tartalak benneteket

És ha más úton kell hogy vezesselek benneteket, mint az, amelyet ti láttok, akkor tanítlak benneteket, a karomban tartlak, átviszlek benneteket a túloldalra, mint alvó gyermeket édesanyjuk viszi. Ami igazából felkavar benneteket és határtalan rosszat okoz nektek, azok a ti fontolgatásaitok, gondolataitok, aggódástok és törekvéstek, hogy mindenáron gondoskodj átok magatokról és elrendezzétek azt, ami gyötör.
Milyen sokat tehetek, ha a lélek – úgy a lelki, mind anyagi szükségleteiben hozzám fordul, rám néz és azt mondja: „Te gondoskodj!”, majd behunyja szemét és megpihen.
Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

4. nap

Szenteltessék meg a te neved

Kevés kegyelmet értek el, ha saját erőből akarjátok bebiztosítani magatoknak; ám sokat értek el, ha az imádságotok nekem való teljes önátadás. A fájdalmakban imádkoztok, hogy cselekedjek, de úgy, ahogyan azt ti elképzelitek. Nem fordultok hozzám, hanem azt akarjátok, hogy én alkalmazkodjam a ti elképzeléseitekhez. Nem vagytok olyanok, mint a betegek, akik kérik az orvost, gyógyítsa meg őket, hanem mint azok, akik maguk mondják meg neki, mit tegyen. Ne így tegyetek, hanem imádkozzatok, amint arra a Mi Atyánkban tanítottalak- „Szenteltessék meg a te neved!”

s – ez azt jelenti: „Dicsőülj meg ebben a szükségemben!”„Jöjjön el a te országod” – ez azt jelenti: „Szolgálja minden a te országod épülését bennünk és a világban” „Legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is,” – ez azt jelenti: „Cselekedj ebben az ínségben úgy, amint a legjobbnak látod a mi örök és földi életünk szempontjából.” Ha valóban azt mondjátok nekem: „Legyen meg a te akaratod, ami ugyanaz mintha azt mondanád: „Te gondoskodj” – akkor belépek egész mindenhatóságommal és megoldom azokat a helyzeteket is, amelyekre nincs megoldás.

            Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

5. nap

Legyen meg a te akaratod

Úgy látod, hogy a szerencsétlenség egyre növekszik, ahelyett, hogy csökkenne? Ne aggódj, hunyd be a szemed, és bizalommal mondd nekem: „Legyen meg a te akaratod; Te gondoskodj!” Mondom neked, én gondoskodni fogok és cselekedni, mint az orvos, és csodát is teszek, ha szükséges. Ügy látod, hogy a beteg rosszabbul van? Ne légy zaklatott, hanem hunyd be a szemed és mondd: „Te gondoskodj róla!” Mondom neked: én majd gondoskodom róla, és nem létezik hatékonyabb orvosság, mint az, ha szeretetem által cselekszem. Én azonban csak akkor gondoskodom róla, ha ti behunyjátok a szemeteket.

            Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

6. nap

Olyan mértékben teszek csodákat, amilyen mértékben rám bízzátok magatokat

Álmatlan éjszakáitok vannak, mert mindent meg akartok fontolni, megvizsgálni, mindenre gondolni. így emberi erőre, vagy ami még rosszabb, az emberekre támaszkodtak, az ő segítségükben bíztok. Ez akadályozza szavaimat és terveimet. Mennyire vágyom az önátadástokra, hogy megáldhassalak benneteket! És mennyire elszomorít, ha zaklatottnak, kimerültnek látlak titeket!

Épp erre törekszik a sátán: zaklatni benneteket, kivonni titeket hatásom alól, hogy emberi kezdeményezések prédájául adjon benneteket. Ezért egyedül bennem bízzatok, pihenjetek meg bennem, mindenben adjátok át magatokat nekem. Csodákat akkor teszek, ha teljesen rám bízzátok magatokat, és már nem gondoltok magatokra.

Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

7. nap

Amikor teljesen nyomorúságban vagytok, a kegyelmek kincseit árasztom rátok

Amikor teljesen nyomorúságban vagytok, a kegyelmek bőségét árasztom rátok. Ha saját eszközeitek vannak, még ha kicsik is, vagy ha ezeket keresitek, természetes közegben mozogtok, és a dolgok természetes folyását követitek, amit a sátán gyakran tönkretesz. Egyetlen okoskodó sem, sőt, még az sem, aki mindig mindent megfontolt, nem tett csodákat; még a szentek közül sem. Isteni dolgokat tesz az, aki átadja magát Istennek. Ha látod, hogy összekuszálódnak a dolgok, hunyd be lelki szemedet és mondd: „Jézusom, te gondoskodj!”

            Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

8. nap

Mélységes béke lesz bennetek és ez meghozza gyümölcsét

És lazíts egy kicsit, mert az elméd túlságosan ráélesít valamire, és így nehezen látod meg a rosszat, s egyúttal nehéz önfeledten bíznod bennem.

így tégy minden szükségedben. így tegyetek mindnyájan, s majd nagy, folyamatos és csendes csodákat fogtok látni. Ezt szeretetemben megígérem nektek. Biztosítalak benneteket, hogy gondoskodom róla. Mindig az önátadás ilyen magatartásával imádkozzatok, így mély béke lesz bennetek, és ez meghozza gyümölcsét akkor is, amikor azt a kegyelmet adom, hogy az elégtétel és a szeretet áldozatát hozzátok, amely szenvedéssel jár. Lehetetlennek tűnik? Hunyd be a szemed és teljes szívedből mondd:
„Jézusom, te gondoskodj!”

            Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

9. nap

Ne félj

Ne félj, gondoskodom. És áldod majd nevemet őszinte alázattal. Jól jegyezzétek meg: ezer imának sincs akkora értéke, mint az önátadás egyetlen aktusának. Nem létezik hathatósabb kilenced, mint ez: „Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!”

Aki imádkozik, igazán felkészült, erős és legyőzhetetlen, mert már maga az imádság megsemmisít minden emberi és ördögi tervet, sőt képes Istent szerető irgalmasságának új terveire indítani.

Az imádság sokoldalú csodálatos erő, amely hatással van a lélekre és az anyagra, a teremtményekre, és magára a Teremtőre is.

            Jézusom, rád bízom magam, te gondoskodj!

Dolindo Ruotolo atya

(1882-1970)

 A te lelkedben ott van a mennyország!”

Ezeket a meglepő szavakat mondta Szent Pió atya Dolindo Ruotolo atyának, amikor 1953. október 16-án találkoztak San Giovanni Rotondóban, mivel Pió atya Isten fényében felismerte ennek az Istennel szorosan egyesült papnak a nagyságát. Ezért azokat a nápolyiakat, akik tanácsért fordultak hozzá, e szavakkal küldte haza: ,,Miért jöttök hozzám? Hiszen ott van Dolindo atya, forduljatok őhozzá! Ő egy szent.“

Isten szolgája, Dolindo atya azonban nem volt olyan közismert, mint Pió atya, Isten ugyanis nem bízott rá látható stigmákat és nem adta neki ugyanolyan mértékben a gyógyítás karizmáját. Sokkal többet szenvedett kimondhatatlan vádaskodásokkal, igazságtalansággal és megvetéssel. Dolindo atya saját odaadott életével, mint engesztelő áldozat,sokak lelkiatyja lett, akiknek segítséget és vigaszt közvetített.

 Napjainkban is az egész világról érkeznek hívők a San Giuseppe dei Vecchi templomába Nápolyba, hogy bekopogjanak Dolindo atya sírjának márványfedelére és segítségét kérjék. Hiszen már életében megígérte: „Jöjjetek, kopogtassatok síromon. Én válaszolni fogok nektek.“

 Dolindo atya saját lelki írásainak felmérhetetlenül gazdag örökségét hagyta ránk. Nemcsak a Szentírás 33-kötetes összefüggő magyarázatának, de teológiai, aszketikus és misztikus műveknek is szerzője. Számtalan leveléből érezhető, milyen megáldott lelkiatya és lelkipásztor volt Dolindo atya. Összes írásai közül rendkívüli kincs az Önátadás aktusa, amelyet maga az Úr Jézus nyilvánított ki neki, ezert sok vigaszt és belső békét nyújt.

forrás:

A magyar fordítás a szlovák alapján készült, amely az olasz eredetiből:
Don Dolindo Ruotolo, Atto di abbandono
© Szűz Mária Családja, 2021
© Copyright Associazione Casa Mariana Editrice
Az olasz kiadást engedélyezte:
Mons. Vincenzo Pelvi, nápolyi segédpüspök
Nápoly, 2006. július 25.
Nihil obstat: Gábriel Rákai, cenzor Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, rozsnyói megyéspüspök Rozsnyó, 2021. április 21., prot. sz. 180/2021

kép forrása: The Hand of God – Painting – Yongsung Kim | Havenlight

„Szeressen mindenkit, de senkibe se helyezzen teljes bizalmat, mert Jézus akar egyetlen nagy bizalmasa lenni. Mindent érte és mindent egyedül érte!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék