Szent Sebek rózsafüzér

2020. ápr | engesztelés, imádság

amit az Úrtól kaptunk Chambon Mária Márta nővér által

Chambon Mária Márta

Chambon Mária Márta nővér – vizitációs rendi apáca

Jézus a szerzetesi testülettől e kiváló kegyelmek fejében csak azt kívánta, hogy két gyakorlatot vállaljon magára, amelyekről egészen röviden néhány szót szólunk: a szent órát és a Szent Sebek olvasóját.[1]

 

 [1] Ez némi magyarázatra szorul: Az Üdvözítő kifejezetten csak a Szent Sebekhez való fohászok elmondását kívánta. Hogy ezek recitálását megkönnyítsék, kedves anyáink rózsafüzér alakjába foglalták azokat. Ami ezt illeti, az isteni Mester ismételten megelégedését nyilvánította, és kérte e jámbor szokás fenntartását.

Forrás: Chambon Mária Márta élete 51.o

 

 

A chambéryi régi Sz. Domonkos templom csodás feszülete (Eredete az 1672-ből származó krónika szerint emlékezet előtti időbe nyúlik vissza)

Szent Sebek rózsafüzér felépítése

A közönséges rózsafüzéren imádkozható. 

A keresztre:

Jézus Krisztus, Isteni Megváltónk légy irántunk és az egész világ iránt kegyelmes és irgalmas. Ámen.

A nagy szemekre: (a Miatyánkok helyett)

Mindenható Örök Atya! Felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak.

A három egymás melletti kis szemre:

Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk — és az egész világnak. Ámen.

  1. Kegyelmezz és irgalmazz nekünk Jézusom a jelen veszedelemben; — födj be minket drága Szent Véreddel. Ámen.
  2. Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat — a Te egyszülött Fiad, Jézus Krisztusnak Vére által. Ámen.

A tizedekben levő kis szemekre: (az Üdvözlégyek helyett)

Édes Jézusom, drága Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!

Befejezésül: (háromszor):

Örök Atya! Mutasd meg nekünk irgalmasságodat a Te Fiad, Jézus Krisztus Vére által. Ámen. 

 

SZENT SEBEK HELYE

A Mester meghagyta, hogy „a főnöknő válassza ki a nővéreket, megjelölve, ki melyik Szent Sebet tisztelje. Szentséges lábaim egy sebnek számítanak, és töviskoronám képezi az ötödik sebet.[1] Miután az, amit én kérek, szabályotokon kívül esik, szükséges, hogy a kiválasztott nővérek ezt a szent órát cellájukban végezzék.”

 

[1] Az ima e módja sehogy sem kívánja, hogy az öt Szent Seb tiszteletének hagyományos száma és rendje, amint az az Egyházban e titoknak már régebben szentelt ünnepen szokásban volt, megváltoztassák, de hozzáfűzi még a töviskoronának és azoknak a sebeknek tiszteletét, amelyeket az Urunk szentséges fején okozott. (Castellan érsek észrevétele a Semaine Religieuse de Chambéry 1924. szeptember 13-i számában.

Forrás: Chambon Mária Márta élete 52.o

Szent Sebek szemlélésének sorrendje:

„A boldog kiváltságost, aki arra volt hivatva, hogy éjjel-nappal szemlélje a Megváltó sebeit, Szűz Mária tanította meg, miképp kell e jámbor gyakorlatot végezni: „Leányom, – így szólt hozzá – mikor szeretett Fiam szent teste karjaimban pihent, először szemléltem sebeit. Elmélkedtem fájdalmáról, és azon voltam, hogy az szívembe hatoljon… Néztem szentséges lábait, egyiket a másik után… Innen Szentséges Szívéhez mentem, ott láttam meg azt a tág nyílást, amely anyai szívemet a legmélyebben találta… Szemléltem bal kezét, majd a jobbot s végül a töviskoronát. Mindezek a sebek átjárták szívemet.

Íme, az én vértanúságom! Szívemben hét tör van, az én szívem érzelmeivel kell tisztelni isteni Fiam Szent Sebeit.

Alázatosságból Jézus szent lábainál kezdtem, s kívánom, hogy te is ezt a sorrendet kövesd.”

Forrás: Chambon Mária Márta élete 53.o

HOGYAN TISZTELJÜK JÉZUS SZENT SEBEIT?

,,Ha el akarjátok nyerni a kért kegyelmeket, akkor szeretettől lángoló szívvel kell Sebeimhez jönnötök, s buzgón végezni a fohászokat, melyeket adtam. Sebeim egészen frissek, úgy kell őket felajánlanotok, mintha most kapnám azokat a Kereszten.”  forrás: Sebeim kincse a tiétek.pdf

SZENT SEBEK RÓZSAFÜZÉR ÍGÉRETEI

1. A Szent Sebek Rózsafüzérének imádkozása közben minden egyes kiejtett szónál megengedem, hogy egy csepp Vér essen egy bűnös lelkére.
2. Minden alkalommal, amikor felajánlod Atyámnak Isteni Sebeim érdemeit, hatalmas kegyelemben részesülsz.
3. Azok a lelkek, akik töviskoronámat szemlélik itt a földön, Dicsőségem koronái lesznek a Mennyben!
4. Mindent megadok, amit kérsz Tőlem Szent Sebeimre való hivatkozással. Mindent megkapsz az én Szent Vérem érdemeiért, mely végtelen értékű. Sebeimmel és Isteni Szívemmel mindent elnyerhetsz.
5. Sebeimből sarjadnak a szentség gyümölcsei. Ahogy a tégelyben megtisztított arany szebbé válik, úgy a lelkedet és a társaid lelkét be kell helyezned Szent Sebeimbe; ott tökéletesen megtisztultok, mint az arany a kemencében. Mindig megtisztulhatsz Szent Sebeimben.
6. Az Én Sebeim meggyógyítják a te sebeidet. Sebeim elfedik hibáidat. Annak, aki tiszteli Sebeimet, igaz ismeretei lesznek Jézus Krisztusról. Miközben elmélkedsz rajtuk, mindig új szeretet ébred benned. Sebeim minden bűnödet elfedik.
7. Merítsd bele tetteidet a Sebeimbe, és értékesek lesznek. Minden Szent Vérbe merített cselekedet, akár a legkisebb is, önmagában ezáltal végtelen érdemeket szerez, és tetszeni fog Szívemnek.
8. Ha felajánlod Sebeimet a bűnösök megtéréséért, még ha a bűnösök nem is térnek meg, mégis ugyanakkora érdemeket szerzel Isten előtt, mintha megtértek volna.
9. Ha valami problémád van, ha valamitől szenvedsz, helyezd gyorsan Sebeimbe, és enyhül a fájdalom.
10. Ezt az imát gyakran kell ismételni betegek közelében: “Jézusom, Szent Sebeid érdemei által bocsáss meg nekünk és könyörülj rajtunk!” Ez az ima vigasztalja a lelket és a testet.
11. Az a bűnös, aki a következő imát elmondja, megtér: Mindenható Örök Atya, felajánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, hogy lelkünk sebei begyógyuljanak!”
12. Nem lát halált az a lélek, mely Szent Sebeimben hunyt el; hanem részesül a valódi életben.
13. Ez a rózsafüzér ellensúlyozza Igazságomat; mert visszatartja Bosszúmat.
14. Azok, akik alázattal imádkoznak, és akik szenvedésemen elmélkednek, egy nap majd részesülni fognak Isteni Sebeim dicsőségében.
15. Minél gyakrabban szemléled fájdalmas Sebeimet ezen a földön, annál inkább szemlélheted majd Szent Sebeim dicsőségét a Mennyországban.
16. Azt a lelket, aki életében tisztelte Urunk Jézus Krisztus Szent Sebeit, és felajánlotta azokat a Örökkévaló Atyának a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, halála pillanatában a Szent Szűz és az Angyalok kísérik; és a mi Keresztrefeszített Urunk ragyogó dicsőségében fogadja őt és megkoronázza.
17. A Szent Sebek Rózsafüzérének imádkozása megszakítatlan győzelmet fog hozni az Egyház számára.

„A Szűzanya nagyon szereti önt; ön is szeresse teljes szívből, és amit csak tud, tegyen meg dicsőségéért.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék