Kettős nagykilenced

2020. máj | áhítatgyakorlat

Szentségi szív és szeplőtelen szív

  MI A KETTŐS NAGYKILENCED?

9 x (ELSŐPÉNTEK + ELSŐSZOMBAT) = KETTŐS NAGYKILENCED

A kettős nagykilenced kilenc egymásután következő elsőszombatból és ugyanígy a hónap elsőpéntekeiből áll, mely által bőséges kegyelmeket nyerhetünk el.

Milyen forrásból való ez az áhítatgyakorlat?

Több interneten található forrás Natália nővérnek tulajdonítja a kettős nagykilencedet. Azonban miután jobban utánanéztem, Natália nővértől kifejezetten csak az elsőszombati nagykilencedre vonatkozóan találtam biztos forrást és a 33 ígéretet is ehhez kapcsolja az Úr Jézus nem pedig a kettős nagykilencedhez. De mivel a kettős nagykilenced magában foglalja az elsőszombati nagykilencedet is, ezért természetesen ezzel is el lehet nyerni!  (forrás: Szent József kiadó, Natália nővér I. 105-110 o.)

MIT KELL TENNI?

A kilenc elsőpénteken és elsőszombaton az alábbiakat kell elvégezni az ígéretek teljesítéséhez:
– szentmisén részvétel
– szentgyónás (vagy elsőpénteken vagy elsőszombaton, mise után is lehetséges)
– szentáldozás (mindkét napon)
– az öt tizedes rózsafüzér elimádkozása (mindkét napon érdemes, de elsőszombati feltétel)
– 15 perc elmélkedés a rózsafüzér titkairól (mindkét napon érdemes, de elsőszombati feltétel)

Az elsőszombatokon az alábbi imát ajánlott elmondani, de érdemes elsőpénteken is:
„Jézus Szíve, fölajánlom Neked Mária Szeplőtelen Szíve által ezt a szentáldozást, hogy engesztelést nyújtsak minden megbántásért, amellyel illetnek Téged.” 

„Aki igazán szereti az Úr Jézust, minél nagyobb az áldozat, annál szívesebben hozza.”

— Szűzanya Galgóczy Erzsébetnek

Címkék