Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

2022. okt | elmélkedés, engesztelés, felajánlás

zarándok

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk magasabb rendű érdemeket. Ezzel kapcsolatban idézek pár forrást. – a szerkesztő

Egy Tisztítőtűzben szenvedő lélek tanácsa P. atya részére

Kérdezte, P. atya kedves-e a Jóisten előtt.

Ezt mondja meg neki: ha továbbra is úgy él, mint eddig, akkor kedves a Jóisten előtt. Nagyon tiszta szándékát, lelkiekre irányultságát és a lelkek iránti jóságát szereti benne legjobban a Jóisten. Mondja meg neki, hogy továbbra is egyre jobban egyesüljön Jézus Szívével. Minél bensőségesebbé válik egységük, annál érdemszerzőbbek lesznek cselekedetei és egész élete a mennyország számára, és annál nagyobb hasznára lesz a lelkeknek. Nem átlagos tökéletességet várnak tőle.
Lelkigyakorlatain és misszióin ajánlja, hogy [hallgatói] mindennap ajánlják fel tetteiket Istennek. Az emberek ugyanis nem mindig gondolnak erre eleget sem a világban, sem a szerzetesközösségekben; így aztán sok, önmagában véve jó cselekedet nem nyer majd jutalmat a végső napon, mivel végrehajtásuk előtt nem ajánlották fel azokat a Jóistennek. forrás: Kézirat a Purgatóriumról

JÉZUS ÁLDOZATÁVAL VALÓ EGYESÜLÉS – EMMERICK ANNA KATALIN

Láttam, hogy mindaz, aki, ahhoz, hogy a Szentlelket általában megkaphassa, szeretettel és buzgón szeretné pótolni, amit elmulasztott, ha Jézus kedvéért viseli a szenvedéseket, és az ő érdemeivel egyesítve ajánlja föl azokat az Egyházért, mindenki leesdheti a Szentlélek áradását, ha szeretete és önfeláldozása egyesül Jézus áldozatával. forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 325. o

***

Amit aranybetűkkel írtak fel, az azok imádságai, akik jótetteiket egyszer s mindenkorra egyesítették Jézus Krisztus érdemeivel, és ezt az egyesítést gyakran megújítják, ugyanakkor nagyon törekszenek az ő parancsainak megtartására és példájának követésére.

Az ezüstösen csillogó írás azok imádságai, akik nem gondolnak erre a Jézus Krisztus érdemeivel való egyesítésre, de jámborak és a szív egyszerűségével imádkoznak.

forrás: Emmerick Anna Katalin: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 408. o

Pio atya válaszol

– Reggelente Istennek ajánlom a nap cselekedeteit. Meg kell ismételnem felajánlásomat a nap folyamán?
– Elegendő a reggeli szándék. A felajánlás megismétlése azonban mindenképpen hasznos.

Forrás: Cleonice Morcaldi: Életem Pio atya közelében 163. o

Kapcsolódó imádságok:

Szeretetláng Lelki Napló – Az Úrral való egység imája
Napi felajánló ima

„Senki kedvét ne keresse tetteivel, egyedül csak a Jóistenét. Mindent érte tegyen, félretéve az emberi tiszteletet, lankadatlanul! ”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék