Figyelmeztetés – Garabandal

2021. aug | jövendölések

A Figyelmezetésnek, avagy a Lelkiismeret megvilágosodásának nevezik azt a jövőbeli eseményt, mely során
Isten egy világméretű beavatkozást tesz az emberiség életében. Minden ember előtt lelepleződik lelkének állapota. Egyfajta „mini-ítélet”, mely során látjuk és átérezzük egész eddigi életünk bűneit. Minden ember számára világos lesz Isten léte, abban a pillanatban. A bűnben élőknek fájdalmas és megtisztulást elősegítő történés lesz, a kegyelemben élőknek megerősítést fog jelenteni. Erről a világméretű eseményről tudósítanak különféle magánkinyilatkoztatások. Ezek közül hármat emelek ki:
Garabandali jelenések (1961-1965)
Szeretetláng lelki napló (1961-1981)
Szent Fausztina nővér naplója (1931)

Érdemes megnézni a témában továbbá az alábbi (angol) videókat:

Szent Fausztina naplójából:

„Mielőtt igazságos Bíróként megjelennék, először eljövök mint az irgalmasság Királya. Mielőtt az igazság napja elérkezik, az embereknek a következő jel adatik az égen: kialszik minden fény az égen, és nagy sötétség lesz az egész földön. Akkor megjelenik az égen a kereszt jele, és az Üdvözítő kezeinek és lábainak sebhelyeiből hatalmas fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják a földet. Ez röviddel a végső nap előtt történik.” (Szent Fausztina Naplója 83)

Másutt így ír: „megláttam lelkiállapotomat úgy, ahogyan azt Isten látja. Egészen világosan megláttam mindazt, ami nem tetszik Istennek. Nem tudtam, hogy ezekről a legapróbb árnyakról is el kell számolnunk Isten előtt. Micsoda pillanat! Ki írhatja ezt le? A háromszor szent Isten előtt állni!” (Szent Fausztina Naplója 36)

Szeretetláng lelki naplóból:

„A melléd rendelt személyre nagy munka vár. Ő lesz arra hivatva, hogy Szeretetlángom kigyúlásának
kegyelmi kiáradását hírül vigye társainak, és elindítsa a kegyelmi megmozdulást. Erőt Mi adunk ehhez.”
S közben sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. Ebben a munkában a Szentlélek Leányainak kell jelentős részt vállalniuk. Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (Lelki napló II/94)

Garabandali jelenések

A garabandali látnokok közül Conchita, Mari-Loli és Jacintával készült interjúk alapján körvonalazódik legpontosabban az esemény. A teljes interjú elolvasható. Vázlatosan a várható események:

A Figyelmeztetés:
– közvetlenül Istentől jön, és a világon mindenütt látható lesz, mindenki látni fogja, bárhol legyen is.
– olyasmi lesz, mint bűneink felfedése, minden hívő és nem hívő, valamennyi vallás hívei látni fogják és meg fogják tapasztalni.
– olyan, mint egy megtisztulás a Csoda eljövetele előtt. Olyan, mint egy katasztrófa.
– természetfeletti dolog lesz és tudományosan nem magyarázható
– a világ lelkiismeretének megtisztulása lesz
– az egész világ egy jelt fog látni, egy kegyelmet, vagy egy büntetést a lelkekben, vagyis egy Figyelmezetést. Abban a percben mindenki egyedül lesz lelkiismeretével, egyedül Isten előtt. Mindenki látni fogja saját bűneit és ezek következményeit.
– bármelyik pillanatban bekövetkezhet
– Olyan jelenség lesz, amit az egész világ látni és érezni fog. Mindig két összeütköző csillaghoz hasonlítottam. Ez a jelenség nem jár majd testi szenvedéssel, de borzalommal tölt el bennünket, mert látni fogjuk lelkünket és mindazt a rosszat, amiért felelősek vagyunk. Olyan lesz, mintha haldokolnánk, de nem halunk bele, hacsak nem a félelemtől vagy a megrázkódtatástól, hogy önmagunkat látjuk
– Isten egyik utolsó megnyilvánulásai irányunkban. Ezért gondolom, hogy ezek után közel leszünk az idők végéhez.
– Egyéni belső élmény lesz. Úgy tűnik majd, hogy a világ mozdulatlanságba dermed. Ez azonban nem tudatosul az emberekben, mert mindenki saját élményével lesz elfoglalva.
– Nagyon rövid ideig tart, de nagyon hosszúnak tűnik hatása miatt.
– Amikor a legrosszabb lesz az üldözések miatt, akkor jön a Figyelmeztetés

Mark Mallet elemzése

szerint a Jelenések könyvének 6. pecsétjének feltörése erre az eseményre vonatkoznak:

„Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?” (Jel 6,12–17)

forrás: https://christianae.wordpress.com/2013/01/23/globalis-valtozasok-valoban-megkezdodott-a-het-pecset-feltorese/
https://www.youtube.com/watch?v=3fQYqIq4OCo&ab_channel=QueenofPeaceMedia

Hogyan készüljünk fel rá?

Mindig készen kell állnunk, nem szabad ennyire kötődni a világhoz, és meg kell őriznünk lelkünk békéjét. Gyakran kell arra gondolnunk, hogy azért vagyunk idelenn, hogy a mennybe menjünk és szentekké váljunk.
Bűnbánatot kell gyakorolni, áldozatot kell hozni, ahol lehet naponta kell az Oltáriszentséghez járulni, és minden nap a szentolvasót kell imádkozni. (Garabandali interjú)

 

„Egyetlen tette, amelyet Jézussal szorosan egyesülve, a szándék tisztaságával felajánl […], nagyobb enyhülést ad (a tisztítótűzben szenv. léleknek), mint sok szóbeli imádság.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék