Medjugorjei felajánló imák

2021. nov | felajánlás, imádság

medjugorje

1983. november 28-án, az egyik medjugorje látnok, Jelena, két imádságot kapott a Szűzanyától, hogy ossza meg a világgal. Azt mondta, hogy ez a két ima különleges mert közvetlenül a mennyből jött. Miasszonyunk szeretné ha naponta imádkoznánk, amikor tudjuk.

Felajánlás Jézus szívének

Ó Jézus, tudjuk, hogy te szelíd vagy és szívedet adtad értünk,
melyet a mi bűneink tövissel koronáztak.
Tudjuk, hogy te most is szüntelenül közbenjársz értünk,
hogy el ne vesszünk.
Emlékezzél meg rólunk Jézus, amikor bűnbe esünk.
Szent szíved által segíts, hogy tudjuk szeretni egymást.
Add, hogy eltűnjön az emberek közti gyűlölet
Mutasd meg nekünk szeretetedet.
Mindannyian szeretünk téged!
Kérünk, hogy Jó Pásztor Szíveddel oltalmazz minket.
Jelenléteddel tölts be minden szívet, Jézus.
Kopogtass szíveink ajtaján.
Légy türelmes hozzánk és ne hagyj el.
Még mindig önmagunkba zárkózunk,
mert nem értettük meg akaratodat.
Kopogtass fáradhatatlanul, ó Jézus,
add, hogy szívünk megnyíljon feléd,
amikor megemlékezünk a Passióról,
melyet értünk szenvedtél.
Ámen.

Felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Ó Mária jósággal teljes Szeplőtelen Szíve,
Mutasd meg irántunk való szeretetedet.
Ó Mária add, hogy szíved lángja leszálljon minden népre!
Mérhetetlenül szeretünk Téged!
önts szívünkbe igaz szeretetet, hogy
szívünk sóvárogjon utánad.
Ó szelíd és alázatos szívű Mária,
emlékezz meg rólunk, amikor vétkezünk.
Te tudod, hogy mi emberek bűnösök vagyunk.
A te szent és anyai szíved által
gyógyítsd meg minden lelki sebünket.
Tégy minket képessé arra,
hogy szemléljük a te anyai szíved jóságát,
és szíved lángja megtérésre vezessen minket. Ámen.

***

Egy másik ima, melyet Mária Jelenának „diktált”
a fiatalok részére:

„Ó Anyám! Jóság, szeretet és irgalom Anyja!
Végtelenül szeretlek és fölajánlom magam neked.
Jóságod, szereteted és irgalmad által ments meg engem!
A tied akarok lenni.
Irántad való szeretetem végtelen, és oltalmadért esedezem.
Ó jóság Anyja, add szívembe a tejóságod,
hogy eljuthassak a Mennybe.
A Te végtelen szeretetedet kérem.
Add meg nekem a kegyelmet,
hogy Jézus iránti szereteteddel tudjak szeretni másokat.
Teljesen átadom magam neked és mivel kegyelemmel teljes vagy,
kérlek légy velem minden lépésemnél.
Ne engedd, hogy elszakadjak a te kegyelmedtől!
Ha mégis elszakadnék,
kérlek segíts újból megtalálni azt. Ámen!”
(Nagycsütörtök, 1984. április 19.)

***

forrás: Emmanuel nővér: A rejtőzködő Medjugorjei gyermek 84-85. oldal

Jelena Vasilj, 10 éves volt 1982 decemberében, amikor a fiatal látnok elkezdte hallani Miasszonyunk hangját és látni Őt belső módon, amit ő egy “Mária intenzív jelenlétének, a szív megtapasztalásának nevez.”

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk...

Luisa Piccarreta – „Szentórák”

„Ezek a Szentórák mindennél becsesebbek, mert azt ismétlik, amit halandó életemben cselekedtem, és amit folyamatosan cselekszem a világ végezetéig” — mondta az Úr Jézus a stigmáit láthatatlanul vise­lő, misztikus életet élő szűznek, Boldogemlékű Lujza Piccarretának...

Kilenced Szűz Mária Szeplőtelen Szívéhez

Bevezető ima mindennap Égi Királynőnk és Anyánk! Gyermeki bizalommal és szerető lélekkel közeledünk Szeplőtelen anyai Szívedhez, hogy erőnkhöz mérten dicséljünk, magasztaljunk, és köz­benjárásodat kérjük. Csekély hódolatunkat egyesítjük az­zal a dicsérettel, amellyel...

Kilenced Szent Rita tiszteletére és közbenjárásáért

Kilenced megkezdése A kilenced megkezdése előtt tisztítsuk meg lelkünket minden bűntől, ott ne adjunk teret másnak, csak Istennek. A kegyelem zavartalan forrásból fakad, onnan el kell távolítani mindent, ami nem Istentől származik. Így, kegyelmi állapotban először...

Hét bűnbánati zsoltár

bűnbánati zsoltárok (lat. septem psalmi poenitentiales): a 6., 31., 37., 50., 101., 129. és 142. zsoltár, melyek központi gondolata a →bűnbánat és a bocsánatért könyörögés. Legismertebb közülük az 50. (Miserere), mely nagyböjti időben a →zsolozsma napi imádsága. - A...

Kilenced a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

A kilencedet célszerű október 24-én kezdődni és így november 1-ig tart. De az év bármely részén imádkozhatjuk, különösen novemberben! Forrás: Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly: Cipruslombok a megholtak emlékének szentelve *** Kilenc-napi ájtatosság a tisztítóhelyen...

Úrral való egység imája – Szeretetláng

Ma ismét az Úr Jézus beszélt hozzám: „Kármelita kislányom! Újabban felkínált áldozataimat most, hogy magadévátetted, ugye, meglepődsz, hogy meg kell köszönnöm neked? Látod, milyen leereszkedô a te Mestered? De még ennél is tovább megyek. Szenvedéseidet egészen eggyé...

Hétfájdalmas rózsafüzér

OLVASÓ SZŰZ MÁRIA HÉT FÁJDALMÁRÓL Mindazon ájtatosságok között, melyekkel a keresztények a Boldogságos Szüzet tisztelik, a leghathatósabb és legszebb imák egyike a Mária hét fájdalmáról szóló olvasó. Ezt a pápák, különösen XIII. Benedek és XII. Kelemen nemcsak...

Szent Gertrúd imája a tisztítótűzben szenvedő lelkekért

Örök Atya, felajánlom Neked a Te isteni Fiad, Jézus legdrágább Vérét, egyesítve az összes szentmisével amit a mai napon a világon bemutatnak, minden lélekért a tisztítótűzben, minden bűnösért. a bűnösökért az egyetemes Egyházban, otthonomban és családomban. Ámen. (St....

Különösen hatásos felajánló imák

Reggel Jézusom, teljes szívemből egyesülök mindazon szentmisékkel, amelyeket az egészen földkerekségen ma bemutatnak; Szent Szíved Szándékaival egyesülve ajánlom fel őket és a b. Szűz Mária szeplőtelen Szíve által kérlek: Minden szentmisében tartsd fenn számomra szent...

„Tegye szokásává, hogy úgy beszélgessen Urunkkal, mint legjobb, legbizalmasabb barátjával. Ne tegyen és ne mondjon semmit anélkül, hogy meg ne beszélné vele.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék