Hétfájdalmas rózsafüzér

2021. márc | imádság

Fájdalmas Szűzanya

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL

Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak jóváhagyták, hanem igen sok búcsúval is megajándékozták.

A Szervita Rend Életszabályzata a 31. d. számában ezt állítja: „Minden testvér tartsa tiszteletben azt a szokást, hogy naponta elimádkozza a Szűz Mária hét fájdalmáról szóló rózsafüzérünket”.

Ez az olvasó hét táblából áll és mindegyikben egy Miatyánk és hét Üdvözlégy foglaltatik, vonatkozással Mária hét nagy fájdalmára, melyek fölött imádkozás közben elmélkednünk kell.

A HÉTFÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR IMÁDKOZÁS MÓDJA

7×7-es olvasón lehet imádkozni.

Kezdés: Keresztvetés

Nagy szemekre: Miatyánk

Kis szemekre: Üdvözlégy, a Jézus neve után mind a hét táblán más-más titokkal, amelyek a következők:

1. Kinek bemutatásakor Simeon megjövendölte, hogy tőr fogja átjárni lelkedet.
2. Kivel Egyiptomba futottál.
3. Kit három nap bánkódva kerestél.
4. Kit a nagy kereszttel megterhelve, a Kálvária hegyére menni láttál.
5. Kit fölfeszíttetni láttál.
6. Kinek holt szent testét öledbe helyezték.
7. Kit a sírboltba tenni láttál.

Minden tábla után: egy Dicsőség…

 A 7-ik tábla után:  három Üdvözlégy Máriát lehet imádkozni, a világ és az Egyház békéjéért és kiengesztelődéséért, és hogy a Fájdalmas Anyára bízzuk az imádkozó közösség imaszándékait.

Befejezés: Hiszekegyet és függelékül egy Miatyánkot és Üdvözlégyet a megholt hívek lelki üdvéért.

forrás: http://www.szervita.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=40

 

Szűzanya ígérete azoknak, akik imádkozzák a hétfájdalmas rózsafüzért:

Svéd Szent Brigittának (1303-1373) adott ígéretek

1. Békét adok családjaiknak.
2. Megvilágosodnak az isteni titkokról.
3. Megvigasztalom őket fájdalmaikban, és elkísérem őket a munkájukban.
4. Annyit adok nekik, amennyit kérnek, mindaddig, amíg ez nem áll szemben isteni Fiam imádnivaló akaratával vagy lelkük megszentelődésével.
5. Megvédem őket a pokoli ellenséggel folytatott szellemi harcaikban, és életük minden pillanatában megvédem őket.
6. Láthatóan segítek nekik haláluk pillanatában – meglátják anyjuk arcát.
7. Ezt a kegyelmet isteni Fiamtól kaptam, hogy azokat, akik terjesztik ezt az ájtatosságot könnyeimhez és fájdalmaimhoz, e földi életből közvetlenül az örök boldogságba vétetik, mivel minden bűnük megbocsátást nyer és Fiam lesz az ő örök vigasztalásuk és örömük.

Kibehó-i Marie Claire-nek (1961-1994) adott ígéretek, Rwanda

1. A hétfájdalmú rózsafüzér imádkozásával, a legkeményebb szívek megváltozhatnak, akár magadért vagy másokért imádkozod.
2. A hétfájdalmú rózsafüzér imádkozásával, megszabadulsz a rögeszméktől és a függőségektől.
3. Amikor szívből mondják ezt a rózsafüzért, elnyerjük a bűneink feletti valódi bűnbánatot, és megszabadítja lelkünket a vétkektől és bűntudattól.
4. Azok, akik gyakran mondják, különösen, ahogyan a Szűzanya Marie Claire-nek ajánlotta, kedden és pénteken, világosan megérthetik gyengeségeiket, hibáikat, amelyek bűnbe viszik őket, és azon dolgokat, melyeket nem szeretünk magunkban, és amiről azt gondoltuk, hogy jellemünk része, megváltozhat.
5. Bármit elnyerhetsz, ezen rózsafüzéren keresztül, ha szívből imádkozod.
6. Minden eddiginél nagyobb szüksége van a világnak a hétfájdalmas rózsafüzérre.

forrás: https://7sorrowsrosaries.com/pages/7-sorrows-promises

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Krisztus lelke

Krisztus lelke, szentelj meg minket! Krisztus teste, üdvözíts minket! Krisztus vére, ihless meg minket! Krisztus oldalából kifolyó víz, moss tisztára minket! Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket! Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket! Szent sebeidbe rejts el...

Napi felajánló ima

Napi felajánló ima - Szent Sebek tisztelet Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által a mai napom minden imáját, örömét, szenvedését,...

„Ne törődjék azzal, mit fognak mondani önről. A lélek számára nem az az igazi érdem, ha türelmesen fogadja a többé-kevésbé megérdemelt szidást, hanem az, ha a meg nem érdemeltet is türelemmel fogadja, főleg ha úgy marasztalják el, hogy amit csak tehetett, mindent megtett, hogy a lehető legjobban cselekedjék.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék