Oltáriszentség – fontos idézetek

2020. máj | oltáriszentség

„[…] Sokat kell látogatni a Legméltóságosabb Oltáriszentséget!” – ( 1961. október 18.)

„[…] Sok pap jár a kárhozat útján és számos lelket visz magával.

Mindegyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak az Oltáriszentségnek!” – (1965. június 18.)
„[…] Conchita, miért nem látogatod gyakrabban a Fiamat a Tabernákulumban? Ott vár benneteket éjjel-nappal. – (1965 . november 13.)
Garabandal-i Szűzanya üzeneteiből válogatás – 
forrás: Conchita naplója 

A Trienti Zsinat következő figyelmeztetései napjainkban méginkább relevánsak: „A hű keresztények által végrehajtott egyetlen más cselekedet sem annyira szent és olyan isteni, mint ez a hatalmas misztérium, a mindennapi szentáldozás, amely által kiengesztelődik az Atyaisten, az áldozathozatal a papok által Istennek az oltáron. Ugyanúgy egyértelmű, hogy minden erőfeszítéssel és szorgalommal kell megünnepelni ezt a legnagyobb tisztasággal és belső összeszedettséggel, valamint az odaadás és az irgalmasság külső hozzáállásával”( Sess. XXII, Decretum de observandis et vitandis).

„Ha szeretne Szent Mihálynak kedvében járni, akkor erősen ajánlja a purgatóriumi lelkekért való áhítatot.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék