Ima haldokló mellett – Irgalmasság rózsafüzér

2021. jan | áhítatgyakorlat

Jézus ígérete: Ha az irgalmasság rózsafüzérét a haldokló mellett imádkozzák, köztük és Atyám közt nem igazságos Bíróként, hanem irgalmas Megváltóként fogok állni. Napló 1541

Egy fiatal haldokló lélkének megmentése

1035 + Ma este egy fiatalember haldoklott. Nagyon kínlódott. Elkezdtem imádkozni a rózsafüzért, amire az Úr tanított. Végigmondtam, de tovább tartott a haldoklás. Még a Mindenszentek Litániáját is el akartam mondani, de egy hang figyelmeztetett: ,,Imádkozd az irgalmasság rózsafüzérét!”
Megértettem, hogy ennek a léleknek nagy szüksége van az imára és irgalomra. Bezárkóztam a szobámba, lefeküdtem a 290 földre kereszt alakban, s irgalomért könyörögtem ennek a léleknek. Közben éreztem Isten nagy felségét és igazságosságát. Reszkettem a félelemtől, de tovább esedeztem Istenhez e lélek számára irgalomért. Mellemről levettem a fogadalmi keresztemet,[303] s a haldokló mellére tettem. Így szóltam az Úrhoz: ,,Jézusom, nézz olyan szeretettel erre a haldokló lélekre, mint amilyen szeretettel az örök fogadalmam napján tökéletes égő áldozatomra tekintettél, s arra az ígéretedre, amelyet nekem adtál a haldoklók részére, akik irgalmadat kérik.” Erre megszűntek a haldokló kínjai, és békében elszenderült. Ó, milyen fontos, hogy imádkozzunk a haldoklókért, használjuk ki az irgalmasságot, amíg tart ennek az ideje.
1036 (10) + Mindjobban felismerem, hogy a lelkeknek mennyire szükségük van életük folyamán Isten irgalmára, főleg pedig haláluk óráján. Az isteni irgalmasság rózsafüzére, ahogy maga az Úr mondta, enyhíti Isten haragját.

Lélekmentés

Napló 1565 (140) Ahogy rövid időre beléptem a kápolnába, így szólt hozzám az Úr: ,,Leányom, segíts nekem egy haldokló bűnös lelkét megmenteni! Imádkozd érte az irgalmasság rózsafüzérét, amit tanítottam neked.” Amint elkezdtem az imát, megláttam a szörnyű kínok között haldokló lelket. Őrangyala védelmezni akarta, de mintegy tehetetlen volt ennek a léleknek óriási nyomorúságával szemben. Egy sereg ördög várt már erre a lélekre. Mikor imádkoztam, megpillantottam Jézust olyan alakban, ahogy a képen ábrázolják. A szívéből jövő sugarak körülfogták a beteget, és a sötét hatalmak pánikszerűen menekültek. A beteg békésen még egy utolsót sóhajtott. Ahogy magamhoz tértem, felfogtam, milyen fontos ez az ima a haldoklók mellett. Enyhíti Isten haragját.”

Lélekmentés A kunyhóban

Napló 1797 Ma eljött hozzám az Úr, és azt mondta: ,,Leányom, segíts nekem lelkeket menteni! Elmész most egy haldokló bűnöshöz, s imádkozod érte az irgalmasság rózsafüzérét. Ezáltal elnyered számára a bizalmat irgalmamban, hiszen már nagyon kétségbe van esve.”

1798 Hirtelen egy idegen kunyhóban találtam magam, ahol egy öregember szörnyű kínok között haldoklott. Fekhelyét a síró család és sok ördög vette körül. Ahogy elkezdtem imádkozni, a sötétség szellemei sziszegve, fenyegetődzve szétszóródtak. A lélek megnyugodott, s az Úrban való teljes bizalommal elhunyt. Abban a pillanatban a szobámban találtam magam. Nem tudom, hogyan ment végbe mindez.

 

Kegyelem a fakeresztnél

* „Jézus halála óráján, amikor a kereszt csupa vér volt, és folyt a vér a földbe, a föld és a vér ereje tartotta a keresztet. Jézus mintha azt akarta volna, hogy lássam az összes szabadban, földbe felállított keresztet...Mialatt a kereszt tövét néztem, csodálatos...

Jézus szent vállsebének tisztelete

Szent Bernát kérdésére, hogy melyik volt a  legfájdalmasabb sebe, Krisztus mondta: „Volt a vállamon egy három ujjnyi mély sebem, melyet a keresztem okozott. Ez sokkal kínosabb volt, mint a többi szenvedésem. Erre az emberek keveset gondolnak. Ez majdnem teljesen...

Szent Ferenc keresztút

Jézus ígéretei a keresztúthoz >>>E L Ő S Z Ó   A keresztút azon véres útra emlékeztet, melyet édes Üdvözítőnk Pilátus házától a Kálváriáig tett. A pápák e keresztúthoz búcsút kötöttek, s e búcsúk oly mértekben nyerhetők, mint a Jeruzsálemben felállított...

Aprószentek közbenjárása

Boldog Emmerich Anna Katalin: A Boldogságos Szűz Mária élete  c. könyvből (282. oldal) Személyes. Az aprószentek meggyilkolásának évszakára vonatkozó imatevékenység Kedd, február 27. Ma este, alkonyat idején a beteg elszundított, s néhány perc múlva külső ösztönzés...

Titkos fegyver – Ima a bűnös megtéréséért

Szent FAUSTYNA KOWALSKA nővér NAPLÓ Az Isteni Irgalmasság üzenete:  186 + Ma azt mondta nekem Jézus: ,,Azt akarom, hogy ismerd meg mélyebben szeretetemet, mellyel szívem a lelkekért lángol, s mindezt akkor érted majd meg, amikor szenvedésemen elmélkedsz. Kérd...

3 Üdvözlégy Mária

  A HÁROM AVE MARIA IMA Kulcs a paradicsomhozÍrta: Giuseppe Pasquali SSP Részletek (Megjelent a Szent Margit Lap 82-84. számában)    A Három Ave Maria imádság a leghatásosabb ájtatossági gyakorlatok közé tartozik Naponta három Ave Maria-t kell imádkozni ama...

Isteni Irgalmasság tisztelete

1. Az Irgalmas Jézus, vagy más néven az Isteni Irgalmasság képének tisztelete:   Az első ábrázolások Fausztina nővér látomása alapján készültek. "Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal...

Kettős nagykilenced

  MI A KETTŐS NAGYKILENCED? 9 x (ELSŐPÉNTEK + ELSŐSZOMBAT) = KETTŐS NAGYKILENCED A kettős nagykilenced kilenc egymásután következő elsőszombatból és ugyanígy a hónap elsőpéntekeiből áll, mely által bőséges kegyelmeket nyerhetünk el. Milyen forrásból való ez az...

Szeretetláng

„Ilyen hatalmas kegyelmi erőt még nem bocsátottam rendelke­zésetekre, mint most: Szívem szeretetének lobogó Lángját. Amióta az Ige testé lett, ilyen nagy kegyelmi megmozdulás még nem történt ré­szemről, mely így tört volna felétek, mint a Szeretetláng.” (SzL 63)...

Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete (elsőszombat)

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete Elsőszombat – Szűz Mária Szívének tisztelete Az elsőszombat a hónap első szombatja, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-tiszteletének napja. A Szűzanya 1925. december 10-én Lúciának, a fatimai látnoknak megmutatta tövisekkel övezett...

„Egyetlen tette, amelyet Jézussal szorosan egyesülve, a szándék tisztaságával felajánl […], nagyobb enyhülést ad (a tisztítótűzben szenv. léleknek), mint sok szóbeli imádság.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék