Tanácsok szentektől

2020. ápr | elmélkedés

 1. A  Jóisten  ugyanúgy  elfogadja,  ha  a  tisztítóhelyen  lévő  valamennyi  lélekért  tesz valamit, mintha egyetlen  lélekért tenné,  ha ön úgy  irányítja a szándékát.  (KP)

 2. A szentmise  után a keresztút a  legjobb  imádság.  (KP)

 3. Egy jó  tanács!  A keresztút. (KP)

 4. Egyszerre  sokakért  is  felajánlhatja  a  zsolozsmát,  ha  ügyel,  hogy  mielőtt elmondaná,  úgy  irányítsa  a  szándékát,  mintha  mindegyikükért  külön imádkozhatna.  Így  mindegyiküknek  ugyanannyira  javára  válik,  mintha  csakis érte mondta volna.  (KP)

 5. Jól  teszi,  ha  Szent  Mihályhoz  imádkozik,  és  másokat  is  erre  biztat.  Halála óráján  boldog  az  az  ember,  akinek  bizalma  van  néhány  szentben,  hogy védelmére keljenek  Isten  előtt ama rettenetes pillanatban. (KP)

 6. Csakis  azért  tegyen  bármit,  hogy  a  Jóistennek  kedvében  járjon.  Bármit  tenne, előbb  egy  pillanatra  szálljon  magába,  hogy  meglássa,  tetszeni  fog-e  Istennek, amire készül.  Mindent Jézusáért! Nagyon  szeresse  őt!(KP)

 7. Minden  iránt  váljék  közömbössé,  a  Jóistent  kivéve.  Íme,  így  jut  el  a tökéletesség csúcsára, ahová Jézus  hívja. (KP)

 8. A  kimerültségtől  egyáltalán  ne  féljen.  Ha  Istenről  van  szó,  érte  mindent áldozzon fel!(KP)

 9. Tegye gyakorlattá  Isten  jelenlétét és  a szándék tisztaságát. (KP)

 10. Ha  jól  akar  készülni  a  szentáldozásra,  szeressen  előtte,  szeressen  hálaadás közben, szeressen mindenkor.(KP)

 11. Tagadja  meg  lelkét,  szemét,  nyelvét;  ez  sokkal  kedvesebb  lesz  a  Jóisten  előtt, mint a testi  vezeklések, amelyek sokszor  saját  akaratunkból  származnak.  (KP)

 12. Úgy gondoljon Istenre, mint édesapára, kedves  barátra, drága  hitvesre.  (KP)

