Bosco Szent János látomása a pokolról

2020. jún | pokol

Bosco Szent János: “Leírhatatlan terror”

1868-ban Bosco Szent János azt állította, hogy volt egy álma a pokolról.

Egy rövid részlet került lefordításra:

[…] „Amint átléptem a küszöböt, leírhatatlan rettegést éreztem és nem mertem újabb lépést tenni. Előttem egy hatalmas barlanghoz hasonlót láttam, amely fokozatosan mélyedésekbe veszett egészen a hegy gyomráig.

Az egész lángokban állt, de ez nem földi tűz volt, táncoló lángnyelvekkel. Az egész barlang – falak, mennyezet, padló, vas, kő, fa, és szén – minden fehéren izzott több ezer fokos hőmérsékleten. A tűz azonban nem égette, nem fogyasztotta el. Egyszerűen nem találok szavakat a barlang rettenetének leírására.” […]

[…] “Ne félj!” – mondta nekem a [vezetőm] “Tégy egy próbát, érintsd meg a falat!” Nem tudtam elég bátorságot gyűjteni és próbáltam szabadulni, de ő visszatartott. “Próbáld ki!”- ragaszkodott hozzá. “Csak egy érintés.” – parancsolta így elmondhatod, hogy láttad és érintetted az örök szenvedés falait és megértheted, hogy ha az első ilyen elviselhetetlen, milyennek kell lennie akkor az utolsónak?! “Nézd ezt a falat!” Ezt kínkeservesen megtettem. Hihetetlen vastagnak tűnt. “Ezer fal van ez és a pokol valódi tüze között.” – folytatta vezetőm. Ezer fal veszi körül, mindegyik fal ezer egység vastag és ugyanolyan távol van a következőtől. Minden egység 1000 mérföld. Ez a fal tehát millió és millió mérföldre van a pokol igazi tüzétől. Ez csupán a pokol távoli pereme.

„[A vezetőm] megragadta a kezem, kényszerítette, hogy kinyissam, és nekinyomta az ezer fal közül az elsőnek. Az érzés annyira kínzó volt, hogy üvöltve ugrottam vissza és az ágyban ülve találtam magamat.

A kezemet szorítottam és dörzsöltem hogy enyhítsem a fájdalmat. Ma reggel felkelve vettem észre, hogy be van dagadva. Amikor a kezem a falnak nyomódott, bár csak álomban, annyira valóságos volt, hogy később a tényeremen lévő bőr is lehámlott.”

Schouppe Ferenc S.J.: A pokol

A pokol c. könyv A pokolról szóló könyv, Schouppe Ferenc S.J. francia jezsuita atya könyve. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás tudományt tanított. Pdf letöltés „Van pokol és én benne vagyok! “— e szavak hangzottak annak ajkáról, aki már ott volt. (Részlet A...

Barsi Balázs atya – Megmenekülés a legnagyobb rossztól

Ezután bejárta a városokat és falvakat, és tanított, Jeruzsálem felé haladva. Közben valaki megkérdezte tőle: »Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?« Ő ezt felelte nekik: »Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek: sokan akarnak majd bemenni, de nem...

Katekizmus a pokolról

RÉSZLET A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSÁBÓL IV. A pokol 1033 Csak akkor egyesülhetünk Istennel, ha szabadon választjuk azt, hogy szeretjük Őt. Istent pedig nem szerethetjük, ha ellene, a felebarátunk vagy önmagunk ellen súlyosan vétkezünk: "Aki nem szeret, az a halálban...

Hogyan kerüljük el a poklot?

Már az egy nagy öröm, ha valakiben ez a kérdés felmerül (hogyan kerüljük el a poklot), mert akkor már hiszi hogy létezik ilyen hely/állapot. Sajnos az "instant happiness" világában egyszerűbb letagadni valami rosszat, mintsem valóban erőfeszítéseket tenni a lelkünk...

Szent Antonius elbeszélése egy kárhozottról

  „Szent Antonius flórenci érsek irataiban előad egy rettenetes eseményt, amely a XV. század közepe táján az egész észak Itáliát félelemmel töltötte el. Egy előkelő származású ifjú életének 17. évében szerencsétlenségére eltagadott a gyónásban egy halálos bűnt s...

Szentírási utalások a pokolra

Jud 16,17 Jaj a nemzeteknek, amelyek népem ellen támadnak! A mindenható Isten bosszút áll rajtuk, az ítélet napján meglátogatja őket, tüzet és férget ad testükbe, hogy égjenek és kínlódjanak örökké.« (KNV) Jób 10,22 A sötétség honából, hol nincs semmi rend, hol a...

Avilai Szent Teréz látomása a pokolról

A pokol látomását így kezdi leírni: …egy napon imádság közben, anélkül hogy tudtam volna hogyan, úgy éreztem, mintha a pokolba helyeztek volna. (…) Rövid ideig tartott, de még ha sok évig élnék is, lehetetlen volna elfelejtenem. Úgy éreztem, mintha egy nagyon hosszú,...

Boldog Emmerich Anna K. látomása a pokolról

Végül láttam az Urat rendkívüli komolysággal a mélységek magjához: a pokolhoz közelíteni. A poklot egy beláthatatlanul nagy, borzalmas, fekete, ércfényű, szikla építménynek láttam, melynek bejáratát óriási, iszonytató, fekete, és reteszekkel, zárakkal ellátott kapuk...

Pokol és ördögök – Gloria Polo Ortiz tanúságtétele

Valóban van ördög és pokol Hallgassák csak, mi történt! Amikor ebben a borzalmas helyzetben voltam a kórházban, elképesztő rémület tört rám! Egyszerre csak azt látom, hogy valóban vannak démonok, akik most eljöttek, hogy magukkal vigyenek! A valóságban láttam magam...

Giuliani Szent Veronika látomása a Pokolról

“Hirtelen ott találtam magam egy sötét, mély, bűzös helyen, hallottam bikák hörgését, szamarak bőgését, oroszlánok üvöltését, kígyók sziszegését, sokféle hang borzalmas zűrzavarát, mennydörgést is, és mindez félelmet és rettegést váltott ki belőlem. Eközben...

„Ha jól akar készülni a szentáldozásra, szeressen előtte, szeressen hálaadás közben, szeressen mindenkor.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék