Krisztus lelke

2020. szept | imádság

Krisztus lelke, szentelj meg minket!
Krisztus teste, üdvözíts minket!
Krisztus vére, ihless meg minket!
Krisztus oldalából kifolyó víz,
moss tisztára minket!
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg minket!
Ó, jóságos Jézus, hallgass meg minket!
Szent sebeidbe rejts el minket!
Ne engedd, hogy elszakadjunk tőled!
A gonosz ellenségtől oltalmazz minket!
Halálom óráján hívj magadhoz minket!
Add, hogy eljussunk hozzád,
és szentjeiddel dicsérjünk téged,
mindörökkön-örökké.
Ámen.

Az Úr évek óta kéri, hogy „ahol eddig még nem vált szokássá, váljon azzá a hívek imája: Krisztus lelke szentelj meg minket… Kéri, hogy ezen imafohászokat többes számban mondjuk. Elmagyarázta, a nővérnek látomásban be is mutatta, mi a különbség az engem ill. a minket szóhasználat között. Ha azt mondjuk, „engem”, akkor a kegyelem működik a kérésnek megfelelően egy emberre. Amikor azt mondjuk, „minket”, akkor a föld hátán élő minden ember részesül a kegyelemben, az is, aki Jézusnak még a nevét sem hallotta. Kérte az Úr Jézus, hogy ezeket az imafohászokat mondják a hívek közösen a szentáldozás befejezése után, a miséző papnak elég csak elkezdenie. Kegyelmeket nyerünk el minden embertestvérünk részére akkor is, ha magunkban, egyedül, jártunkban-keltünkben – lelkiáldozásként – elimádkozzuk a Krisztus lelke… kezdetű fohászokat.

Jézus: „Az imafohászok egyrészt engesztelésként szállnak fel a mennyei Atyához, másrészt kegyelmeket kap, tisztul általuk a világ.”

Kérte hogy ki ne hagyjuk a Krisztus lelke fohászokat mert azok annyira titokzatosak, és oly sok kegyelem nyerhetünk általa!

Forrás: Natália nővér II. kötet 143-144. oldal

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Medjugorjei felajánló imák

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk. Felajánlás...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Napi felajánló ima

Napi felajánló ima - Szent Sebek tisztelet Örök Atyánk! Szeretlek Téged. Imádlak Téged. Bízom Benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Mária Szentlélekben egyesült Szíve által a mai napom minden imáját, örömét, szenvedését,...

„Legyen egészen Jézusáé! Ne törődjék azzal, mit mondhatnak önről; a gonosz lélek azért nyugtalanítja ezzel, hogy feltartóztassa útján, Jézus pedig azért engedi, hogy elszakítsa mindattól, ami körülveszi.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék