Szent Mihály rózsafüzér

2020. jún | imádság

Szent Mihály rózsafüzére
(kilencharmados)

FELÉPÍTÉSE:
(A kereszt helyén Szent Mihály érem található)
Bevezetés (4 szem)
9 harmad (9-szer 1+3 szem)

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:
1. szemre:
Ó, Istenem, jöjj segítségemre! Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg!
Szent Mihály arkangyal!
Neked ajánlom halálom óráját. Tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget,
hogy ne kísérthessen meg engem és ne ártson lelkemnek.
+ 1 Miatyánk
2. szemre:
Szent Gábriel arkangyal!
Esdj ki számomra Istentől élő hitet, erős reményt, bensőséges szeretetet,
s nagy áhítatot a legszentebb Oltáriszentség iránt.
+ 1 Miatyánk
3. szemre:
Szent Rafael arkangyal!
Vezess engem minden időben az erény és a tökéletesség útján.
+ 1 Miatyánk
4. szemre:
Szent Őrangyalom!
Eszközölj ki számomra isteni sugallatokat s különleges kegyelmet, hogy azokat követni tudjam.
+ 1 Miatyánk

Harmadokra (9):
Nagy (önálló) szemre:
Ima
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

Záró ima:
Ó dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója,
lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk,
aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől!
Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá,
hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!
Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály,
Jézus Krisztus Egyházának fejedelme, hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal
Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra,
hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól,
és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe!
Ámen.

Keresztvetés

TÖRTÉNETE:
Szent Mihály arkangyal megjelent Antonia d’Astognacnak és elmondta,
hogy szeretné, ha kilenc fohásszal tisztelnék őt.
Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére,
azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul.
Ha valaki naponta mondja ezt az imát,
annak ezen felül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok,
és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.

forrás: http://oratio.hu/r-angyal1.php

„Ne lankadjon a munkában! Minden napot úgy kezdjen, mintha mindaddig semmit sem tett volna. Az önakaratról, a vigasztalásról és a saját véleményről történő állandó lemondás hosszas vértanúság, de nagyon érdemszerző, és a Jóistennek nagyon tetszésére van.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék