Bűnbánat

2020. máj | bűnbánat

LA SALETTE-i Miasszonyunk üzenete

(…) 1856-ban megalakult a La Salette-i Missziósatyák Társasága. Néhány évre rá az általános rendfőnök IX. Piusnál volt kihallgatáson. Búcsúzáskor megkérdezte a Szentatyát, hogy nem közölhetné-e vele a titok tartalmát. IX. Pius, kis gondolkodás után, ezt felelte:„Szeretné tudni a La Salette-i titkot? Nos, íme a La Salette-i titok: 

„Ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan elvesztek!”

LOURDES-i Miasszonyunk üzenete
A plébános bizonyosságot akarva a jelenés asszonyának neve után érdeklõdik, de Bernadett nem tud mit mondani. A plébános jelet akarva mondja a gyermeknek, hogy kérje meg a Hölgyet, hogy virágozzék ki a rózsabokor, és a kápolna felépül. A Szûz mosolyog a kérésen, s csupán ennyit mond:

„Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.”

 

BŰNEINKTŐL VALÓ MEGSZABADULÁS: Újra fel kell fedeznünk és tudatosítanunk magunkban a bűn fogalmát. Járuljunk gyakran a bűnbocsánat szentségéhez, amit az Egyház is kér. Fejlesszük ki magunkban az áldozathozás szellemét, legyünk bátrak és tegyük meg az első lépéseket, melyek a csúcs felé vezetnek: ez a tökéletesedés útja, a Kármel megmászása.

„A kimerültségtől egyáltalán ne féljen. Ha Istenről van szó, érte mindent áldozzon fel!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék