Különösen hatásos felajánló imák

2021. jan | felajánlás

Reggel

Jézusom, teljes szívemből egyesülök mindazon szentmisékkel, amelyeket az egészen földkerekségen ma bemutatnak; Szent Szíved Szándékaival egyesülve ajánlom fel őket és a b. Szűz Mária szeplőtelen Szíve által kérlek: Minden szentmisében tartsd fenn számomra szent Véred egy cseppjét bűneim és büntetéseim törlesztésére! Azonkívül kérlek:

Add kegyelmedet, hogy minden egyes szentmise érdemeinél fogva egy szegény lélek kiszabaduljon a tisztítótűzből, egy bűnös hozzád térjen, egy haldokló nálad irgalmat nyerjen, egy pogány megmentessék, hogy egy gyermek a keresztség szentsége nélkül meg ne haljon és egy másik a keresztségi ártatlanságát megőrizze, egy pályaválasztás előtt álló fiatal lélek felvilágosítást és erőt nyerjen Isten akarata szerint cselekedni és hogy egy súlyos bűnt, mely Szent Szívednek a legfájdalmasabb lenne, el ne kövessenek. Amen

Jézusom, nem akarok nélküled meghalni, Szent Szíveden azonban kész vagyok meghalni, amint, ahol és amikor ez neked tetszik. Amen.

(Az egész földekerekségen naponta kb. 350.000 szentmisét mondanak. A kegyelemnek mily nagy bősége ez naponként!)

Szent Fausztina nővér naplójából:

1783 + Miután elmerültem az imában, s egyesültem az összes szentmisével, melyeket az egész világon bemutatnak, ebben a percben könyörögtem az Úrhoz, hogy ezen szentmisék révén irgalmazzon a világnak, főleg a szegény bűnösöknek, akik épp most haldokolnak. Abban a pillanatban meghallottam lelkemben Isten válaszát. Ezer lélek (132) nyert kegyelmet imám közbenjárásával, melyet Istenhez intéztem. Nem tudjuk, hány lelket kell megmentenünk ima és áldozat által. Ezért állandóan kell imádkoznunk a bűnösökért.

Este

1. Örök Atya, felajánlom Neked Jézus Krisztus legszentebb Szívét földi életében véghezvitt munkájával együtt, elégtételül a jóért, amit én ma és életem minden napjaiban elhanyagoltam. Dicsőség az Atyának…. stb.

2. Örök Atya, felajánlom Neked Jézus Krisztusnak, a Te egyszülött Fiadnak legszentebb Szívét minden szeretetével együtt, amellyel a földön minden munkáját végezte, elégtételül a hanyagságokért, amelyeket én ma és életem minden napjaiban a jó gyakorlásában elkövettem. Dicsőség … stb.

3. Örök Atya, felajánlom neked Jézus Krisztusnak, a Te nagyon szeretett Fiadnak legszentebb Szívét minden fájdalmával és kínjaival együtt, amelyeket megváltásunkért elszenvedett, mindazon bűnök megbocsátására, amelyeket ma és életem minden napjaiban gondolattal, szóval és cselekedettel elkövettem. Dicsőség… stb.

Napközben és bármikor imádkozd gyakran:

Mennyei Atyám, Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked Jézust, a Te legkedvesebb Fiadat és magamat is felajánlom Benne, vele és általa, az Ő szándékaira és minden teremtmény nevében. Amen

Mennyei Atyám, kárpótlásul hidegségemért felajánlom Neked Jézus Krisztus szeretetét!

Ha bűnbe estünk

Mennyei Atyám, most buktam el, most vétkeztem. Bocsáss meg nekem! Nagyon sajnálom amit elkövettem. Engesztelésül és hogy megtisztuljak, felajánlom Neked Jézus Krisztus szenvedését és Vérét. Amen.

(Ó, ha tudnánk mily nagy érdeme van Krisztus érdemei felajánlásának!)

A kegyelemkincsek mily nagy tengerével rendelkezünk mi az Egyház gyermekei! És szegény boldogtalan pogányok? …. Ó, imádkozzunk, hozzunk áldozatot értük! Az ő lelkükért is kiontatott Jézus Krisztus Vére.

„Ó, nagyon szeresse Jézust! Bármi elképzelhetőnél erősebben ragaszkodjék hozzá. Ragaszkodjék szíve minden erejével, hogy egyedül az ő szent szerelméért éljen! Jézus szeretetéért szeressen mindenkit, akivel együtt él és akivel kapcsolatban áll. Merje magát odaadni értük kedvességben, imádságban, önmegtagadásban, figyelmességben. Minél jobban szereti egy lélek Jézust, annál jobban szereti embertársait.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék