Szent Mihály rózsafüzér

2020. jún | imádság

Szent Mihály arkangyal

Szent Mihály rózsafüzére

(kilencharmados)

FELÉPÍTÉSE:
(A kereszt helyén Szent Mihály érem található)
Bevezetés (4 szem)
9 harmad (9-szer 1+3 szem)

A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezetés:

1. szemre:
Ó, Istenem, jöjj segítségemre! Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg!
Szent Mihály arkangyal!
Neked ajánlom halálom óráját. Tartsd fogva akkor a gonosz ellenséget,
hogy ne kísérthessen meg engem és ne ártson lelkemnek.
+ 1 Miatyánk
2. szemre:
Szent Gábriel arkangyal!
Esdj ki számomra Istentől élő hitet, erős reményt, bensőséges szeretetet,
s nagy áhítatot a legszentebb Oltáriszentség iránt.
+ 1 Miatyánk
3. szemre:
Szent Rafael arkangyal!
Vezess engem minden időben az erény és a tökéletesség útján.
+ 1 Miatyánk
4. szemre:
Szent Őrangyalom!
Eszközölj ki számomra isteni sugallatokat s különleges kegyelmet, hogy azokat követni tudjam.
+ 1 Miatyánk

Harmadokra (9):

1. harmad

Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és a Szeráfok égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr,
hogy a tökéletes felebaráti szeretet tüze lángoljon bennünk!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

2. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és a Kerubok égi karának közbenjárására adja meg nekünk a kegyelmet az Úr,
hogy elhagyjuk a gonoszság útját, és a keresztény tökéletesség útjára lépjünk!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

3. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és a Trónok mennyei karának közbenjárására
öntse szívünkbe az Úr az alázat igazi és őszinte lelkét!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

4. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és az Uralkodók égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a kegyelmet,
hogy uralkodni tudjunk érzékeinken és elhagyjuk rendetlen szenvedélyeinket!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

5. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és a Hatalmasságok égi karának közbenjárására töltse el lelkünket az Úr az engedelmesség igaz lelkével!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

6. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és az Erősségek égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr,
hogy megvédjék lelkünket az ördög kelepcéi és kísértései ellen!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

7. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és a Fejedelemségek égi karának közbenjárására óvjon meg bennünket az Úr a bűntől,
és ne engedje, hogy kísértésbe essünk!
Ámen.

+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

8. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és az Arkangyalok égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr
a hitben és minden jóban való állhatatosságot, hogy elnyerhessük a Paradicsom dicsőségét!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

9. harmad
Nagy (önálló) szemre (1):
Szent Mihály és a szent Angyalok közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megvédjenek földi életünkben,
majd az örök dicsőségbe vezessenek bennünket!
Ámen.
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (3):
Üdvözlégy

Záró ima:

Ó dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója,

lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk,
aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől!
Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá,
hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!
Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály,
Jézus Krisztus Egyházának fejedelme, hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal
Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá arra,
hogy Szent Mihály megszabadítson minket minden ellenségünktől, halálunk óráján pedig bántalmazóinktól,
és ő vezessen minket isteni Felséged magasságos jelenlétébe!
Ámen.

Keresztvetés

TÖRTÉNETE:
Szent Mihály arkangyal megjelent Antonia d’Astognacnak és elmondta,
hogy szeretné, ha kilenc fohásszal tisztelnék őt.
Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére,
azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul.
Ha valaki naponta mondja ezt az imát,
annak ezen felül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok,
és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály.

forrás: http://oratio.hu/r-angyal1.php

Szent Mihály arkangyalnak való önfelajánlás: https://mariaszazada.hu/szent-mihaly-arkangyalnak-valo-onfelajanlas/

„ Semmi ne zavarja meg: szenvedés, öröm, siker, kudarc, kegy vagy elutasítás. Egyik se hasson önre a legkevésbé se, hanem Jézus uralkodjék önben teljesen, és lelki szeme szüntelenül őt figyelje, hogy legapróbb kívánságait is észrevegye.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék