Bűnbánati fohászok

2020. ápr | bűnbánat, imádság

Tökéletes bánat ima

Én Uram és Istenem! Szívem mélyéből bánom és fájlalom minden bűnömet egytől-egyig, mert megérdemeltem, hogy Te, igazságos Bíróm, ideig és örökké büntess miattuk; mert Irántad, legnagyobb Jótevőm iránt rút hálátlanságot követtem el általuk, de legkivált azért, mert velük Téged, legfőbb és minden szeretetre legméltóbb Istenemet bántottalak meg. Erős, elszánt a föltételem, hogy megjavítom életemet és többé nem vétkezem. Én Jézusom, szent véredre kérlek, adj hozzá erőt és kegyelmet Amen.

forrás: von den Driesch János: A mennyorszag aranykulcsa

Ha bűnbe estünk

Mennyei Atyám, most buktam el, most vétkeztem. Bocsáss meg nekem! Nagyon sajnálom amit elkövettem. Engesztelésül és hogy megtisztuljak, felajánlom Neked Jézus Krisztus szenvedését és Vérét. Amen.

(Ó, ha tudnánk mily nagy érdeme van Krisztus érdemei felajánlásának!)

Szent Sebek fohász

Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj (meg) rajtunk!

Jézus-ima

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, könyörülj rajtam bűnösön!

Bűnbánati fohász

Jézusom, mindenek fölött szeretlek! Irántad való szeretetből bánom minden bűnömet. Bánom az egész világ bűneit! Ó irgalmas Szeretet! Szeplőtelen Szívű Édesanyánkkal egyesülve kérek Tőled bocsánatot a magam- és embertestvéreim-, egészen a világ végéig elkövetett bűneiért. Édes Jézusom! A Te Szent Sebeid érdemeivel egyesítve felajánlom életemet az Örök Atyának, a fájdalmas Szűzanya szándékai szerint. Szűz Mária, Világ Királynője! Az emberiség Közbenjárója! Megmentőnk és reményünk, könyörögj érettünk!

Életfelajánlás füzetből

 

Vasárnapi misemulasztás, vasárnapi munka

"Tartsd meg a szombatot, hogy megszenteld azt" (MTörv 5,12). "A hetedik napon szombat van, szent nyugalom az Úrnak" (Kiv 31,15). Az első teremtés bevégzését megjelenítő szombat helyére lép a vasárnap, mely a Krisztus föltámadásával megkezdett új teremtésre emlékeztet....

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

„ …Sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék