Menetközben – rózsafüzér

2020. szept | elmélkedés

Az idő véges!

Óriási lehetősége van minden földön élő embernek. Van ideje, amivel gazdálkodhat! Lehet érdemeket gyűjteni, növekedni erényekben, és lelkeket menteni! Miután lejár a kiszabott idő és az Igazságos Bíró elé kell állnunk mindez a lehetőség megszűnik! Tehát mindenki jól fontolja meg mihez kezd a drága idővel! Értékét az örökkévalóságból tudjuk csak igazán megbecsülni!

 Elmélkedés a halál órájáról és az idő végességéről

Szüntelen imádkozzatok! (1 Tessz 5,17)

Szentírásban több helyen találunk felszólítást a szüntelen imára. Hogyan lehet szüntelenül imádkozni? Erre az egyik válaszom az, hogy a cselekedeteid felajánlása Istennek, imádsággá változtatja a munkádat, tehát tudatában kell hogy legyél: szüntelen Isten tekintete előtt vagy! Mindent így kell végbevinni! Ehhez azonban gyakorlatokra van szükség, mint a maratonfutó sportolónak, mert nem megy ez olyan egyszerűen.

Rózsafüzér!

Korunkban a rózsafüzér imádságnak új erőt adott a Szeplőtelen Szűz (A Fatimai üzenet felhívásai), továbbá a Szeretetláng fohásszal még inkább különös ereje van! Csodálatos imádság, melyet nagyszüleink, dédanyáink, dédapáink sokat imádkoztak! A leghasznosabb és leghatékonyabb imádság, katolikusoknak kötelezően ajánlott!

És ha nincs időm?

Arra van ideje az embernek amit fontosnak tart! Azonban mivel töltöd az idődet munkába menet és onnan jövet, postán, vagy rendelőben való várakozás során, ebédre menet és onnan jövet? Rengeteg lehetőségünk van imádkozni! Ha legalább fél órát kell utazol a munkába már 1 egész rózsafüzért el tudsz imádkozni! Többet ér mint egy láda arany!

Tegyél jót! Imádkozz valakiért!

Egy-egy tizedet külön szándékokra fel tudunk ajánlani. Pl. a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ők nem tudnak segíteni magukon, de mi igen!

Rózsafüzér társulati tagként minden nap egy meghatározott tizedet kell mondani és így a többi tag imáiban is részesülünk. Ezt is lehet útközben mondani. ( nálunk is lehet jelentkezni rózsafüzér társulatba )

3 Ave Maria

Külön áhítatgyakolat a 3 Üdvözlégy Mária, melyhez szintén csodálatos ígértek vannak kötve. Akár a csodás érem fohászához, akár a zöld skapuláré fohászához kapcsolva erőteljes kegyelmeket tudunk vele kieszközölni.

Röpimák!

Ezeket is érdemes imádkozni, főleg mert részleges búcsúkat nyerhet velük az ember, amit a tisztítótűzben szenvedőkért lehet felajánlani, vagy saját magunkért. Továbbá kegyelemben megtartó ereje van!

Példaként:

  • Mária édes Szíve, légy az én menedékem!
  • Ave Maria! Éljen a világ Királynője!
  • Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön.
  • Jézusom, irgalom!
  • Jézusom kezedbe ajánlom lelkemet!

Induljon jól a napod!

Mire beérsz a munkahelyedre, már lehet hogy kiszabadítottál 10 lelket a tisztítótűzből, megtért egy bűnös lélek, valaki nem követett el egy súlyos bűnt, örömet okoztál Jézusnak és Máriának! És “csak” sétáltál és imádkozál! Még ha egész nap semmi sem sikerül, már ez óriási siker, és sohasem kell csüggednünk! Ez az ingyenes lehetőség mindig rendelkezésedre áll, bárhol vagy, akár betegen is ágyban fekve! Többet ér mint aggódva híreket “zabálni” és frusztrálni magunkat a jövő miatt! Ez a jövő, az egész örökkévalóság (azok számára akik Krisztusban hunytak el) egy vég nélküli imádság Istenben! Készüljünk rá!

Jótettek egyesítése Jézus érdemeivel

A keresztény misztikában gyakran előforduló felhívás, hogy egyesítsük napi cselekedeteinket, imáinkat Jézus érdemeivel és áldozatával és így ajánljuk fel azt Szűzanyán keresztül a mennyei Atyának, mert csakis ebben a formában lesz engesztelő értéke és így szerezhetünk...

Szűz Mária – bűnösök menedéke

Mária a történelem folyamán számtalan módon bizonyította, hogy megoltalmazza azokat akik kérik Őt. Isten Anyja, a Világ Győzelmes Királynője, a Magyarok Nagyasszonya, Mennyei Pátrónánk, és kegyelem szerinti Édesanyánk pártfogásába veszi még a legnagyobb bűnösöket is....

Fájdalmas rózsafüzér elmélkedés

A fájdalmas rózsafüzér titkaihoz kapcsolódó elmélkedések Boldog Emmerich Anna Katalin látomása alapján. 1. TITOK - Aki érettünk vérrel verejtékezett   Körülbelül kilenc óra volt, mikor Jézus a tanítványokkal a Getszemáni-kertbe érkezett. A földön sötét volt, az...

A rózsafüzér ereje

Lúcia nővér gondolatai: Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lúcia nővér a következőket mondta: „Nézze atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan...

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön

Ne szeressétek a világot, sem azt, ami ebben a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, mert minden, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége. Ez nem az Atyától, hanem a világtól van. Ez a világ...

Szenvedés idején

A fenyítés az atyai szeretet jele (Zsid 12,4-12) Mert még nem álltatok ellen véretek ontásáig a bűn ellen vívott harcban,és elfelejtettétek a vigasztalást, amely nektek, mint fiaknak szól: »Fiam, ne vesd meg az Úr nevelő fenyítését,és ne csüggedj el, ha büntet,és...

Tanácsok szentektől

A  Jóisten  ugyanúgy  elfogadja,  ha  a  tisztítóhelyen  lévő  valamennyi  lélekért  tesz valamit, mintha egyetlen  lélekért tenné,  ha ön úgy  irányítja a szándékát.  (KP) A szentmise  után a keresztút a  legjobb  imádság.  (KP) Egy jó  tanács!  A keresztút. (KP)...

A halál órája – az idő véges!

Testi halálunkat követően mindannyian megkapjuk a következő kérdést:  Mit tettél a drága idővel, ami rendelkezésedre állt?Az idő helyes kihasználásáról: Csak az örökkévalóságban fogjátok felismerni, mit kezdtetek az életetekre kiszabott idővel: éveitekkel,...

„Igen, a Jóistennek kedvére volna, ha reggelinél nem tenne vajat a kenyérre.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék