Szent Charbel és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

2021. febr | tisztítótűz

Szent Charbel

Egy alkalommal Charbel atya rengetegszer keresztet vetett magára… Az egyik testvér megkérdezte tőle:

– Mesterem Charbel atya! Szokásával ellentétben miért sokszorozza meg ma ennyire a keresztvetést? Talán valami nagy haszna van, ha ezt csinálja?

Charbel atya örömteli arccal válaszolt neki:

– Ma péntek van, a halottak napja. A kereszt jele az irgalmasság nagy kincse, melyet a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhülésére tudunk felajánlani, pl. azokért, akikre már nem emlékszik senki. Ahányszor a kegyelem állapotában, hittel vetsz keresztet magadra, vagy belépsz a templomba, s keresztet vetve a fejedet szenteltvízzel érinted, akkor is búcsút nyersz.

E búcsúkat felajánlva egy vagy több tisztítótűzben szenvedő lélek nyugodalmáért, nagyon meg tudod könnyíteni gyötrelmeiket. És talán fáradságodba kerül? Egyáltalán nem!

A gazda, aki arca verítékével öntözi a földet, egy egész évet vár, hogy begyűjthesse munkája gyümölcsét. De fáradozása után nagy lesz az öröme, a bőséges termésben.

Az is gyümölcsöző, ha a Szüzet szólítja naponta százszor is: „Ó Mária!” s ím, ezzel búcsút nyerhet minden fáradság és bajlódás nélkül, amellett, hogy megszakítás nélkül tudja a munkáját végezni. Így nagy érdemeket szerez magának is azzal, hogy tisztítótűzben lévő lelkek nyugalmát biztosítja, s megrövidítheti szenvedésük idejét.

Hatalmas Mária neve, s védőbástya minden sátáni kísértés ellen. Ha az ember hozzászoktatja magát a keresztvetésekhez, és Szűz Máriát is rendszeresen segítségül hívja, akkor minden kísértést legyőzhet.

A keresztvetés a démonok elűzésének egyik eszköze, Szűz Mária nevének pedig teljhatalma van felettük azzal, hogy a romlás mélyébe taszítja a gonosz lelkeket.

Ha hallgatni akarsz rám testvér, akkor végezz áhítatgyakorlatot a tisztítótűzben lévő lelkekért. Hiszen ebben Istennek adod át magad, a Szentírás is ezt tanítja: „Aki a szegényeknek ad, Istennek ad! Ki hagyná, hogy elvesszen az Ő nevében adott egyetlen pohár friss vízért a megígért jutalma? Milyen nagy lesz a jutalmad, ha imádkozol egy tisztítótűzben szenvedő lélekért, hiszen e léleknek szüksége van arra, hogy megrövidüljön a tisztítótűzben eltöltött ideje.

Forrás: Szent Charbel, a teljesség zarándoka 101-102. oldal (Új Ember)

Mater Vincentia és a tisztítótűz

A soproni Orsolyita zárdában élt teljes alázatban egy stigmatizált nővér (1852-1902), aki éppen alázatossága miatt, amely a sírig elkísérte, az 1940-es évekig ismeretlen maradt. Az alábbi kis bejegyzés az ő tisztítótűzzel kapcsolatos megtapasztalásairól szól. -  a...

Szent Schäffer Anna és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Szent Schäffer Anna (1882-1925) német származású stigmatizált misztikus engesztelő, III.rendi ferences.  XVI. Benedek pápa 2012-ben szentté avatta. Annában apostoli tűz lobogott. Szenvedése, béketűrése Krisztus iránti szeretetből és a lelkek megmentése utáni vágyból...

Neumann Teréz és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Therese Neumann, más néven Konnersreuthi Neumann Teréz (Konnersreuth, 1898. április 9. – 1962. szeptember 18.) a legismertebb női stigmatizált volt.  Teréz sokat imádkozik és vállal szenvedést a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, s mondja is, hogy már sokat közülök...

Emmerick Anna Katalin és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

A segítségnyújtás szükségessége és különböző formái Szomorú, hogy most oly kevéssé segítünk a szenvedő lelkeknek. Pedig a nyomorúságuk oly nagy, és magukon nem tudnak segíteni. Ha pedig valaki imádkozik értük, valamit szenved értük, alamizsnát ad értük, az azonnal a...

A Rózsafüzér HATÁSA a tisztítótűzben szenvedő lelkekre

Oltáriszentségről nevezett Franciska anya Nagy haszonnal lehet imádkozni a rózsafüzért, vagyis olvasót is a megholtak enyhülésére. A tisztítóhelybeli lelkek jól tudják ennek hathatósságát. Az  Oltáriszentségről nevezett Franciska anyának életleírásában olvassuk, hogy...

Szeretetláng és a tisztítótűzbeli lelkek

  A Szeretetláng lelki naplóból idézve: A Szűzanya szavai: „Az Üdvözlégybe foglaljátok bele ezt a kérést: Áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre! (IV/36) Megadom azt a kegyelmet, hogy bármikor Szeretetlángomra hivatkoztok és három Üdvözlégyet...

Maria Simma és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Emmánuel nővér interjúja Maria Simma-val (Sonntag. Vorarlberg. Kb. 1988)    Néhány hónappal ezelőtt nagy érdeklődéssel olvastam egy könyvet a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Nagyon megrémített, mert egészen aktuális tanúságtételeket közölt, egyébként pedig igen jól...

Kézirat a Purgatóriumról – G. nővér beszámolója

Egy szerzetesnő és egy tisztítótűzben szenvedő lélek különleges beszélgetése. A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik. 1873 novemberében a franciaországi Valognes ágostonrendi kolostorában élő Marie de la Croix nővér hosszas sóhajtozásra lett figyelmes. Rémülten...

Az ars-i szent plébános és a tisztítótűzben szenvedő lelkek

Prosper de Garet bárónő, Ars polgármesterének felesége Vianney Szent János szentté avatási eljárása során a következőket vallotta: A plébános mindenekfelett szerette a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Meg vagyok győződve róla, hogy közvetlen kapcsolatban volt velük,...

Római Szent Franciska látomása – A tisztítóhely fokozatai

Római Szent Franciskának volt egy látomása, amelyben ellátogatott a tisztítóhelyre. Úgy látta, hogy az három részre van osztva, mintegy három emeletként. Minél szennyesebb lélekkel érkezik valaki a tisztítóhelyre, annál mélyebbre kerül, s annál tovább kell szenvednie....

245 (113) Jézusom, íme most Neved tiszteletére és dicsőségére fogok törekedni, s küzdeni addig a napig, amíg Te magad azt nem mondod – elég.

— Szent Fausztina nővér

Címkék