Kegyelem a fakeresztnél

2022. szept | áhítatgyakorlat

fakereszt

* „Jézus halála óráján, amikor a kereszt csupa vér volt, és folyt a vér a földbe, a föld és a vér ereje tartotta a keresztet. Jézus mintha azt akarta volna, hogy lássam az összes szabadban, földbe felállított keresztet…
Mialatt a kereszt tövét néztem, csodálatos dolog történt… emberi ésszel föl nem fogható…
Mindez egy szempillantás alatt történt… Jézus minden fakereszt tövét megáldotta. Az egész világot megmutatta… Minden fakeresztet, ami földbe van erősítve. Minden kereszt mellé, ami létezik földbe építve, külön kegyelmet adott. Az Úr Jézus hamar adja a kegyelmet. A kereszt volt az, amin szentséges teste függött, amin Jézus látta folyni az ő szent vérét a kereszt tövébe, ahol azt beitta a föld… És a világon, a földeken, az országutakon, a fakeresztek neve mindenütt kereszt, mint az övé… Jézus az ő szentséges vérével mindegyiket külön érintette, és külön kegyelmet adott rá. […]

Jézus kegyelmet szórt minden szabadban földbe ásott fakeresztre, ami csak van a világon. Minden kereszthez csatolta azt a vért, megsokszorosította.

Jézus ígérete

„Aki egy ilyen, szentséges véremmel megáldott kereszt mellett megáll, nem azért, mert egy kereszt, hanem azért a kegyelemért, amellyel azt a kereszten függve elláttam, megkapja a kegyelmet. ”

* Ha valaki megáll a keresztnél, lehet, hogy először nem jut eszébe semmi. Pár percig áll, köszönti Jézust. Eszébe jut: „Gyermekem beteg…” És annak folytán, hogy Jézus azt a keresztet kegyelmével megáldotta, a gondolatában jelentkező kérés meghallgatást nyer. Én már régóta élek ezzel a kegyelemmel. Amíg én a kereszt tövét néztem, akkor történt meg a kegyelem ajándék-csodája. Láttam a csodát. Jézus véres testéből sugárzott a kegyelem. Amely keresztek álltak, és a világ végezetéig állni fognak, minden keresztet, ami szabadban, földben van, vérével megáldott.

the-hill-of-crosses-in-lithuania-silhouette

Minden kereszt

* Láttam én is, testben-e, vagy testen kívül, nem tudom, milliárd keresztet. Az egyiken őt. Egy kereszt se maradt ki szent vére áldásából. Azt hittem, vége, elszárad a vér. Nem. Él az ő vére. Ebbe a szózatba kell bevenni, hogy ott kaptam, ott láttam, a kereszt tövénél. Langyos-meleg vér folyt ott. Jézus tiszteletben tartja a saját keresztjét, a tett csoda által azonban mégis úgy tűnt, hogy nem egy kereszten, hanem mintha minden kereszten ő halt volna meg… Az Úr Jézus minden ilyen keresztnek megadta a szent vér által nyerhető kegyelmet… Megtudtam, hogy a világ végezetéig minden fakereszt a földben meg lesz érintve az ő szentséges vérével. Maga Krisztus hat a keresztről arra, aki ott megáll, megszánva őt tisztelettel kalapot emel, vagy letérdel és megcsókolja a földet a kereszt tövénél, ahol a föld beitta Krisztus vérét. Azóta minden keresztet úgy tudok nézni, hogy azon rajta van Jézus szentséges vére…

További gondolatok

* Az a kereszt nagy dolog. Az Isten Fia lett rászögezve, nem egy lator. Jézus nézte, csodálta az ő keresztjét. Szenvedésével köszöntötte a keresztjét. Ahogy nézte az ő keresztjét, végigtekintett a többin, az egész világon… Megajándékozta, megáldotta, figyelembe vette a rengeteg keresztet. Üdvözlés, átölelés, köszöntés volt ez a földnek, az összes keresztnek. A világot mint egy kopár hegyet láttam, rajta földbe erősített fakeresztek milliárdjaival.
Jézus ezen kereszteket, a kereszten ontott szent vérével egyenként, külön-külön megáldotta, megszentelte, előttem ismeretlen jellel megjelölte, és külön kegyelmi ígérettel megajándékozta. így szólt:
Ezentúl – a kegyelem ismeretében – bárki megáll a földbe felállított fakereszt mellett, ha férfi, kalapját megemeli és köszönt, vagy letérdel és megcsókolja a földet a kereszt tövénél, mindazon kegyelmet megnyeri, ami abban a pillanatban szíve gondolatában jelentkezik.
* Egy vágy, egy kérés… Jaj, szeretném, ha holnap az anyám eljönne!… Lehet lelki dolgokat is kérni… Istenem, bocsásd meg azt a bűnömet, amit nem tudtam meggyónni! …Meg fogja tudni gyónni.
Anyagit is lehet kérni… Nincs pénzem, Jézus, segíts nekem! … Ami abban a pillanatban szíve gondolatában megjelenik, megkapja… Ez volt az ígéret…
* A kereszt közelében kell megcsókolni a földet. A töve körül volt csak a vér, nem nagy távolságban. Olyanok voltak a keresztek, mintha a világból ki lettek volna emelve.
Jézustól kiindulva olyan volt a látvány, mintha barát a baráttal találkozott volna, mintha örömmel köszöntötte, üdvözölte volna Jézus a kereszteket: „Üdvözöllek titeket, szent keresztek, én rajtatok haltam meg…”

 ***

Emberek közül nagyon kevesen ismerik még Jézus nagypénteki ajándékát, nagy ígéretét.
Amikor Jézus a keresztfára szögezve látta, hogy szent vére ott folyik le a kereszt fáján, és senki nem figyel oda arra, hogy azt a föld issza be, még Szeplőtelen Édesanyja sem, mert könnyeitől nem látta, Jézus nem szidalmazta gyilkosait sem, hanem csodát tett. Isteni hatalmával a világ végezetéig szabadban földbe állított fakeresztek mindegyikét megjelölte saját szent vérével, mintha az mind az ő keresztje lett volna. Megáldotta, megszentelte valamennyit. Aki bármelyik ilyen kereszt előtt tisztelettel kalapot emel, vagy letérdel, és tisztelettel megcsókolja a földet a kereszt tövénél az adott kegyelem tudatában, annak a szíve gondo-latában Jelentkező kérése, kívánsága meghallgatást nyer Istennél.
Natália nővér úgy tudta, hogy ez rendkívül fontos kegyelem, amiről az egész világon tudomást kell szerezniük az embereknek. Ha nem tudják meg, nem tudnak élni vele.

*-al jelölt rész Natális nővér gondolatai
†-el jelölt rész Jézus mondatai

Forrás: Szent József kiadó: Natália nővér III. kötet 160-170. oldal – részletekben közölve és szerkesztve

„Ó, nagyon szeresse Jézust! Bármi elképzelhetőnél erősebben ragaszkodjék hozzá. Ragaszkodjék szíve minden erejével, hogy egyedül az ő szent szerelméért éljen! Jézus szeretetéért szeressen mindenkit, akivel együtt él és akivel kapcsolatban áll. Merje magát odaadni értük kedvességben, imádságban, önmegtagadásban, figyelmességben. Minél jobban szereti egy lélek Jézust, annál jobban szereti embertársait.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék