Hétfájdalmas rózsafüzér

2021. márc | imádság

Fájdalmas Szűzanya

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL

Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyták, hanem igen sok búcsúval is megajándékozták.

A Szervita Rend Életszabályzata a 31. d. számában ezt állítja: „Minden testvér tartsa tiszteletben azt a szokást, hogy naponta elimádkozza a Szűz Mária hét fájdalmáról szóló rózsafüzérünket”.

Ez az olvasó hét táblából áll és mindegyikben egy Miatyánk és hét Üdvözlégy foglaltatik, vonatkozással Mária hét nagy fájdalmára, melyek fölött imádkozás közben elmélkednünk kell.

A HÉTFÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR IMÁDKOZÁS MÓDJA

7×7-es olvasón lehet imádkozni.

Kezdés: Keresztvetés

Nagy szemekre: Miatyánk

Kis szemekre: Üdvözlégy, a Jézus neve után mind a hét táblán más-más titokkal, amelyek a következők:

1. Kinek bemutatásakor Simeon megjövendölte, hogy tőr fogja átjárni lelkedet.
2. Kivel Egyiptomba futottál.
3. Kit három nap bánkódva kerestél.
4. Kit a nagy kereszttel megterhelve, a Kálvária hegyére menni láttál.
5. Kit fölfeszíttetni láttál.
6. Kinek holt szent testét öledbe helyezték.
7. Kit a sírboltba tenni láttál.

Minden tábla után: egy Dicsőség…

 A 7-ik tábla után:  három Üdvözlégy Máriát lehet imádkozni, a világ és az Egyház békéjéért és kiengesztelődéséért, és hogy a Fájdalmas Anyára bízzuk az imádkozó közösség imaszándékait.

Befejezés: Hiszekegyet és függelékül egy Miatyánkot és Üdvözlégyet a megholt hívek lelki üdvéért.

forrás: http://www.szervita.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=40

 

Szűzanya ígérete azoknak, akik imádkozzák a hétfájdalmas rózsafüzért:

Svéd Szent Brigittának (1303-1373) adott ígéretek

1. Békét adok családjaiknak.
2. Megvilágosodnak az isteni titkokról.
3. Megvigasztalom őket fájdalmaikban, és elkísérem őket a munkájukban.
4. Annyit adok nekik, amennyit kérnek, mindaddig, amíg ez nem áll szemben isteni Fiam imádnivaló akaratával vagy lelkük megszentelődésével.
5. Megvédem őket a pokoli ellenséggel folytatott szellemi harcaikban, és életük minden pillanatában megvédem őket.
6. Láthatóan segítek nekik haláluk pillanatában – meglátják anyjuk arcát.
7. Ezt a kegyelmet isteni Fiamtól kaptam, hogy azokat, akik terjesztik ezt az ájtatosságot könnyeimhez és fájdalmaimhoz, e földi életből közvetlenül az örök boldogságba vétetik, mivel minden bűnük megbocsátást nyer és Fiam lesz az ő örök vigasztalásuk és örömük.

Kibehó-i Marie Claire-nek (1961-1994) adott ígéretek, Rwanda

1. A hétfájdalmú rózsafüzér imádkozásával, a legkeményebb szívek megváltozhatnak, akár magadért vagy másokért imádkozod.
2. A hétfájdalmú rózsafüzér imádkozásával, megszabadulsz a rögeszméktől és a függőségektől.
3. Amikor szívből mondják ezt a rózsafüzért, elnyerjük a bűneink feletti valódi bűnbánatot, és megszabadítja lelkünket a vétkektől és bűntudattól.
4. Azok, akik gyakran mondják, különösen, ahogyan a Szűzanya Marie Claire-nek ajánlotta, kedden és pénteken, világosan megérthetik gyengeségeiket, hibáikat, amelyek bűnbe viszik őket, és azon dolgokat, melyeket nem szeretünk magunkban, és amiről azt gondoltuk, hogy jellemünk része, megváltozhat.
5. Bármit elnyerhetsz, ezen rózsafüzéren keresztül, ha szívből imádkozod.
6. Minden eddiginél nagyobb szüksége van a világnak a hétfájdalmas rózsafüzérre.

forrás: https://7sorrowsrosaries.com/pages/7-sorrows-promises

„Váljék annyira összeszedetté, hogy sohase veszítse el Jézus jelenlétét, akkor se, ha nagyon leköti az iskola. Hogy ide eljusson, nagyon ügyeljen bensőjére.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék