Szentgyónás

2020. ápr | bűnbánat

„A Jóisten legyen egyetlen bizalmasa. Ne panaszkodjék senkinek, egyedül neki.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék