Oltáriszentség – fontos idézetek

2020. máj | oltáriszentség

“[…] Sokat kell látogatni a Legméltóságosabb Oltáriszentséget!” – ( 1961. október 18.)

“[…] Sok pap jár a kárhozat útján és számos lelket visz magával.

Mindegyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak az Oltáriszentségnek!” – (1965. június 18.)
“[…] Conchita, miért nem látogatod gyakrabban a Fiamat a Tabernákulumban? Ott vár benneteket éjjel-nappal. – (1965 . november 13.)
Garabandal-i Szűzanya üzeneteiből válogatás – 
forrás: Conchita naplója 

A Trienti Zsinat következő figyelmeztetései napjainkban méginkább relevánsak: „A hű keresztények által végrehajtott egyetlen más cselekedet sem annyira szent és olyan isteni, mint ez a hatalmas misztérium, a mindennapi szentáldozás, amely által kiengesztelődik az Atyaisten, az áldozathozatal a papok által Istennek az oltáron. Ugyanúgy egyértelmű, hogy minden erőfeszítéssel és szorgalommal kell megünnepelni ezt a legnagyobb tisztasággal és belső összeszedettséggel, valamint az odaadás és az irgalmasság külső hozzáállásával”( Sess. XXII, Decretum de observandis et vitandis).

A kis Li – 32 nap – Egy történet a hitről és bátorságról

1979-ben, amikor Isten magához szólította szolgáját, Fulton Sheent, amerikaiak milliói siratták, és úgy érezték, árvákká lettek. Éveken keresztül ámulattal csüngtek szavain, amelyek a média különböző eszközeivel terjedtek. Sheen püspökben egyszerre volt meg a...

Szentáldozásról – Kempis Tamás

Negyedik könyv (Kempis: Krisztus köv.) Ájtatos buzdítás a szentáldozásra Krisztus szava: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve, én új erőt adok nektek, mondja az Úr. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vegyétek és...

Szentáldozás – Garabandal

forrás: Conchita naplója Este 10 órakor kaptam az első hívó jelet. Éjfélkor a másodikat. Hajnali 2 órakor megjelent előttem az angyal, a szobában. Velem volt édesanyám, Anicéta, fivérem, Aniceto, nagybátyám, Illés, kis unokahúgom: Lucia, valamint egy aguilari kislány:...

Szentáldozás – Fatima

A harmadik jelenés október elején vagy szeptember végén lehetett, mert a déli órákat már nem otthon töltöttük. Amint a Jácintáról szóló írásomban említettem már, Pregueirától (ez szüleimnek egy kis olajfaberke) a Lapa do Cabepohoz mentünk, mégpedig az Aljustrel és...

„A szentmise után a keresztút a legjobb imádság.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék