Pazzi Sz. Mária Magdolna látomása

2020. máj | tisztítótűz

 

1607. Este. A firenzei Szűz Mária angyalai kolostor kertjében.
 Pazzi Mária Magdolna nővér a többi nővérrel együtt tartózkodott…

 Amikor hirtelen extázisba esett….

 Szemei előtt megnyílt egy börtön – a purgatórium

 Egy hang látogatásra hívta….

 Mária Magdolna nővér beleegyezett…

 Alámerült a mélységbe és szemtanúja lett az isteni igazságosságnak…

A hívő lelkek kínlódtak….
Kevesebbet szenvedtek (tűz és jég által, őrangyaluk jelenlétében) azon gyermekek lelkei akik tudatlanság miatt vagy ok nélkül haltak meg.
A képmutató lelkeket éles kardok vagy tűk szurkálták amíg fel nem darabolódtak vagy részekre nem szakadtak…
A türelmetlen és engedetlen lelkek lehorzsolva jelentek meg hatalmas súly által összezúzva
A pokollal közel határosan jelentek meg a hazugok lelkei, akiknek a szájuk olvasztott ólommal volt töltve, amíg a testük fagyos medencébe merült
Hevesebb tűzzel égtek a gyenge lelkek, mint azok akik tudatlanságból haltak meg
A kapzsi lelkeket kemencében olvasztották…
A tisztátalanság bűnét elkövető lelkeket hányinger keltő (mocskos és pestises) börtönkamrában tartózkodtak
Fájdalmas kínokat szenvedtek a sötétségben a becsvágyó lelkek…
Az Isten felé hálátlan lelkek elmerültek és fulladoztak egy tóban, mely olvadt ólommal volt tele.
Végül ott voltak azoknak a lelkei akik kevesebb bűnt követtek el életükben, ők közepes kínokat szenvedtek…

A borzasztó látomás két óráig tartott, amíg Mária Magdolna nővért sétálni, megállni, szemlélődni látták, amíg szánakozott- megrémült és pszichikailag kimerült.

“Mondd Uram, mi volt a terved azzal, hogy felfedted előttem azokat a rettenetes börtönöket, amikről oly keveset tudtam, és még kevesebbet fogtam fel?”

“Ah! Már látom; végtelen szentségedről kívántál ismeretet adni, hogy jobban és jobban gyűlöljem a bűn legkisebb foltját is, ami annyira utálatos a szemedben.”

Pazzi Szent Magdolna egy látomásban látta a tisztítóhely különböző szenvedéseit. Állítása szerint, a legelviselhetetlenebb szenvedéseket is örömmel tűrték el a lelkek. „Ha Isten nem nyilatkoztatta volna ki ezt számomra, sose hittem volna el – mondta elöljárójának. A gyötrelmeket nem nevezhetem kegyetlennek, inkább előnyösek azok, mert hiszen a paradicsom kimondhatatlan boldogságához vezetnek.”  

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára... Az egyik testvér megkérdezte tőle: – Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja? Charbel atya...

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy...

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

  A Szeretetláng lelki naplóból idézve: A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet...

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)    Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól...

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Egy szerzetesnő és egy tisztítótűzben szenvedő lélek különleges beszélgetése. A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik. 1873 novemberében a franciaországi Valognes ágostonrendi kolostorában élő Marie de la Croix nővér hosszas sóhajtozásra lett figyelmes. Rémülten...

Az ars-i szent plébános és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Prosper de Garet bárónő, Ars polgármesterének felesége Vianney Szent János szentté avatási eljárása során a következőket vallotta: A plébános mindenekfelett szerette a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Meg vagyok győződve róla, hogy közvetlen kapcsolatban volt velük,...

„Az első indulat nem tőlünk származik. A második a sajátunk.”

— Szent Bernadett

Címkék