Szent Fausztina nővér látomása a tisztítótűzről

2020. jún | tisztítótűz

Egy  éjjel meglátogatott  egyik,  két  hónapja  meghalt  nővérünk. Az  első  kórus tagja volt.  Rémséges állapotban láttam, lángok közt, fájdalmasan eltorzult  arccal. Rövid ideig  láttam, aztán eltűnt. Borzalom  járta át  a  lelkemet, mert nem tudtam, hol szenvedhet, a tisztítótűzben-e, vagy  a  pokolban, mégis megdupláztam imáimat érte. A következő  éjjel újra  eljött, de  még rémesebb  állapotban láttam,  még  szörnyűbb lángok közt, kétségbeesett  arccal. Csodálkoztam, hogy  az  érte  mondott imám ellenére  az  állapota még  szörnyűbb, s megkérdeztem: ,,Semmit  sem segítettek  rajtad imáim?”  –  Azt válaszolta, hogy  semmit  sem segítettek,  és nem is fognak segíteni.  –  Tovább kérdeztem: ,,S az  egész  Kongregáció érted mondott imái sem segítettek?”  Azt válaszolta, hogy  nem. ,,Ezek az  imák más lelkek javára szolgáltak.”  –  Ekkor  arra  kértem:  ha  az  imáim  nem segítenek a nővérnek, akkor ne  jöjjön hozzám. Azonnal eltűnt. Én azonban nem hagytam abba  érte  az  imát. Némi  idő  elteltével újra  eljött  egy éjjel, de most  már  egészen más állapotban. Nem vették körül a lángok,  az  arca  ragyogott, szeme örömtől fénylett,  s  azt  mondta, hogy igazi felebaráti szeretet van bennem, hogy  sok  lélek  hasznát vette  az  imáimnak, s arra ösztönzött, hogy ne  hagyjam  abba az imádságot a tisztítótűzben  szenvedő lelkekért.  Azt is  mondta, hogy ő már  nem  sokáig marad  a tisztítótűzben.  Isten  ítéletei sajátságosak. (Napló 58) – 36.oldal
————————

Rövidesen megbetegedtem. A drága főnöknő két másik nővérrel együtt elküldött vakációra Skolimówba, nem messze Varsótól. Ebben az időben megkérdeztem Jézustól, kiért kell még imádkoznom? Jézus azt válaszolta, hogy majd a következő éjjel megmondja, kiért kell imádkoz­nom.
Megpillantottam Őrangyalomat, aki utasított, hogy kövessem őt. Hirtelen ködös, tűzzel teli helyiségben találtam magam, melyben sok szenvedő lélek volt. Ezek a lelkek szívből imádkoznak, de ez nem használ nekik. Csak mi tudunk rajtuk segíteni. Az őket égető lángok engem nem érintettek. Őrangyalom egy pillanatra sem hagyott el. Megkérdeztem a lelkeket, hogy mi az, ami a legnagyobb szenvedést okozza nekik. Egyön­tetűen azt válaszolták, hogy legnagyobb szenvedés számukra az Isten utáni vágyódásuk. Láttam a Szűzanyát, amint meglátogatta ezeket a lelkeket a tisztítótűzben. A lelkek Tenger Csillagának nevezik Máriát. Enyhülést visz nekik. Még többet is szerettem volna velük beszélni, de őrangyalom jelezte, hogy mennünk kell. Kiléptünk ebből a szenvedésekkel teli börtönből. Egy belső hangot hallottam, mely azt mondta:

„Irgalmam nem akarja ezt, de az igazság megköveteli.”

Ettől az időtől kezdve szorosabb kapcsolatba kerültem a szenvedő lelkekkel. (Napló 20)

 

Szent Fausztina:  Megértettem, mily szoros kapcsolat van a lelkek életének e három szakasza közt: föld, tisztítótűz, mennyország. (Napló 594) Egy alkalommal, amikor öt perces imádásra betértem a kápolnába, s egy bizonyos lélekért imádkoztam, megértettem, hogy Isten nem mindig azért a lélekért fogadja imáinkat, akiért éppen fohászkodunk, hanem valaki másért. Így a lélek tisztítótűzben elszenvedett kínjaira nem szerzünk enyhülést, de imánk azért nem vész el. (Napló 621)

 

Az Úr így szólt Szent Fausztinához: „Használd fel Egyházam kincstárának valamennyi búcsúját s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságommal szemben.” (Napló 1226)

Szent Fausztina imája a tiszítótűzben szenvedő lelkekhez:

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan. (Napló 1227)

„Annyira szeresse a Jóistent, hogy idővel kellemes lakhelyre leljen szívében, ahol, hogy úgy mondjam, megpihenhet. Hadd mondja el önnek a jóságos Jézus minden bánatát, amit nap mint nap okoz neki a világ, ön pedig tanúsítson iránta annyi szeretetet, hogy megvigasztalódjék.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék