G. nővér elbeszélése a mennyországról

2020. jún | mennyország

Egy tisztítótűzben szenvedő nővér elbeszélése alapján:​

1890. 
November  2.  –  Emlék.  A rózsafüzér hónapjának utolsó áldása  
Megpróbálom  elmagyarázni  önnek,  már  amennyire  a  földön  felfogható,  hogy mi  a  mennyország.  Újabb  és  újabb  ünnepek  követik  egymást  szüntelenül, mindig  újabb  és  –  úgy  tűnik  –  azelőtt  sohasem  élvezett  boldogság.  Az  öröm folyama,  amely  egyfolytában  árad  a  választottakra…  A  mennyország mindenekfelett  Isten:  Isten  szeretete,  ízlelése,  élvezete;  vagyis  Istennel  való teljes, ám  véget nem  érő betöltekezés. Minél  jobban  szerette  Istent  a  lélek  a  földön,  minél  közelebb  jutott  a tökéletesség  csúcsához, annál  jobban  szereti  és  annál  teljesebben  fogja fel  Istent a mennyben  is!   Jézus  az igazi  boldogság a földön és az örök boldogság a  mennyben!​​

1874
Oly  gyönyörű  a  mennyország! A  purgatórium  és  a  mennyország között  nagy a távolság.  Olykor  megpillanthatjuk  mintegy  visszfényét  annak  a  boldogságnak, amit  a  menny  áldottai  élveznek;  ám  ez  csaknem  büntetés,  mivel  hatalmas vágyódást  ébreszt,  hogy  láthassuk  a  Jóistent.  A  menny  csupa  ragyogás,  a purgatórium  mély sötétség.

1878
Amikor  ott  leszek,  majd  elmondom;  de  úgy  vélem,  a  mennyországi  nagy ünneplések  egyre  növekvő  elragadtatás,  csodálat,  hálaadás,  főként  pedig szeretet közepette  zajlanak.

1879/1
A mennyben  egyedül  a  szeretet  nyer  jutalmat.  Mindaz,  amit  más  indítékból tesznek,  mit  sem  fog  számítani,  tehát  elvész.  Szeresse  hát  végre  Jézust,  ahogy kívánja. Számomra is  nagy enyhülést hozna.

forrás: Kézirat a purgatóriumról

Szentírási utalások a mennyországra

Mt 3,2 és így prédikált: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!" Mt 5,3 "Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Mt 5,10 Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Mt 5,12 Örüljetek és...

Sziénai Szent Katalin a mennyországról

Az igaz lélek, aki életét a szeretet érzületében fejezi be és a szeretetben Istenhez kötődött, szintén nem növekedhet már az erényben, mert a földi idő letelt, hanem mindig szerethet azzal a szeretettel, amely benne irántam van, s amely szeretet szerint a jutalmat is...

Szent Fausztina nővér látomása a mennyországról

777 (187) 1936.11.27. Ma lélekben a mennyben voltam, s láttam azt a felfoghatatlan szépséget és boldogságot, ami a halál után vár ránk. Láttam, ahogy minden teremtmény szünet nélkül tiszteletet és dicsőítést tanúsít az Úr iránt. Láttam, mily nagy a boldogság Istenben,...

„A világon semmiért se hanyagolja el a mindennapi szentáldozást! Megvetéssel nézzen minden kételyre, amely ezzel kapcsolatban megtámadja! …
Amíg az ember nem biztos abban, hogy súlyos bűnt követett el, nem kell távol tartania magát a szentáldozástól.”

— Szent Pio atya

Címkék