Medjugorjei felajánló imák

2021. nov | felajánlás, imádság

medjugorje

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk.

Felajánlás Jézus szívének

Ó Jézus, tudjuk, hogy te szelíd vagy és szívedet adtad értünk,
melyet a mi bűneink tövissel koronáztak.
Tudjuk, hogy te most is szüntelenül közbenjársz értünk,
hogy el ne vesszünk.
Emlékezzél meg rólunk Jézus, amikor bűnbe esünk.
Szent szíved által segíts, hogy tudjuk szeretni egymást.
Add, hogy eltűnjön az emberek közti gyűlölet
Mutasd meg nekünk szeretetedet.
Mindannyian szeretünk téged!
Kérünk, hogy Jó Pásztor Szíveddel oltalmazz minket.
Jelenléteddel tölts be minden szívet, Jézus.
Kopogtass szíveink ajtaján.
Légy türelmes hozzánk és ne hagyj el.
Még mindig önmagunkba zárkózunk,
mert nem értettük meg akaratodat.
Kopogtass fáradhatatlanul, ó Jézus,
add, hogy szívünk megnyíljon feléd,
amikor megemlékezünk a Passióról,
melyet értünk szenvedtél.
Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Ó Mária jósággal teljes Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szeretetedet.
Ó Mária add, hogy szíved lángja leszálljon minden népre!
Mérhetetlenül szeretünk Téged!
önts szívünkbe igaz szeretetet, hogy
szívünk sóvárogjon utánad.
Ó szelíd és alázatos szívű Mária,
emlékezz meg rólunk, amikor vétkezünk.
Te tudod, hogy mi emberek bűnösök vagyunk.
A te szent és anyai szíved által
gyógyítsd meg minden lelki sebünket.
Tégy minket képessé arra,
hogy szemléljük a te anyai szíved jóságát,
és szíved lángja megtérésre vezessen minket. Ámen.

***

Egy másik ima, melyet Mária Jelenának „diktált”
a fiatalok részére:

„Ó Anyám! Jóság, szeretet és irgalom Anyja!
Végtelenül szeretlek és fölajánlom magam neked.
Jóságod, szereteted és irgalmad által ments meg engem!
A tied akarok lenni.
Irántad való szeretetem végtelen, és oltalmadért esedezem.
Ó jóság Anyja, add szívembe a tejóságod,
hogy eljuthassak a Mennybe.
A Te végtelen szeretetedet kérem.
Add meg nekem a kegyelmet,
hogy Jézus iránti szereteteddel tudjak szeretni másokat.
Teljesen átadom magam neked és mivel kegyelemmel teljes vagy,
kérlek légy velem minden lépésemnél.
Ne engedd, hogy elszakadjak a te kegyelmedtől!
Ha mégis elszakadnék,
kérlek segíts újból megtalálni azt. Ámen!”
(Nagycsütörtök, 1984. április 19.)

***

forrás: Emmanuel nővér: A rejtőzködő Medjugorjei gyermek 84-85. oldal

Jelena Vasilj, 10 éves volt 1982 decemberében, amikor a fiatal látnok elkezdte hallani Miasszonyunk hangját és látni Őt belső módon, amit ő egy „Mária intenzív jelenlétének, a szív megtapasztalásának nevez.”

„Soha ne bosszankodjék, se kifelé, se magában. Amennyire teheti, kerüljön mindenféle összeütközést. Ha mégis előfordulna, hogy ügyetlenségből vagy rosszindulatból, teszem fel, nem úgy cselekszik, amint kellene, nos, maradjon nyugodt! Ha egyszer hiba történt, mi értelme bosszankodni, hisz az nem segít. Szinte olyan, mintha kétszer hibázna egy helyett.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék