Tisztítótűz – segítség eszközei

2020. máj | tisztítótűz

Gyakorlatban, mik azok a lehetőségek amik leginkább segítenek abban hogy rövidítsünk, enyhítsünk a szenvedő lelkek büntetésén?

Forrás: https://szeretetlang.blog.hu/2017/10/27/ix_a_tisztitotuz_titkai (Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel könyv alapján, kiegészítve a szerkesztő saját pontjaival.)

1. Mindenekelőtt a szentmise felajánlásával, ami nagyságrendjében semmi mással nem helyettesíthető.
2. Vezekléssel. Minden szenvedés, legyen az testi vagy lelki, amelyet a Szenvedő Lelkekért felajánlunk Istennek, nagy megkönnyebbülést hoz a számukra.

3. böjt: különleges kegyelmi ereje van a hétfői kenyér és víz böjtnek. (Szeretetláng)
4. A szentmiseáldozat után a rózsafüzér a leghatékonyabb eszköz, amellyel a Szenvedő Lelkeknek segíteni lehet. A rózsafüzér-ima hatására naponta számos lélek menekül meg, akiknek egyébként még hosszú ideig kellene szenvedniük. (Lehetőleg Szeretetláng-fohásszal mondva)
5. A keresztúti áhítat is jelentős enyhülést hozhat.
6. Felbecsülhetetlen értékűek a búcsúk – állítják a Szenvedő Lelkek. Ezek a jóvátétel azon formái, amelyet Jézus Krisztus keresztáldozata jelentett a mennyei Atyának. Aki életében sokszor nyer búcsút a Szenvedő Lelkekért, a halála órájában is több kegyelemben részesül, mint mások, és a halál előtti bűnbocsánatot is teljes mértékben elnyeri.
Nagy kár lenne, ha egyházunk ezen kincseivel nem élnénk a Szenvedő Lelkek érdekében. Vagy talán nem szörnyű, ha egy halom aranykincs előtt állunk, és szabadon adhatnánk belőle bármennyit a rászorulóknak, akik maguk nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Ezzel szemben, arra sem vesszük a fáradságot, hogy kinyújtsuk a kezünket, osztogatva a nélkülözőknek? Sajnos, sok helyen évről évre csökken a búcsúk lehetőségét igénybe vevők száma és ez nem csupán az elvilágiasodott gondolkodásnak tudható be, hanem az e kérdésben az egyháziak felvilágosító munkája hiányának!
7. Adományokkal és jócselekedetekkel – főleg pedig a Világmisszióra való adakozással.
8. Gyertyagyújtással is segíthetünk a Szenvedő Lelkeken, egyrészt, mert ez a szeretet és a figyelmesség jele, másrészt mert a gyertyák meg vannak szentelve, és bevilágítanak a Szenvedő Lelkek világának sötétségébe.
9. Szenteltvíz széthintése is enyhíti a fájdalmaikat. Ha ezt tesszük a Szenvedő Lelkekért, jó lenne, ha hallhatnánk a szenvedők esdeklését, hogy „Még többet!”
(…) A vigasznak ezek az eszközei azonban nem egyforma módon segítenek a lelkeknek. Ha valaki életében nem sokra tartotta a Szentmisét, akkor az a tisztítótűzben sem fog rajta sokat segíteni. Aki életében keményszívű volt, kevés segítséget fog kapni. Azoknak is keményen kell bűnhődniük, akik a becsületsértés vétkét követték el. Aki azonban nyíltszívű volt egész életében, sok segítségre számíthat. Az a lélek, aki Szentmiséket mutattatott be a Szenvedő Lelkekért, maga is részesülhet majdan a tisztítótűzben ezek segítő érdemeiben (…)

10. Szent Gertrúd ima

11. Szent Sebek rózsafüzér
Jézus: „Szent Sebeim rózsafüzérének imádkozásánál annak minden szavára Véremnek egy-egy cseppjét hullatom egy-egy bűnös lélekre. Ahányszor tiszta szívvel feltekintetek a Megfeszítettre, mindannyiszor öt szenvedô lélek szabadulását nyeritek el, egyet-egyet minden Sebemre. Szent Sebeim tisztelete által nyerhetô kegyelmeket a szenvedô lelkek javára is kérjétek.” (forrás)

 

„Az embernek mindennap erőt kell vennie magán, össze kell szednie magát és sokat kell követelnie magától, hogy boldog legyen a Jóisten szolgálatában.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék