Figyelmeztetés – Garabandal

2021. aug | jövendölések

A Figyelmezetésnek, avagy a Lelkiismeret megvilágosodásának nevezik azt a jövőbeli eseményt, mely során
Isten egy világméretű beavatkozást tesz az emberiség életében. Minden ember előtt lelepleződik lelkének állapota. Egyfajta “mini-ítélet”, mely során látjuk és átérezzük egész eddigi életünk bűneit. Minden ember számára világos lesz Isten léte, abban a pillanatban. A bűnben élőknek fájdalmas és megtisztulást elősegítő történés lesz, a kegyelemben élőknek megerősítést fog jelenteni. Erről a világméretű eseményről tudósítanak különféle magánkinyilatkoztatások. Ezek közül hármat emelek ki:
Garabandali jelenések (1961-1965)
Szeretetláng lelki napló (1961-1981)
Szent Fausztina nővér naplója (1931)

Érdemes megnézni a témában továbbá az alábbi (angol) videókat:

Szent Fausztina naplójából:

„Mielőtt igazságos Bíróként megjelennék, először eljövök mint az irgalmasság Királya. Mielőtt az igazság napja elérkezik, az embereknek a következő jel adatik az égen: kialszik minden fény az égen, és nagy sötétség lesz az egész földön. Akkor megjelenik az égen a kereszt jele, és az Üdvözítő kezeinek és lábainak sebhelyeiből hatalmas fénysugarak áradnak ki, melyek egy ideig bevilágítják a földet. Ez röviddel a végső nap előtt történik.” (Szent Fausztina Naplója 83)

Másutt így ír: „megláttam lelkiállapotomat úgy, ahogyan azt Isten látja. Egészen világosan megláttam mindazt, ami nem tetszik Istennek. Nem tudtam, hogy ezekről a legapróbb árnyakról is el kell számolnunk Isten előtt. Micsoda pillanat! Ki írhatja ezt le? A háromszor szent Isten előtt állni!” (Szent Fausztina Naplója 36)

Szeretetláng lelki naplóból:

„A melléd rendelt személyre nagy munka vár. Ő lesz arra hivatva, hogy Szeretetlángom kigyúlásának
kegyelmi kiáradását hírül vigye társainak, és elindítsa a kegyelmi megmozdulást. Erőt Mi adunk ehhez.”
S közben sokat beszélt nekem a kegyelmi időről és a Szeretet Lelkéről. Ez szinte olyan lesz, mint az első Pünkösd, mely elárasztja a Szeretet Lelkével, a Szentlélek erejével a Földet. Ez a nagy csoda, melyre felfigyel az egész emberiség, ez mind a Szent Szűzanya Szeretetlángja kegyelmi hatásának kiáradása. Ebben a munkában a Szentlélek Leányainak kell jelentős részt vállalniuk. Az emberiség lelkében a hitetlenség által elhomályosuló Föld nagy megrázkódtatáson megy keresztül. Utána hinni fognak, és ez a megrázkódtatás a hit erejének értelme által új világot teremt. A Szent Szűz Szeretetlángja által a hitből fakadó bizalom gyökeret ver a lelkekben, és újra megújul a Föld színe. Mert ilyen még nem volt, mióta az Ige testté lett. A szenvedésekkel elárasztott Föld megújhodása a Szent Szűzanya közbenjáró hatalmának ereje által történik. (Lelki napló II/94)

Garabandali jelenések

A garabandali látnokok közül Conchita, Mari-Loli és Jacintával készült interjúk alapján körvonalazódik legpontosabban az esemény. A teljes interjú elolvasható. Vázlatosan a várható események:

A Figyelmeztetés:
– közvetlenül Istentől jön, és a világon mindenütt látható lesz, mindenki látni fogja, bárhol legyen is.
– olyasmi lesz, mint bűneink felfedése, minden hívő és nem hívő, valamennyi vallás hívei látni fogják és meg fogják tapasztalni.
– olyan, mint egy megtisztulás a Csoda eljövetele előtt. Olyan, mint egy katasztrófa.
– természetfeletti dolog lesz és tudományosan nem magyarázható
– a világ lelkiismeretének megtisztulása lesz
– az egész világ egy jelt fog látni, egy kegyelmet, vagy egy büntetést a lelkekben, vagyis egy Figyelmezetést. Abban a percben mindenki egyedül lesz lelkiismeretével, egyedül Isten előtt. Mindenki látni fogja saját bűneit és ezek következményeit.
– bármelyik pillanatban bekövetkezhet
– Olyan jelenség lesz, amit az egész világ látni és érezni fog. Mindig két összeütköző csillaghoz hasonlítottam. Ez a jelenség nem jár majd testi szenvedéssel, de borzalommal tölt el bennünket, mert látni fogjuk lelkünket és mindazt a rosszat, amiért felelősek vagyunk. Olyan lesz, mintha haldokolnánk, de nem halunk bele, hacsak nem a félelemtől vagy a megrázkódtatástól, hogy önmagunkat látjuk
– Isten egyik utolsó megnyilvánulásai irányunkban. Ezért gondolom, hogy ezek után közel leszünk az idők végéhez.
– Egyéni belső élmény lesz. Úgy tűnik majd, hogy a világ mozdulatlanságba dermed. Ez azonban nem tudatosul az emberekben, mert mindenki saját élményével lesz elfoglalva.
– Nagyon rövid ideig tart, de nagyon hosszúnak tűnik hatása miatt.
– Amikor a legrosszabb lesz az üldözések miatt, akkor jön a Figyelmeztetés

Mark Mallet elemzése

szerint a Jelenések könyvének 6. pecsétjének feltörése erre az eseményre vonatkoznak:

„Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt. A Nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, a Hold pedig olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hullottak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen fügéit, ha erős szél rázza. Az ég összehúzódott, mint egy felgöngyölt könyvtekercs. Minden hegy és sziget elmozdult a helyéről. A föld királyai, nagyjai és vezérei, a gazdagok és a hatalmasok, mindenki, rabszolga és szabad elrejtőzött a barlangokban és a sziklák közt. És így szóltak a hegyekhez és a sziklákhoz: „Szakadjatok ránk, s rejtsetek el bennünket a trónon ülő és a Bárány haragja elől! Eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki állhat meg előttük?” (Jel 6,12–17)

forrás: https://christianae.wordpress.com/2013/01/23/globalis-valtozasok-valoban-megkezdodott-a-het-pecset-feltorese/
https://www.youtube.com/watch?v=3fQYqIq4OCo&ab_channel=QueenofPeaceMedia

Hogyan készüljünk fel rá?

Mindig készen kell állnunk, nem szabad ennyire kötődni a világhoz, és meg kell őriznünk lelkünk békéjét. Gyakran kell arra gondolnunk, hogy azért vagyunk idelenn, hogy a mennybe menjünk és szentekké váljunk.
Bűnbánatot kell gyakorolni, áldozatot kell hozni, ahol lehet naponta kell az Oltáriszentséghez járulni, és minden nap a szentolvasót kell imádkozni. (Garabandali interjú)

 

Nincs találat

A keresett oldal nem található. Próbálja meg finomítani a keresést vagy használja a fenti navigációt, hogy megtalálja a bejegyzést.

„Azok a lelkek, akik szerették a Szűzanyát és egész életükben hozzá fohászkodtak, sok kegyelmet kapnak tőle a végső küzdelmekben. Ugyanígy azok is, akik Szent Józsefet, Szent Mihályt vagy valamelyik másik szentet tisztelték. Ekkor örül legjobban az ember, mint már említettem, hogy van közbenjárója Isten előtt ama nehéz pillanatban. ”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék