Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

2021. nov | tisztítótűz

neumann teréz

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth1898április 9. – 1962szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.

 Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök örök boldogsághoz segített. Egy pap édesatyjáról például azt beszélte, hogy már 48 éve szenvedett a tisztító- tűzben s még két évig kellett volna megváltására várnia. A plébános ezért megkérdezte őt egyszer extázisában, hogy talán még sem lehet, hogy valaki annyi éven át szenvedjen. Teréz egy- kettőre kész volt a felelettel: „De ostobán beszélsz ma. Az örökkévalóságban nincs idő többet!” 1927 november óta különösen sokat foglalkozik a szenvedő lelkekkel s elragadtatásában többször időzött már a purgatoriumban. Theológiailag rendkívül érdekes ennek kapcsán az a kijelentése, hogy a lelkek legnagyobb és igazi szenvedése ott az Isten után való vágyakozás. A kegyelmi élet minden eszközét nagyra veszi, hirdeti, ajánlja, gyakorolja. De mindeneknek fölébe helyezi a szenvedést. A szenvedés mindig jobb, mint az imádkozás, mondta nyiltan egy alkalommal. A mise gyümölcseinek megoszlásáról is bámulatos theológiai tájékozottsággal beszél. Egy papnak, aki egy szenvedő lélekért miséket ígért, azt felelte: azzal még nem menti meg. A mise gyümölcsei nagyon megoszlanak s nem egyedül az illető lélek javára válnak. S ne felejtsük el, hogy e kijelentések, melyeknek igen mély theológiai alapját senki sem tagadhatja, egy négy elemit végzett, egyszerű cselédleány ajkán fakadtak!

 Forrás:

Teréz a stigmatizált c. könyv 1929, Szent István-Társulat kiadása.

Könyvek Neumann Terézről letölthető pdf-ek

Neumann Teréz a Stigmatizált

Olcsvay Géza: Láttam Neumann Terézt

Konnersreuthi Neumann Teréz 

„Amikor szenved, ne panaszkodjék mindenkinek! Nem vigasztalódik meg tőle. Elsőként Jézusnak kellene beszélnie róla, mégis sokszor neki mondja el utoljára.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék