Miseszövetség – Verbita

2020. júl | társulat

ÁLTALÁNOSAN

Már régóta megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne misealapítványt létrehozni, valamilyen társulásnak tagja lenni, mely állandó miséket mondat a tagokért és a tagok szándékára, mely a testi halálon túl is segíti a tagokat. Szentlélek Úr Isten segítségével nemrég találtam rá ‘Misszió támogatási lehetőséget’ keresve a Verbita Miseszövetségre, mely úgy gondolom egyedülálló lehetőség, hogy rendkívül egyszerű módon óriási kegyelmekhez juthasson az ember általa.

A lényeg hogy az ember be tud iratkozni a csoportba és onnantól kezdve naponta 7 (évi 2555!) misét mondanak a tagokért és a tagok szándékára! Ennél egyszerűbb és jobb lehetőség manapság nemigen van, mindenképp érdemes élni vele! A pápák külön áldásukban részesítik a Miseszövetség tagjait és terjesztőit.

Mindenképpen javaslom a csatlakozást, melyet ezen az oldalon lehet megtenni!

http://www.verbita.hu/miseszovetseg

Tíz nagy lelki előny:

1. A Miseszövetség tagjaiért, azok különös szándékaira és szükségeiért napi hét (évi 2555!) Szentmisét mutatnak be a verbita missziós atyák a világ különböző pontjain. A Szentmiseáldozat végtelen értékében mindenki ugyanúgy és a maga teljességében részesül. Isten áldása együtt száll le az egész közösségre, a Missziós Miseszövetség minden tagjára.
2. A tagok a miseszövetségi Szentmisék kegyelmeiben haláluk után is részesülnek, amikor talán már mindenki megfeledkezik róluk.
3. Aki a Miseszövetségbe felvéteti elhunyt hozzátartozóit, ápolja velük a lelki kapcsolatot.
4. A tagok megtanulják értékelni a Szentmisét, és ennek folytán másokat is erre ösztönöznek.
5. Élő szeretteinket tudtuk nélkül is beírathatjuk, hogy a Szentmise révén külön kegyelemben részesülhessenek.
6. Akinek élete elemévé válik a Szentmise, az örömmel segíti, hogy mások is felfedezzék annak végtelen értékeit.
7. A tagok anyagilag is támogatják a világmissziót, mivel tagsági díjukkal segítik annak munkáját: hozzájárulnak a hithirdetés, Krisztus Örömhíre terjesztésének költségeihez.
8. Minden egyes tag aktív, lelki munkatársa az Isteni Ige Társaságának, melynek több mint 6000 fogadalmas tagja fáradozik az Evangélium terjesztésén.
9. A napi Szentmisék kegyelmeiben való részesedés erőt ad a mindennapi élet küzdelmeinek megvívásához. Érezzük, hogy Isten velünk van, amikor ránk nehezednek az élet terhei.
10. A pápák külön áldásukban részesítik a Miseszövetség tagjait és terjesztőit.

Hogyan lehet csatlakozni online?

1. Jelentkezési űrlap kitöltése >>>

2. átutalás kiválasztása az űrlapon belül, űrlap elküldése

3. ezzel egyidejűleg utaljuk el netbankon keresztül a személyek számának megfelelő összeget (egyszeri összeg) a Missziós Titkárság számlaszámára, közleményben célszerű feltüntetni: ‘Miseszövetség’ és a beíratni kívánt neveket.

4. A megadott postai címünkre kapni fogunk levelet a beiratkozásról.

 

„Minden reggel mondjon egy fohászt Urunkhoz, hogy imádja mindazon templomokban, ahol nem törődnek vele. Gondolatban menjen oda, és mondja el neki, mennyire szereti és szeretné kárpótolni azért, hogy magára hagyják. Napjában többször újítsa meg ezt a szándékot. Örömet fog szerezni a jóságos Jézusnak.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék