Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

2021. nov | tisztítótűz

neumann teréz

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth1898április 9. – 1962szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.

 Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök örök boldogsághoz segített. Egy pap édesatyjáról például azt beszélte, hogy már 48 éve szenvedett a tisztító- tűzben s még két évig kellett volna megváltására várnia. A plébános ezért megkérdezte őt egyszer extázisában, hogy talán még sem lehet, hogy valaki annyi éven át szenvedjen. Teréz egy- kettőre kész volt a felelettel: “De ostobán beszélsz ma. Az örökkévalóságban nincs idő többet!” 1927 november óta különösen sokat foglalkozik a szenvedő lelkekkel s elragadtatásában többször időzött már a purgatoriumban. Theológiailag rendkívül érdekes ennek kapcsán az a kijelentése, hogy a lelkek legnagyobb és igazi szenvedése ott az Isten után való vágyakozás. A kegyelmi élet minden eszközét nagyra veszi, hirdeti, ajánlja, gyakorolja. De mindeneknek fölébe helyezi a szenvedést. A szenvedés mindig jobb, mint az imádkozás, mondta nyiltan egy alkalommal. A mise gyümölcseinek megoszlásáról is bámulatos theológiai tájékozottsággal beszél. Egy papnak, aki egy szenvedő lélekért miséket ígért, azt felelte: azzal még nem menti meg. A mise gyümölcsei nagyon megoszlanak s nem egyedül az illető lélek javára válnak. S ne felejtsük el, hogy e kijelentések, melyeknek igen mély theológiai alapját senki sem tagadhatja, egy négy elemit végzett, egyszerű cselédleány ajkán fakadtak!

 Forrás:

Teréz a stigmatizált c. könyv 1929, Szent István-Társulat kiadása.

Könyvek Neumann Terézről letölthető pdf-ek

Neumann Teréz a Stigmatizált

Olcsvay Géza: Láttam Neumann Terézt

Konnersreuthi Neumann Teréz 

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára... Az egyik testvér megkérdezte tőle: – Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja? Charbel atya...

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy...

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

  A Szeretetláng lelki naplóból idézve: A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet...

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)    Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól...

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Egy szerzetesnő és egy tisztítótűzben szenvedő lélek különleges beszélgetése. A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik. 1873 novemberében a franciaországi Valognes ágostonrendi kolostorában élő Marie de la Croix nővér hosszas sóhajtozásra lett figyelmes. Rémülten...

Az ars-i szent plébános és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Prosper de Garet bárónő, Ars polgármesterének felesége Vianney Szent János szentté avatási eljárása során a következőket vallotta: A plébános mindenekfelett szerette a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Meg vagyok győződve róla, hogy közvetlen kapcsolatban volt velük,...

Római Szent Franciska látomása – A tisztítóhely fokozatai

Római Szent Franciskának volt egy látomása, amelyben ellátogatott a tisztítóhelyre. Úgy látta, hogy az három részre van osztva, mintegy három emeletként. Minél szennyesebb lélekkel érkezik valaki a tisztítóhelyre, annál mélyebbre kerül, s annál tovább kell szenvednie....

„Mindeddig sohasem imádkozott úgy, amint Jézus szeretné! Nem figyel eléggé minden indítására! Még szent jelenlétének szemlélését is elég gyakran elveszíti, s ezért nem halad a tökéletesedésben úgy, amint Jézus várná.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék