Szent Rózsafüzér társulat [HIVATALOS]

2021. márc | társulat

rózsafüzér társulat

szerk megj. Az alábbi leírások a rosarycenter.org oldalról vett szövegek, melyet Egyesült Államokbeli domonkos szerzetesek üzemeltetnek. A domonkos rózsafüzér társulatba való beiratkozáshoz, bármely domonkos szerzetesközösségben lehetőség van és így ezt elegendő egy helyen megtenni. Mindazonáltal online beiratkozni itt a legegyszerűbb azoknak, akik minimális angol tudással rendelkeznek.

Kötelezettségek

Minden tag arra törekszik, hogy minden héten elimádkozza a Rózsafüzér 15 titkát* (de „ez nem kötelez bűn terhe alatt”**), és be kell iratkoznia a Társulat nyilvántartásába. Nincsenek találkozók, és más követelés. Ahogy imádkozunk, imádságunkba belefoglaltatik a Rózsafüzér Társulatba (Rosary Confraternity) világon beiratott valamennyi tag szándéka, élőké és holtaké egyaránt.

II. János Pál pápa óta hozzáadódott az öt világosság titok, arra bíztatjuk a társulati tagokat, hogy foglalják bele ezt is a heti rózsafüzérbe. Habár, ezzel kapcsolatban nem kaptunk hivatalos nyilatkozatot. Azok, akik csak a tizenöt hagyományos titokkal mondják, továbbra is osztoznak a Rózsafüzér Társulat előnyeiben, amíg valamilyen hivatalos forrás az ellenkezőjét nem mondja ki.

* Ez azt jelenti hogy egy hét alatt mindhárom rózsafüzért elimádkozzuk (örvendetes, fájdalmas, dicsőséges). Ha ezeket már imádkozod, akkor nem kell továbbiakat hozzáadnod, hogy teljesítsd a feltételeket.

** „Ez nem kötelez bűn terhe alatt” kifejezés azt jelenti ha nem teljesíted a kötelezettséget az nem bűn, még csak nem is bocsánatos. Természetesen ebben az esetben nem részesülsz azokban a kegyelmekben és áldásokban, amik az imákból fakadtak volna.

Előnyök

1. Isten Anyjának különleges védelme.
2. Részvétel a sok százezer tag imájában az egész világon, még a halál után is.
3. Részvétel az összes domonkos szerzetes (OP) imáiban, szentmiséiben, apostoli munkáiban.
4. Az egész mennyei udvar közbenjárása.
5. Különféle részleges és Teljes búcsú.
6. Évente hat alkalommal a Rosary Center a RÓZSAFÜZÉR, FÉNY, ÉLET c. kiadványát elküldi azoknak akik kérik. Célja, hogy mindenütt megalapozott tanokat és spirituális útmutatást nyújtson az olvasók számára.

rózsafüzér társulatBeiratkozás

Beiratkozáshoz az oldal alján lévő form-t kell kitölteni (https://www.rosarycenter.org/homepage-2/the-rosary-confraternity/enroll-in-the-confraternity/) a szükséges adatokkal. Küldeni fognak egy elismervényt a tagságról, tehát mindeképpen helyesen adjuk meg az e-mail címünket.

Rendesen mindenki saját részre tud tagságot igényelni. Ennek az az oka, hogy a beiratkozás magában foglal egy személyes ígéretet, hogy a beiratott a teljes rózsafüzért hetente elimádkozza.
Be lehet másik személyt is iratni abban az esetben, ha megértette a tagság feltételeit és kérte beiratását.

10 munkanapon belül küldenek e-mailben megerősítést és tanúsítványt a rosary@rosary-center.org e-mail címről. Ezt mindenképp érdemes figyelni hiszen a regisztráció önmagában még nem jelent tagságot! Ha nem érkezett meg 10 munkanapon belül írjunk nekik egy emlékeztető e-mailt!

XIII. Leó apostoli konstitúciója a társulatról

XIII. Leó pápa az apostoli konstitúciójában kijelentette: „Valahányszor valaki teljesíti a rózsafüzér imádkozásának kötelezettségét a társulat szabályai szerint, belefoglalja imaszádékaiba az összes tagot, és a többi tag ugyanezt a szolgálatot sokszorosan viszonozza. (Ubi Primum, 1)

A rózsafüzér 15 ígérete

A Bretagne-ból származó Alanus de Rupe (Alain de la Roche) Szent Domonkos szerzetesrendjének tagja volt. Teológiát tanított Párizsban, Lille-ben, Douai-ban, Gent-ban és végül Németországban, Rostockban. Nagy Mária tisztelő volt, a rózsafüzér terjesztésének és rózsafüzér társaságok alapításának szentelte életét. 1475. szeptember 8-án halt meg. Esküvel tett tanúságot amellett, hogy a Szent Szűz a következő fontos ígéreteket tette a rózsafüzérrel kapcsolatban.
*
1. Különös kegyelmet kapnak, akik állhatatosan szolgálnak nekem a rózsafüzér ima által.
2. Különleges oltalmamat és nagy kegyelmeket ígérek mindazoknak, akik áhitattal imádkozzák rózsafüzéremet.
3. A rózsafüzér erős védőfal lesz a pokol ellen, megsemmisíti és elűzi a bűnöket és kioltja a tévtanokat.
4. Újból felvirágoztatja az erényeket és a szent műveket, és Isten nagy irgalmát esdi ki a lelkek számára. Visszafordítja az emberek szívét a hiú világszeretettől az Isten iránti szeretethez, és vágyat ébreszt bennük az örök értékek iránt. Ó, mily sok lélek fog megszentelődni általa!
5. Nem vész el az a lélek, aki a rózsafüzér által rám bízza magát.
6. Aki áhitattal imádkozza a rózsafüzért, és közben szemléli a titkokat, azt nem töri le a szerencsétlenség, nem tapasztalja meg Isten haragját, nem hal meg hirtelen halállal, hanem megtér, amennyiben bűnös életű. Ha azonban igaz lelkű, kitart a kegyelemben és méltóvá válik az örök életre.
7. Nem fognak szentségek nélkül meghalni, akik valóban szeretik rózsafüzéremet.
8. Azt szeretném, hogy akik rózsafüzéremet imádkozzák, életükben és halálukban a kegyelem bőségében és világosságban legyenek! Életükben és halálukban részesüljenek a szentek érdemeiből!
9. Mindennap kiszabadítok a tisztítóhelyről olyan lelkeket, akik rendszeresen imádkozták a rózsafüzért.
10. Rózsafüzérem igaz gyermekei nagy dicsőségben részesülnek az égben.
11. Amit a rózsafüzér által kérsz, azt mindig megkapod.
12. Akik rózsafüzéremet terjesztik, azoknak minden szükségükben segítségükre sietek.
13. Elnyertem Fiamtól, hogy a rózsafüzér társaságok tagjai életükben és halálukban testvérüknek tudhatják az ég minden lakóját.
14. Akik a rózsafüzért imádkozzák, azok az én gyermekeim és Jézus Krisztusnak, az én egyszülött Fiamnak pedig testvérei.
15. A rózsafüzérhez való hűség a kiválasztottság nagy jele.

 

„A Szent Szűz olyan gyönyörű, hogy boldogan halnék meg, csakhogy Őt viszontláthassam.”

— Szent Bernadett

Címkék