Bűnbánat

2020. máj | bűnbánat

LA SALETTE-i Miasszonyunk üzenete

(…) 1856-ban megalakult a La Salette-i Missziósatyák Társasága. Néhány évre rá az általános rendfőnök IX. Piusnál volt kihallgatáson. Búcsúzáskor megkérdezte a Szentatyát, hogy nem közölhetné-e vele a titok tartalmát. IX. Pius, kis gondolkodás után, ezt felelte:“Szeretné tudni a La Salette-i titkot? Nos, íme a La Salette-i titok: 

“Ha bűnbánatot nem tartotok, mindnyájan elvesztek!”

LOURDES-i Miasszonyunk üzenete
A plébános bizonyosságot akarva a jelenés asszonyának neve után érdeklõdik, de Bernadett nem tud mit mondani. A plébános jelet akarva mondja a gyermeknek, hogy kérje meg a Hölgyet, hogy virágozzék ki a rózsabokor, és a kápolna felépül. A Szûz mosolyog a kérésen, s csupán ennyit mond:

„Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.”

 

BŰNEINKTŐL VALÓ MEGSZABADULÁS: Újra fel kell fedeznünk és tudatosítanunk magunkban a bűn fogalmát. Járuljunk gyakran a bűnbocsánat szentségéhez, amit az Egyház is kér. Fejlesszük ki magunkban az áldozathozás szellemét, legyünk bátrak és tegyük meg az első lépéseket, melyek a csúcs felé vezetnek: ez a tökéletesedés útja, a Kármel megmászása.

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Bűnbánati fohászok

Tökéletes bánat ima Én Uram és Istenem! Szívem mélyéből bánom és fájlalom minden bűnömet egytől-egyig, mert megérdemeltem, hogy Te, igazságos Bíróm, ideig és örökké büntess miattuk; mert Irántad, legnagyobb Jótevőm iránt rút hálátlanságot követtem el általuk, de...

Szentgyónás

„Soha ne kérjen semmit az egészségével kapcsolatban, de ne utasítsa el, amit adnak. Semmiben se tűnjék nevetségesnek.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék