Szentelt gyertya

2020. ápr | szentelmény

szentelt gyertya

szentelt gyertya: →szentelmény, →Krisztus-szimbólum. – Egyike a legrégibb szentelményeknek. Kk. előzmények után az újkorban is volt rá példa, hogy a városok és falvak nagyobb mennyiségű gyertyát vásároltak, ezt Gyertyaszentelő napján (II. 2.) a pap megszentelte, majd kiosztották a hívek v. legalábbis az elöljáróság között. A 20. sz. eleji m. paraszti gyakorlatban inkább az volt a jellemző, hogy e napon a gyertyát maguk a hívek vitték szenteltetni a nagymisére. Valamikor szinte minden magyar kat. parasztházban tartottak szentelt gyertyákat; színes szalagokkal díszítve és a szentképek mellett falra akasztva meghatározták a szobák összképét, hangulatát. A szentelt gyertyának felhasználásának sokfélesége a →szenteltvízével vetekszik, végigkísérte az embert a születéstől a haláláig. A szegedi táj népének hagyománya szerint a világ végén, amikor 3 napig sötétség lesz, csak a hétszer megszentelt gyertya fényeskedik majd. Ezért igyekezett minden család a szentbúcsúkba díszes gyertya párt venni, azt hét esztendőben megszentelve a szobában tartani. Bárth János

MN 1990. VII:120. (Tátrai Zsuzsanna), 401.

forrás: http://lexikon.katolikus.hu/S/szentelt%20gyertya.html

[szerkesztő felhívása] A szentelményeket papnak kell megáldania, egyébként nem hatásosak!

***

Gyertyagyújtással is segíthetünk a Szenvedő Lelkeken, egyrészt, mert ez a szeretet és a figyelmesség jele, másrészt mert a gyertyák meg vannak szentelve, és bevilágítanak a Szenvedő Lelkek világának sötétségébe. (Maria Simma: Élményeim a szenvedő lelkekkel)

***

Az egész világot sűrű sötétség fogja beborítani, mely három nap és három éjjel fog
tartani. Ebben a sötétségben lehetetlen lesz bármit is látni. Ez a sötétség együtt jár a levegő
megfertőzésével, amely nem kizárólag, de főleg a vallás ellenségeit fogja elragadni.
Mindaddig, míg a sötétség tart, képtelenség lesz világot gyújtani. Csak a szentelt gyertyát
lehet majd meggyújtani, és általa világítani. Aki ezen sötétség alatt kíváncsiságból kinyitja az
ablakot, hogy kinézzen, vagy a házból kimegy, ott helyben fog holtan összerogyni. Ebben a
három napban maradjanak az emberek inkább a házaikban, imádkozzák a rózsafüzért és
kérjék Isten irgalmát. (Boldog Taigi Anna Mária látomása, forrás: Jézus és Mária sír) 

***

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén országszerte gyertyaszentelést és Szeretetláng átadást tartanak több katolikus templomban és Mária-kegyhelyen. Ezen liturgia a Szeretetláng lelki naplóban leírt Szűz Mária üzenetén alapszik: „Szívem Szeretetlángjának ünnepét Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, február 2-án tartsátok… Ne féljetek a lángtól, mely észrevétlenül, szelíden fog kigyúlni, mint szelíd fény! Senki nem fog gyanút erre a szívekben végbement csodára, melyet Gyertyaszentelő napomon körmenet formájában adjanak át az én kedves fiaim, hogy az én szeretetemnek lángja élő tüzet fogjon a szívekben, lelkekben.” – forrás: http://szeretetlang.hu/?old=program&parent=0

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Egy áldás, ami segít megmenteni a világot Égi Édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb kegyelmi ajándékokat adva minél több lélek megmentésére törekszik. E kegyelmi lehetőségek közé tartozik „a Szűzanya különleges áldása” is. A Szűzanya, Medjugorjéban 1981...

A pap áldásának ereje

„Ó, nagy a papok méltósága, de nagy a felelősségük is. Sokat kaptatok, papok, de sokat is fognak számon kérni tőletek…” Faustyna Kowalska nővér Napló Az Isteni Irgalmasság üzenete (941) áldás, megáldás jót előidéző szó vagy gesztus, az átok ellentéte (latin...

Otthonunk spirituális védelme

Ebben a bejegyzésben megkísérlem összefoglalni katolikus hitben, hogyan tudjuk hatékonyan a Menny hathatós segítségét kérni otthonaink védelméért, a gonosz, démoni erőkkel szemben. Itt nem lesz szó arról, amikor egy helyet különlegesen gonosz démoni erők tartanak...

Csodás érem

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka Párizsban Labouré Katalint a vincés kolostor 24 éves növendékét a Szent Szűz találkozóra hívja egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhás fiúcska által:  „Jöjj a kápolnába a Szent Szűz vár reád!" Mária jelzi a hamarosan kitörõ...

Zöld skapuláré

PÁRIZS/1840./A zöld skapuláré a megrögzött bűnösök megtéréséért A Szűzanya tíz évvel azután, hogy Labouré Katalin nővérnek látomásában a Csodásérmet megmutatta, ismét megjelent egy vincés nővérnek ugyanott, az Irgalmas Nővérek kolostorában, Párisban. Bisqueyburu...

Szent Benedek medál

A Szent Benedek Medál a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, egy exorcizáló tulajdonságokkal rendelkező szent jegy, melyre rá vannak vésve a szabadító ima szavainak kezdőbetűi. Számos hatást tulajdonítanak neki: gyógyulások, védelem a gonosz ellen, kegyes...

Szentelt víz

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ! A megáldott víz a lelki harc hatékony eszköze. Nem varázsszer, amellyel mágikus hatalmat gyakorolhatunk a rossz fölött. Ha azonban alázattal és hittel használjuk, Isten kegyelmével erősíthet hétköznapi küzdelmeinkben. Ha van...

Barna skapuláré

Barna skapuláré eredete Stock Szent Simon a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz fordult, hogy a Karmelita Rendet ne hagyja el, és anyai védelmének adja valamilyen különleges jelét. Erre az imára jelent meg neki 1251. július 16-án (vasárnap) Cambridge-ben Szűz Mária, és...

Jézus: „Anyám országát egy jelzővel kívánom kitüntetni: Azt akarom, ne csak Mária országa, hanem Mária engesztelő országa legyen, s ezt a nevet is hordozza minden nemzet előtt”

— Mária Natália nővér naplója

Címkék