Szentmise értékei

2020. júl | szentmise

A kép nem festmény, hanem egy valódi (autentikus) fénykép! Egy különleges kegyelem ez, amelyet egy német újmisés pap a szentelését követô harmadik napon, 1932. augusztus 29-én kapott. A fénykép csodás módon kelet-kezett, mivel sem a misét bemutató pap, sem a ministráló szerzetes-testvérek, sem pedig a pap bátyja, aki a fényké-pet készítette, nem látták azt, ahogy Üdvözítônk megjelent az oltár fölött, és drága szent Vére a kehelybe folyt.

Pater Pio tanácsa:

„A világon semmiért se hanyagolja el a mindennapi szentáldozást! Megvetéssel nézzen minden kételyre, amely ezzel kapcsolatban megtámadja! …
Amíg az ember nem biztos abban, hogy súlyos bűnt követett el, nem kell távol tartania magát a szentáldozástól.”

 

 1. Egyetlen szentmise, melyen részt vettél, többet használ neked, mint számos, melyet halálod után ajánlanak fel érted mások.
 2. A szentmise sok mulasztásodat és hanyagságodat pótolja.
 3. A szentmise eltörli bocsánatos bűneidet, melyeket sohasem gyóntál meg.
 4. Mikor jelen vagy a szentmisén és odafigyelsz, a legnagyobb hódolatot mutatod be az Úr Jézus szent Emberségének.
 5. Minden szentmisével buzgóságod szerint többé-kevésbé csökkentheted ideiglenes földi büntetéseidet.
  Sok veszélytől és szerencsétlenségtől szabadulsz meg, amit különben nem kerülnél ki.
 6. Halálod óráján lesz a legnagyobb vigasztalásod, hogy szentmisét hallgattál. Minden szentmisét magaddal viszel az ítéletre és ezek lesznek közbenjáróid.
 7. Minden szentmise új dicsőséget szerez számodra az égben.
 8. Minden szentmisén való részvételeddel megrövidíted a tisztítótűzben viselendő szenvedéseidet, melyek különben reád várnak.
 9. A szentmisén való részvételeddel a lehető legnagyobb segítséget nyújtod a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek – különösen, ha értük ajánlod fel részvételedet.
 10. A szentmise alatt az angyalok seregei között térdelsz, akik félő tisztelettel vannak jelen az isteni áldozatnál.
  A szentáldozásod során felbecsülhetetlen értékű kegyelemben részesülsz!
 11. A sátán gyengébb lesz veled szemben.
  A szentmisében a pap áldásában részesülsz, amit Isten megerôsít az égben is. (Várd meg az áldást türelemmel!)
 12. A szentmiséről Isten áldását viszed haza anyagi ügyeidre is.

Szeretettel ajánlom átelmélkedésre!
fr. Barsi Balázs OFM

A szentmisében az utolsó vacsorára emlékezünk, s benne az Úr Jézus megjeleníti keresztáldozatát!
Az Eukarisztiában, vagyis az Oltáriszentségben az Úr Jézus valóságosan jelen van!
A vasárnapi szentmise elmulasztása halálos bűn!
Áldozni csak kegyelmi állapotban szabad!
(Halálos bűneidet minél előbb gyónd meg!)
Elhunyt hozzátartozóinkért, ismerőseinkért mondathatsz szentmisét!
Élő embertársainkért, pl. megtérésükért, vagy gyógyulásukért is mondathatsz szentmisét!

Emmerick Anna Katalin látomása

A földműves Szent Izidor ünnepén (május 15-én) sok mindent megmutattak nekem a szentmise bemutatásáról és a szentmisén való részvételről, és közben mondták, hogy igen nagy áldás, hogy olyan sok szentmise van, mert még ha tudatlan vagy méltatlan pap mutatja is be, sokféle veszedelmet, büntetést és látogatást elhárít az emberektől. Jó, hogy sok pap nem tudja, mit tesz, mert ha tudná, a rémülettől többé nem merné bemutatni az áldozatot. Láttam a szentmisében való részvétel csodálatos áldását, hogy minden munka és a javak támogatást nyernek, és semmi nem fog hiányozni, ha egy házból valaki részt vesz a szentmisében, és hazaviszi a napra az egész házba az áldást. Láttam, hogy mennyivel több áldás fakad a szentmisén való részvételből, mint az olvasásból vagy előadásból. Láttam, hogy a szentmisében elkövetett hibákat természetfölötti segítség helyrehozza.

forrás: A feltámadás és az ó- és újszövetség misztériumai 435. oldal

 

Idézetek

 • Az ars-i plébános, Vianney Szent János mondta, ha tudnánk a mise értékét, meghalnánk az örömtől. Bővebben: https://mariaszazada.hu/a-szentmise-az-ars-i-plebanos/
  Az egyházdoktor, Szent Anzelm kijelenetette, hogy még életünkben egyetlen értünk felajánlott mise többet ér, mint ezer halálunk után.
 • Port Maurice-i Szt. Leonard is alátámasztja ezt a kijelentést azzal, hogy egy mise halálunk előtt, értékesebb mint sok azután.
 • Ugyanezt mondja XV. Benedek pápa.
 • Egyszer, Szent Terézi túláradva Isten kegyelmével megkérdezte Urunkat, „Hogyan köszönhetném meg?” Urunk így válaszolt, „Vegyél részt egy misén!”
 • A Boldogságos Szűz Mária egyszer azt mondta hűséges szolgájának, Alainnak: „A fiam annyira szereti azokat, akik segítenek a mise Szentáldozatában, hogy szükség esetén annyiszor meghalna értük, amennyiszer már misét hallgattak.” (Oldal 107. cikk, a „Magyarázat a Du Saint Sacrifice De La Messe-hez” utolsó szakasz, RP Martin de Cochem Friere – Mineur Capucin.)

Nem vagyunk egyedül, amikor részt veszünk a Szentmisén. A mennyben lévő összes angyal, a szentek és a tisztító lélek jelen van, akik arra várnak, hogy imáink elérjék a mennyet. Soha nem tudtam, hogy a Szentmisén való részvétel olyan fontos. Remélem, hogy most már mindenkinek világos képet kapott mennyire fontos a Szentmise.

Próbáljuk meg a lehető legjobban, hogy részt vegyünk a Szentmisében nem csak vasárnap, hanem a földön maradt életünk minden napján. Mindenható Urunk segítsen nekünk e merész döntés meghozatalában és végrehajtásában. forrás: http://www.turnbacktogod.com/holy-mass/

 

„A Jóisten ugyanúgy elfogadja, ha a tisztítóhelyen lévő valamennyi lélekért tesz valamit, mintha egyetlen lélekért tenné, ha ön úgy irányítja a szándékát.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék