Szentelt gyertya

2020. ápr | szentelmény

szentelt gyertya

szentelt gyertya: →szentelmény, →Krisztus-szimbólum. – Egyike a legrégibb szentelményeknek. Kk. előzmények után az újkorban is volt rá példa, hogy a városok és falvak nagyobb mennyiségű gyertyát vásároltak, ezt Gyertyaszentelő napján (II. 2.) a pap megszentelte, majd kiosztották a hívek v. legalábbis az elöljáróság között. A 20. sz. eleji m. paraszti gyakorlatban inkább az volt a jellemző, hogy e napon a gyertyát maguk a hívek vitték szenteltetni a nagymisére. Valamikor szinte minden magyar kat. parasztházban tartottak szentelt gyertyákat; színes szalagokkal díszítve és a szentképek mellett falra akasztva meghatározták a szobák összképét, hangulatát. A szentelt gyertyának felhasználásának sokfélesége a →szenteltvízével vetekszik, végigkísérte az embert a születéstől a haláláig. A szegedi táj népének hagyománya szerint a világ végén, amikor 3 napig sötétség lesz, csak a hétszer megszentelt gyertya fényeskedik majd. Ezért igyekezett minden család a szentbúcsúkba díszes gyertya párt venni, azt hét esztendőben megszentelve a szobában tartani. Bárth János

MN 1990. VII:120. (Tátrai Zsuzsanna), 401.

forrás: http://lexikon.katolikus.hu/S/szentelt%20gyertya.html

[szerkesztő felhívása] A szentelményeket papnak kell megáldania, egyébként nem hatásosak!

***

Gyertyagyújtással is segíthetünk a Szenvedő Lelkeken, egyrészt, mert ez a szeretet és a figyelmesség jele, másrészt mert a gyertyák meg vannak szentelve, és bevilágítanak a Szenvedő Lelkek világának sötétségébe. (Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel)

***

Az egész világot sűrű sötétség fogja beborítani, mely három nap és három éjjel fog
tartani. Ebben a sötétségben lehetetlen lesz bármit is látni. Ez a sötétség együtt jár a levegő
megfertőzésével, amely nem kizárólag, de főleg a vallás ellenségeit fogja elragadni.
Mindaddig, míg a sötétség tart, képtelenség lesz világot gyújtani. Csak a szentelt gyertyát
lehet majd meggyújtani, és általa világítani. Aki ezen sötétség alatt kíváncsiságból kinyitja az
ablakot, hogy kinézzen, vagy a házból kimegy, ott helyben fog holtan összerogyni. Ebben a
három napban maradjanak az emberek inkább a házaikban, imádkozzák a rózsafüzért és
kérjék Isten irgalmát. (Boldog Taigi Anna Mária látomása, forrás: Jézus és Mária sír) 

***

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén országszerte gyertyaszentelést és Szeretetláng átadást tartanak több katolikus templomban és Mária-kegyhelyen. Ezen liturgia a Szeretetláng lelki naplóban leírt Szűz Mária üzenetén alapszik: „Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok… Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény! Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben.” – forrás: http://szeretetlang.hu/?old=program&parent=0

„Megteheti, hogy négykor kel és a többiekkel azonos időben fekszik, hacsak nem nagyon beteg. Biztosítom, nem fog megártani; egy félóra nem nagy dolog, de épülésére szolgál.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék