Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

2022. okt | elmélkedés, felajánlás

zarándok

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk magasabb rendű érdemeket. Ezzel kapcsolatban idézek pár forrást. – a szerkesztő

Egy Tisztítőtűzben szenvedő lélek tanácsa P. atya részére

Kérdezte, P. atya kedves-e a Jóisten előtt.

Ezt mondja meg neki: ha továbbra is úgy él, mint eddig, akkor kedves a Jóisten előtt. Nagyon tiszta szándékát, lelkiekre irányultságát és a lelkek iránti jóságát szereti benne legjobban a Jóisten. Mondja meg neki, hogy továbbra is egyre jobban egyesüljön Jézus Szívével. Minél bensőségesebbé válik egységük, annál érdemszerzőbbek lesznek cselekedetei és egész élete a mennyország számára, és annál nagyobb hasznára lesz a lelkeknek. Nem átlagos tökéletességet várnak tőle.
Lelkigyakorlatain és misszióin ajánlja, hogy [hallgatói] mindennap ajánlják fel tetteiket Istennek. Az emberek ugyanis nem mindig gondolnak erre eleget sem a világban, sem a szerzetesközösségekben; így aztán sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek. forrás: Kézirat a Purgatóriumról

JÉZUS ÁLDOZATÁVAL VALÓ EGYESÜLÉS – EMMERICK ANNA KATALIN

Láttam, hogy mindaz, aki, ahhoz, hogy a Szentlelket általában megkaphassa, szeretettel és buzgón szeretné pótolni, amit elmulasztott, ha Jézus kedvéért viseli a szenvedéseket, és az ő érdemeivel egyesítve ajánlja föl azokat az Egyházért, mindenki leesdheti a Szentlélek áradását, ha szeretete és önfeláldozása egyesül Jézus áldozatával. forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 325. o

***

Amit aranybetűkkel írtak fel, az azok imádságai, akik jótetteiket egyszer s mindenkorra egyesítették Jézus Krisztus érdemeivel, és ezt az egyesítést gyakran megújítják, ugyanakkor nagyon törekszenek az ő parancsainak megtartására és példájának követésére.

Az ezüstösen csillogó írás azok imádságai, akik nem gondolnak erre a Jézus Krisztus érdemeivel való egyesítésre, de jámborak és a szív egyszerűségével imádkoznak.

forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 408. o

Pio atya válaszol

– Reggelente Istennek ajánlom a nap cselekedeteit. Meg kell ismételnem felajánlásomat a nap folyamán?
– Elegendő a reggeli szándék. A felajánlás megismétlése azonban mindenképpen hasznos.

Forrás: Cleonice Morcaldi: Életem Pio atya közelében 163. o

Kapcsolódó imádságok:

Szeretetláng Lelki Napló – Az Úrral való egység imája
Napi felajánló ima

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Mária a történelem folyamán számtalan módon bizonyította, hogy megoltalmazza azokat akik kérik Őt. Isten Anyja, a Világ Győzelmes Királynője, a Magyarok Nagyasszonya, Mennyei Pátrónánk, és kegyelem szerinti Édesanyánk pártfogásába veszi még a legnagyobb bűnösöket is....

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Különösen hatásos felajánló imák

Reggel Jézusom, teljes szívemből egyesülök mindazon szentmisékkel, amelyeket az egészen földkerekségen ma bemutatnak; Szent Szíved Szándékaival egyesülve ajánlom fel őket és a b. Szűz Mária szeplőtelen Szíve által kérlek: Minden szentmisében tartsd fenn számomra szent...

Fájdalmas rózsafüzér elmélkedés

A fájdalmas rózsafüzér titkaihoz kapcsolódó elmélkedések Boldog Emmerich Anna Katalin látomása alapján. 1. TITOK - Aki érettünk vérrel verejtékezett   Körülbelül kilenc óra volt, mikor Jézus a tanítványokkal a Getszemáni-kertbe érkezett. A földön sötét volt, az...

A rózsafüzér ereje

Lúcia nővér gondolatai: Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan...

Menetközben – rózsafüzér

Az idő véges! Óriási lehetősége van minden földön élő embernek. Van ideje, amivel gazdálkodhat! Lehet érdemeket gyűjteni, növekedni erényekben, és lelkeket menteni! Miután lejár a kiszabott idő és az Igazságos Bíró elé kell állnunk mindez a lehetőség megszűnik! Tehát...

Napi felajánló ima

Napi felajánló ima - Szent Sebek tisztelet Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által a mai napom minden imáját, örömét, szenvedését,...

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön

Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert minden, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem az Atyától, hanem a világtól van. Ez a világ...

Hősi fogadalom

Részlet Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel (Függelék) A szeretet hősi cselekedetének nevezik azt a felajánlást, amelyben valaki a tisz­títóhelyen szenvedők javára engedi át cselekedeteinek minden elégtételt adó érdemét, sőt még az őérte, a halála után...

Szenvedés idején

A fenyítés az atyai szeretet jele (Zsid 12,4-12) Mert még nem álltatok ellen véretek ontásáig a bűn ellen vívott harcban,és elfelejtettétek a vigasztalást, amely nektek, mint fiaknak szól: »Fiam, ne vesd meg az Úr nevelő fenyítését,és ne csüggedj el, ha büntet,és...

„Soha ne bosszankodjék, se kifelé, se magában. Amennyire teheti, kerüljön mindenféle összeütközést. Ha mégis előfordulna, hogy ügyetlenségből vagy rosszindulatból, teszem fel, nem úgy cselekszik, amint kellene, nos, maradjon nyugodt! Ha egyszer hiba történt, mi értelme bosszankodni, hisz az nem segít. Szinte olyan, mintha kétszer hibázna egy helyett.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék