RÓZSAFÜZÉR CSOPORT

MÁRIA SZÁZADA

Jelentkezem!

KÖVETKEZŐ TITOKCSERE: 2024. aug. 4.

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Kezdetek

2020-ban a Covid megjelenése idején úgy gondoltam, hogy jó lenne egy olyan csoportot létrehozni, amely ebben a kritikus időszakban imával tudja támogatni tagait, kötöttségek nélkül. Legcélszerűbbnek a rózsafüzér csoportot gondoltam, mivel egy másik helyen már tag vagyok és ismertem ennek működését. Hála Istennek és a Szűzanyának azóta is szépen gyarapszik a csoport, így a tagok által imádkozott 1 tized értéke megszorzódik a tagok számával, melyből egyformán részesülünk. Bíztatok mindenkit aki olvassa az oldalt és tud vállalni napi +1 tized rózsafüzért a csoport szándékaira, hogy csatlakozzon.

A CSOPORT működése

 A teljes 4 x 5 tizedes rózsafüzér tizedeit felosztjuk a tagok között. Minden tag naponta elimádkozza egyénileg a saját tizedét, felajánlva a Rózsafüzér csoport szándékaira. Havonta első vasárnap mindenki új titkot kap (titokcsere.) Általában a soron következő titkot kapja mindenki. Az így elmondott imák kegyelmeiben mindenki egyformán részesül. Jelenleg 31 tagunk van!

Imák elvégzésének módja

Mindenki önállóan, az általa meghatározott időpontban naponta imádkozza el a neki jutó tized rózsafüzért. Keresztvetést követően először 1 Miatyánkot, majd 10 Üdvözlégyet kell elmondani az arra a hónapra meghatározott titokkal, végül egy Dicsőség és egy keresztvetés következik. De további imákat is hozzá lehet fűzni a kötelezőkhöz. 
Ha valaki elmulasztotta a napi imáját, kérem, hogy amint a mulasztását észrevette, és megbánta, pótolja. Több mulasztás esetén érdemes azt megemlíteni a szentgyónásban is. A titokcsere időpontja: minden hónap első vasárnapja, előtte közzéteszem az új beosztást. Ekkor imádkozzuk el a fogadalmi imát is. (titokcsere ima)

Isten áldása kísérje elhatározásunkat!

   – Júliusi TITKOK –

JELENTKEZÉS

Csatlakozz Te is!

 

‘A’ csoport TAGLISTA

Titkok ‘A’ csoport
1. Akit Te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
L. Csongor
2. akit Te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
M. János
3. akit Te szent Szűz a világra szültél.
Sz. Balázs
4. akit Te szent Szűz a templomban bemutattál.
P. Katalin
5. akit Te szent Szűz a templomban megtaláltál.
Sz. Gréta
6. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
F.E. Domonkos
7. aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
K. Barnabás
8. aki meghirdette Isten országát.
K. Judit
9. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
O. Tamás
10. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
V. László
11. aki érettünk vérrel verítékezett.
D. Zoltán
12. akit érettünk megostoroztak.
P. Júlia
13. akit érettünk tövissel koronáztak.
K. Balázs
14. aki érettünk a keresztet hordozta.
B. Fanni
15. akit érettünk keresztre feszítettek.
B. Tamás
16. aki halottaiból feltámadott.
Sz. Etelka
17. aki a Mennybe fölment.
Sz. Tamás
18. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Sz. Lóránd
19. aki téged szent Szűz a Mennybe fölvett.
Sz. Vajk
20. aki Téged szent Szűz a Mennyben megkoronázott.
F.E. Sebestyén

 

 ‘B’ CSOPORT TAGLISTA

Titkok ‘B’ csoport
1. akit Te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
N.V. Andi
2. akit Te szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
B. Lajos
3. akit Te szent Szűz a világra szültél.
S. Anikó
4. akit Te szent Szűz a templomban bemutattál.
B.Viktor
5. akit Te szent Szűz a templomban megtaláltál.
M. Balázs
6. aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
L. Márk
7. aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
S.Beáta
8. aki meghirdette Isten országát.
T. Ibolya
9. aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
DT. Bence
10. aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.
U. Szonja
11. aki érettünk vérrel verítékezett.
*
12. akit érettünk megostoroztak.
*
13. akit érettünk tövissel koronáztak.
*
14. aki érettünk a keresztet hordozta.
*
15. akit érettünk keresztre feszítettek.
*
16. aki halottaiból feltámadott.
*
17. aki a Mennybe fölment.
*
18. aki nekünk a Szentlelket elküldte.
*
19. aki téged szent Szűz a Mennybe fölvett.
*
20. aki Téged szent Szűz a Mennyben megkoronázott.
B. Anikó

EGY TIZED RÓZSAFÜZÉR  (naponta)

Keresztvetés

(Ajánlott) Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. – Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

IMASZÁNDÉKOK ELMONDÁSA

Miatyánk

10 x Üdvözlégy

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. (itt jön a titok: pl. aki a Szentlelket elküldötte), Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,(és áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre*) most és halálunk óráján. Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.

Fatimai fohász: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra.

Amen.”

Keresztvetés

*Szűzanya kérte foglaljuk bele ezt a részt (Szeretetláng lelki napló 1983. március 14.)

TITOKCSERE IMA (HAVONTA)

Dicsőséges Szűz Mária, szentolvasónk Királynője, irántad való tiszta szeretettől indíttatva, neked tetszeni és buzgó szívvel szolgálni akarok, ezért választottam magamnak ezt a Társulatot és gyermekeid közé magam beírattam. Most ennek az imádságnak elmondásával megújítom a szeretet-szövetséget, melyet Veled kötöttem. Ismét szeretett Anyámnak fogadlak, átadom magamat gyermekedül. Újra megfogadom, hogy a Szentolvasónak rám eső részét, a Te tiszteletedre és dicsőségedre, az Anyaszentegyház szándékára, minden nap, áhítatosan elvégzem, hogy a Társulat búcsúiban, melyet az egész hónap alatt elnyerni lehet, részesülhessek. Ezt a különös szeretetet és kegyelmet, minden szentmisét, böjtöt, imádságot, és minden más jócselekedetet, melyeket a Társulat tagjai naponta véghez visznek, valamint minden Szentolvasót, melyet a Társulatban, értem és minden beírottért, az egész világon elvégeznek, fölveszem és a Te szűz, szent kezeid által felajánlom Istennek, a földi élet mulandó pályáján, ideiglenes boldogságomért, és ez élet után pedig lelkem üdvösségéért, bűneim bocsánatáért, és egykor a tisztítóhelyről való mihamarábbi kiszabadulásomért. Ezeket a tetteimet mutasd be, ó Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, értem minden nap a Te szeretett Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak, és eszközöld ki életemnek megjavulását, és a boldog halál kegyelmét. Ámen.

A rózsafüzér 15 ígérete

 A Bretagne-ból származó Alanus de Rupe (Alain de la Roche) Szent Domonkos szerzetesrendjének tagja volt. Teológiát tanított Párizsban, Lille-ben, Douai-ban, Gent-ban és végül Németországban, Rostockban. Nagy Mária tisztelő volt, a rózsafüzér terjesztésének és rózsafüzér társaságok alapításának szentelte életét. 1475. szeptember 8-án halt meg. Esküvel tett tanúságot amellett, hogy a Szent Szűz a következő fontos ígéreteket tette a rózsafüzérrel kapcsolatban.

1. Különös kegyelmet kapnak, akik állhatatosan szolgálnak nekem a rózsafüzér ima által.

2. Különleges oltalmamat és nagy kegyelmeket ígérek mindazoknak, akik áhitattal imádkozzák rózsafüzéremet.

3. A rózsafüzér erős védőfal lesz a pokol ellen, megsemmisíti és elűzi a bűnöket és kioltja a tévtanokat.

4. Újból felvirágoztatja az erényeket és a szent műveket, és Isten nagy irgalmát esdi ki a lelkek számára. Visszafordítja az emberek szívét a hiú világszeretettől az Isten iránti szeretethez, és vágyat ébreszt bennük az örök értékek iránt. Ó, mily sok lélek fog megszentelődni általa!

5. Nem vész el az a lélek, aki a rózsafüzér által rám bízza magát.

6. Aki áhitattal imádkozza a rózsafüzért, és közben szemléli a titkokat, azt nem töri le a szerencsétlenség, nem tapasztalja meg Isten haragját, nem hal meg hirtelen halállal, hanem megtér, amennyiben bűnös életű. Ha azonban igaz lelkű, kitart a kegyelemben és méltóvá válik az örök életre.

7. Nem fognak szentségek nélkül meghalni, akik valóban szeretik rózsafüzéremet.

8. Azt szeretném, hogy akik rózsafüzéremet imádkozzák, életükben és halálukban a kegyelem bőségében és világosságban legyenek! Életükben és halálukban részesüljenek a szentek érdemeiből!

9. Mindennap kiszabadítok a tisztítóhelyről olyan lelkeket, akik rendszeresen imádkozták a rózsafüzért.

10. Rózsafüzérem igaz gyermekei nagy dicsőségben részesülnek az égben.

11. Amit a rózsafüzér által kérsz, azt mindig megkapod.

12. Akik rózsafüzéremet terjesztik, azoknak minden szükségükben segítségükre sietek.

13. Elnyertem Fiamtól, hogy a rózsafüzér társaságok tagjai életükben és halálukban testvérüknek tudhatják az ég minden lakóját.

14. Akik a rózsafüzért imádkozzák, azok az én gyermekeim és Jézus Krisztusnak, az én egyszülött Fiamnak pedig testvérei.

15. A rózsafüzérhez való hűség a kiválasztottság nagy jele. Rózsafüzér Társulat Célja tagjainak a rózsafüzér imádkozásával való megszentelése. A tagok a keresztény testvériség jegyében egyformán részesednek a Rózsafüzér Társulat lelki javaiból.

Imaszándékok:

– Mária Szeplőtelen Szívének engesztelése
– Hazánk lelki megújulása
– Szent Anna réti engesztelő kápolna megépülése
– Tisztítótűzben szenvedő lelkek
– bűnösök megtérése
– betegek testi és lelki gyógyulása
– egészségügyi dolgozókért
– tagokért és a tagok szándékaira
– Mária százada honlap látogatóiért
– további saját imaszándék