 13. Szíve gyengédségét egyedül  Jézusnak  öntse  ki, neki  teljesen, teljesen! (KP)

 14. Nagyon  szeresse  a  Jóistent!  Mily  boldogok  a  lelkek,  akik  ezt  a  kincset birtokolják! (KP)

 15.  Megteheti,  hogy  négykor  kel  és  a  többiekkel  azonos  időben  fekszik,  hacsak nem nagyon beteg. Biztosítom, nem  fog  megártani;  egy félóra nem nagy dolog, de épülésére szolgál.(KP)
 16. Senkihez  ne  menjen  panaszkodni  csekélységek  miatt,  még  az  elöljáróhoz  se. Az  apró  szenvedéseket  tartsa  meg  magának  és  Jézusának;  neki  mindent mondjon el.  (KP)
 17. Ne  aggódjék  túlságosan  az  egészségéért.  A  Jóisten  mindig  ad  majd  elég  erőt, hogy szolgálni  tudja.(KP)
 18. Legyen  nagyon hűséges  minden kegyelmi  indításhoz.(KP)
 19. Úgy  kezdjen  minden  napot,  mintha  még  semmit  nem  tett  volna,  de  soha  ne engedjen  a csüggedésnek.  (KP)
 20.  Minden  pillanatban  vizsgálja  magát,  vizsgálja  a  szívét,  hogy  lássa,  kedvében jár-e  a  Jóistennek.  Azt  is  vizsgálja  meg,  nem  tesz-e  olyasmit,  amivel  fájdalmat okozhat neki.  Íme, ez  vonja  mindinkább  önre a jóságos  Jézus áldott  tekintetét.(KP)
 21.   Annyira  szeresse  a  Jóistent,  hogy  idővel  kellemes  lakhelyre  leljen  szívében, ahol,  hogy  úgy  mondjam,  megpihenhet.  Hadd  mondja  el  önnek  a  jóságos Jézus  minden  bánatát,  amit  nap  mint  nap  okoz  neki  a  világ,  ön  pedig tanúsítson iránta annyi  szeretetet,  hogy  megvigasztalódjék.(KP)
 22. Egy  kis  fohász  is  oly  sokat  jelent  számunkra.  Felüdít,  mint  egy  pohár  hideg  víz a szomjazót.(KP)
 23. Szeressen  mindenkit,  de  senkibe  se  helyezzen  teljes  bizalmat,  mert  Jézus  akar egyetlen  nagy bizalmasa  lenni.  Mindent  érte és mindent egyedül  érte!  (KP)
 24. Minden  tettét  Isten  jelenlétében  vigye  véghez(KP)
 25. Nagyon  ügyeljen  bensőjére,  mindenre, amit  tesz.  Minden  órában  kérdezze  meg  magától,  elégedett-e  önnel  a  Jóisten,(KP)
 26. Ne  féljen  a  szenvedéstől.  Őbenne  bízzék,  magában egyáltalán  ne.  Haljon  meg  önmaga  számára,(KP)
 27. Egyedül  csak Jézus Krisztusért éljen és lélegezzék!(KP)
 28. A  Jóisten  legyen  egyetlen  bizalmasa.  Ne  panaszkodjék  senkinek,  egyedül  neki.(KP)
 29. Szeretné,  ha  gondolna  rá;  ez  azt  jelenti,  hogy  elfoglaltságai  ellenére  a gondolatai  mindig  elsősorban  rá  irányuljanak.  Ha  valakivel  megbeszélnivalója van,  előtte  mindig  pillantson  Istenre;  egyszóval,  egyedül  érte  éljen  és lélegezzék: joga van  hozzá, ő az  Úr, aki  tetszése szerint cselekszik.  (KP)
 30. Isten  azt  kívánja,  hogy  mielőtt  szentségimádásra  megy,  elsősorban  a  szívében imádja  őt.  Szokjék  hozzá  a  gyakori  lelki  áldozáshoz  is.  Bőséges  és  nagyon üdvös gyümölcseit fogja tapasztalni, ha  megfelelő lelkülettel  végzi.(KP)
 31. Soha  ne  kérjen  semmit  az  egészségével  kapcsolatban,  de  ne  utasítsa  el,  amit adnak. Semmiben se tűnjék nevetségesnek. (KP)
 32. Készítsen  a  szívében  lakóhelyet  Jézusnak,  hogy  később,  mint  már mondtam,  eljöhessen  és  megpihenhessen  ott.  A  szentáldozásra  is  a  lehető legjobban  készüljön  fel.  Már  előző  este  gondoljon  rá,  de  főleg  reggel,  amikor felébred.(KP)
 33.   Ne  csak  lakóhelyet  készítsen  Jézusnak,  hanem  hívja  is  meg.  Hiszen  mi  haszna, ha  valaki  szép  szobát  készít  a  barátjának,  de  sohasem  hívja,  hogy  lépjen  be? Gyakran  hívja hát  meg Jézust vágyaival,  de főként szeretetével.(KP)
 34. Váljék  annyira  összeszedetté,  hogy  sohase  veszítse  el  Jézus  jelenlétét,  akkor  se, ha nagyon  leköti  az  iskola. Hogy  ide eljusson, nagyon  ügyeljen  bensőjére. (KP)
 35. Az  Eucharisztia  olyan  legyen  önnek,  mint  a  mágnes,  amely  egyre  erősebben vonzza. Vagyis  az Eucharisztia  legyen egész életének  mozgatója.   (KP)
 36. Minden  reggel  mondjon  egy  fohászt  Urunkhoz,  hogy  imádja  mindazon templomokban,  ahol  nem  törődnek  vele.  Gondolatban  menjen  oda,  és  mondja el  neki,  mennyire  szereti  és  szeretné  kárpótolni  azért,  hogy  magára  hagyják. Napjában  többször  újítsa  meg  ezt  a  szándékot.  Örömet  fog  szerezni  a  jóságos Jézusnak. (KP)
 37. Ne  tápláljon  emberi  tiszteletet.  Legyen  mindig  nagyon  alázatos.Szerettesse  meg  Istent,  amennyire  csak  tudja.  Engedje,  hogy  az  történjék,  ami történik;  hangtalanul  járjon  a  nagy  tömegben,  vagy  ha  elő  kell  lépnie,  tegye egyszerűen,  és  bízzon  mindent  Istenre;  ne  nyugtalankodjék,  hogy  miután mindent az ő  tetszésére tett, sikerül-e a  dolog, vagy sem. (KP)
 38.  Egyedül  Isten!  Istenem  és  mindenem!  Minden  elmúlik,  mégpedig hamar.  A  tabernákulum  a  pihenőhelyem,  a  szent  Eucharisztia  az  életem,  a kereszt az osztályrészem, Mária az  édesanyám, a  mennyország a reményem. (KP)
 39. Igen, a Jóistennek  kedvére volna, ha reggelinél  nem  tenne vajat a kenyérre. (KP)
 40.   Kérje  hát  a  jó  Jézust,  hogy  tegye  erényekben  olyan gazdaggá,  amilyennek  látni  kívánja  önt,  ám  közben  továbbra  is  kövesse  a kapott  indításokat.  Tágítsa  ki  szívét,  mert  Jézus  mindenekfelett  szeretetet kíván  látni  benne. (KP)
 41. Amikor  szenved,  ne  panaszkodjék  mindenkinek!  Nem  vigasztalódik  meg  tőle. Elsőként  Jézusnak  kellene  beszélnie  róla,  mégis  sokszor  neki  mondja  el utoljára. (KP)
 42. Az  Oltáriszentség  előtt.    Nézze,  milyen  egyedül  van  Jézus!  Többen  lehetnének itt most,  ha  kicsit  több  jóakarat  lenne  bennük.  Mégis  mekkora  a közömbösség…  még  a  szerzetesek  körében  is!  Urunk  erre  nagyon  érzékeny. Legalább  ön  szeresse  e  méltatlan  lelkek  helyett,  így  kárpótolja  a  jóságos  Jézust a közömbösségükért! (KP)
 43. Senki  kedvét  ne  keresse  tetteivel,  egyedül  csak  a  Jóistenét.  Mindent  érte tegyen,  félretéve  az  emberi  tiszteletet,  lankadatlanul (KP)
 44. Nagyon  gondosan  készüljön  a  szentáldozásra,  a  szentgyónásra  és  a zsolozsmára, vagyis  mindenre, ami  jobban egyesíti  Urunkkal.  (KP)
 45. Ne  lankadjon  a  munkában!  Minden  napot  úgy  kezdjen,  mintha  mindaddig semmit  sem  tett  volna.  Az  önakaratról,  a  vigasztalásról  és  a  saját  véleményről történő  állandó  lemondás  hosszas  vértanúság,  de  nagyon  érdemszerző,  és  a Jóistennek nagyon  tetszésére van.  (KP)
 46. Nagyon  hűségesen  keresse,  mivel  járhat  Jézusának  kedvében.  Egyedül  csak  az ő  számára  legyen  szeme,  szíve,  szeretete!  Bármit  tesz,  előtte  mindig  kérjen  tőle tanácsot. (KP)
 47. semmi  ne  zavarja  meg:  szenvedés,  öröm,  siker,  kudarc,  kegy vagy  elutasítás.  Egyik  se  hasson  önre  a  legkevésbé  se,  hanem  Jézus  uralkodjék önben  teljesen,  és  lelki  szeme  szüntelenül  őt  figyelje,  hogy  legapróbb kívánságait is észrevegye. (KP)
 48. Keveset  beszéljen  és  halkan; viszont  állandóan  beszélgessen  Jézusával. (KP)
 49. így  aztán  sok,  önmagában  véve  jó cselekedet  nem  nyer  majd  jutalmat  a  végső  napon,  mivel  végrehajtásuk  előtt nem  ajánlották  fel  azokat  a  Jóistennek. (KP)
 50. „Az Istennek tetsző emberi cselekvést három dolognak kell jellemeznie: őszinteségnek, önzetlenségnek és kitartásnak.” (Vianney Szt. János)
 51. Nagyon  tiszta  szándékát, lelkiekre  irányultságát  és  a  lelkek  iránti  jóságát  szereti  benne  legjobban  a Jóisten.  Mondja  meg  neki,  hogy  továbbra  is  egyre  jobban  egyesüljön  Jézus Szívével.  Minél  bensőségesebbé  válik  egységük,  annál  érdemszerzőbbek lesznek  cselekedetei  és  egész  élete  a  mennyország  számára,  és  annál  nagyobb hasznára  lesz  a  lelkeknek. (KP)
 52. Főként  pedig  egyetlen  indításának  se  álljon  ellen! (KP)
 53. Minél  jobban szereti  Jézust  a  lélek,  annál  érdemszerzőbbek  előtte  az  imái  és  a  tettei.  A mennyben  egyedül  a  szeretet  nyer  jutalmat.  Mindaz,  amit  más  indítékból tesznek,  mit  sem  fog  számítani,  tehát  elvész. (KP)
 54. Soha  ne  tekintsen  hátra,  hogy  múltbeli  viselkedését  vizsgálgassa.  Tegye egészen a Jóisten  kezébe, és haladjon  mindig tovább. (KP)
 55. Életét  két  szó  foglalja  össze:  szeretet  és  áldozat.  Áldozathozatal  reggeltől  estig, de szeretettel!   Ha  tudná,  milyen  a  Jóisten!  Nincs  áldozat,  amit  örömest  meg  ne  hozna,  nincs szenvedés,  amit  készséggel  el  ne  viselne  azért,  hogy  csak  egy  pillanatra  lássa (KP)
 56. ha  szeretne  Szent  Mihálynak  kedvében  járni,  akkor  erősen  ajánlja  a purgatóriumi  lelkekért  való  áhítatot. (KP)
 57. A  Jóisten  sokszor  több kegyelmet  ad  e  szenvedő  lelkek,  mint  maguk  a  szentek  közbenjárására. (KP)
 58. Mindig  tartsa  rajta  lelki  szemeit,  hogy legapróbb  kívánságát  is  kitalálja. Jézusnak. Előzze  meg,  hogy  örömet  szerezzen  neki. (KP)
 59. de  legyen  okos,  és  ne  vállaljon  többet,  mint amennyit  erővel  bír. (KP)
 60. Azok  a  lelkek,  akik  szerették  a Szűzanyát  és  egész  életükben  hozzá  fohászkodtak,  sok  kegyelmet  kapnak  tőle a  végső  küzdelmekben.  Ugyanígy  azok  is,  akik  Szent  Józsefet,  Szent  Mihályt vagy  valamelyik  másik  szentet  tisztelték.  Ekkor  örül  legjobban  az  ember,  mint már  említettem,  hogy  van  közbenjárója  Isten  előtt  ama  nehéz  pillanatban. (KP)
 61. Az  alázatos,  önmegtagadó  élet  kívánatosabb  és  sokkal  biztosabb. (KP)
 62. Az  igazi szentség  abban  áll,  hogy  az  ember  reggeltől  estig  megtagadja  önmagát, áldozatként  él,  állandóan  félre  tudja  tenni  emberi  énjét;  engedi,  hogy  a  Jóisten tetszése  szerint  működjék  benne  és  általa;  mély  alázattal  fogadja  a  jóságából kapott  kegyelmeket,  elismerve  méltatlanságát;  amennyire  csak  képes, megmarad  a  Jóisten  szent  jelenlétében;  mindent  isteni  tekintete  alatt cselekszik,  és  azt  akarja,  hogy  tetteinek  egyedüli  tanúja  és  egyetlen  jutalma Isten  legyen;  s  minden  egyéb,  amit  már  mondtam.  Ezt  a  szentséget  kívánja  és követeli  meg  Jézus  azoktól  a  lelkektől,  akik  egyedül  az  övéi  akarnak  lenni  és az ő életét akarják élni. Minden  más csupán illúzió. (KP)
 63. Ne  törődjék  azzal,  mit  fognak  mondani  önről.  A  lélek  számára  nem  az  az  igazi érdem,  ha  türelmesen  fogadja  a  többé-kevésbé  megérdemelt  szidást,  hanem az,  ha  a  meg  nem  érdemeltet  is  türelemmel  fogadja,  főleg  ha  úgy  marasztalják el,  hogy  amit  csak  tehetett,  mindent  megtett,  hogy  a  lehető  legjobban cselekedjék. (KP)
 64. Komolyan  figyeljen  arra,  hogy  egyedül  Istenért  munkálkodjék.  Ne  keressen rajta  kívül  más  tanút  tetteihez.  Ugyanígy  mielőtt  bármit  tesz,  vigyázzon, nehogy  ilyesmit  gondoljon:  „ezt  azért  teszem,  hogy  elnyerjem  ennek  a személynek  a  tetszését”;  vagy  „ha  ezt  ilyen  módon  teszem,  az  tetszeni  fog annak  a  személynek”.  A  Jóisten  senkinél  sem  kedveli  az  efféle  emberi okoskodást,  önnél  még  kevésbé.  Szándékát  mindig  egyedül  arra  irányítsa, hogy Jézusnak  –  és  egyedül  neki  –  legyen  tetszésére. Ha ezzel  a tettel  másnak  a tetszését  is  elnyeri,  annál  jobb;  ha  ellenkezőleg:  annyi  baj  legyen!  A  Jóisten örülni  fog; ez  legyen  az ön számára minden.   (KP)
 65. Ha  tudná,  mily  kevesen  cselekszenek  egyedül  Istenért,  mindent egyedül  Istenért…  Amikor  meghalnak  és  elmúlik  vakságuk,  lám,  mennyire bánni  fogják!  Bárcsak  gondolnának  olykor  az  örökkévalóságra!  Mi  az  élet ahhoz  a  naphoz  képest,  amelynek  nem  lesz  alkonya  a  választottak  számára, vagy  ahhoz  az  éjhez  képest,  amelynek  nem  lesz  hajnala  a  kárhozottak számára?!
 66. azokban  az  áldott  pillanatokban gyengédségével  engeszteljen  a  sok  hálátlan  közömbösségéért;  szíve olvadozzék  a  szeretettől  az  Ostya-Jézus  előtt,  elsősorban  azokért  a  papokért, akik  ugyanazon  kiváltság  részesei,  mint  ő,  mégis  jeges  szívvel  bánnak  a  szent misztériumokkal,  oly  hidegek  maradnak  a  szeretet  e  lángolása  előtt,  mint  a márvány,  s  nincs  egy  gyengéd  szavuk  Jézushoz.  Istennel  való  egysége  váljék mindennap  egyre  bensőségesebbé,  hogy  felkészüljön  a  nagy  kegyelmekre, amelyeket Jézus  neki  tartogat.  (KP)
 67. Ha  valamit  tett,  utóbb  ne  fecsérelje  az  időt  azzal,  hogy  visszatekintve vizsgálgatja,  helyesen  cselekedett-e,  vagy  sem.  Természetesen  mindennap  meg kell  vizsgálnia  tetteit,  hogy  jobban  cselekedjék,  ám  ez  nem  mehet  lelki nyugalma  rovására.  A  Jóisten  szereti  az  egyszerű  lelkeket.  Nagy  jóakarattal menjen  hát  hozzá,  mindig  készen  az  önfeláldozásra  és  arra,  hogy  örömet szerezzen  neki.  Úgy  viselkedjék  Jézussal,  mint  kisgyermek  az  édesanyjával: bízzék  jóságában,  minden  testi-lelki  ügyét  helyezze  isteni  kezébe;  azután pedig  igyekezzék mindenben  tetszésére lenni, és ne törődjék semmi  mással. (KP)
 68. Isten  nem  veszi  annyiba  a  nagy,  hősies  cselekedeteket,  mint  egy  egyszerű tettet,  apró  áldozatot,  amely  szeretetből  fakadt.  Olykor  egy  apró  áldozat, amelyről  egyedül  Isten  és  a  lélek  tud,  érdemszerzőbb,  mint  egy  nagy,  amit elismerés  övez.  Nagyon  lelkinek  kell  lennie  az  embernek,  hogy  ne  tulajdonítsa magának, ha  megdicsérik.     Isten  az  önmaguktól  üressé  vált  lelkeket  keresi,  hogy  betöltse  őket szeretetével.  Keveset  talál.  Az  önszeretet  nem  hagy  helyet  Jézusnak.  Ne hagyjon  ki  egyetlen  lehetőséget  se  az  önmegtagadásra,  főleg  lelkileg.  Jézus kegyelmeket  tartogat  önnek  nagyböjtben;  készüljön  kettőzött  buzgalommal, de  főként  szeretettel.  Mindenekfelett  szeresse  Jézust!  Lám,  oly  kevéssé  szereti a világ, és  oly sokat bántja!   (KP)
 69.  A  Szűzanya  nagyon  szereti  önt;  ön  is  szeresse  teljes  szívből,  és  amit  csak  tud, tegyen  meg dicsőségéért. (KP)
 70. Soha  ne  keseredjék  el!  Jézus,  ha  akarná,  néhány  óra  vagy  akár  egy szempillantás  alatt  el  tudná  juttatni  a  tökéletesség  önnek  szánt  csúcsára;  de nem!  Inkább  szereti  látni  igyekezetét,  és  azt  kívánja,  hogy  ön  is  lássa  és megtudja,  mily  nehéz  és  rögös  a  tökéletesség  útja.  Legyen  nagyon  nagylelkű! (KP)
 71. ám  reméli,  hogy  cserébe  áldozatos,  odaadott  lelket  talál  önben. Mindenekelőtt  nagy  szeretetet  kíván,  s  miután  megküzdött  saját  magával, gyengeségeivel,  és  miután  a  hit  nagy  lelkületével  cselekedett  –  nos,  akkor  a  hit átadja  helyét  a  valóságnak.  Előbb  azonban  úgy  kell  viselkednie,  mintha  Jézus állandóan  jelen  volna  ön  mellett,  és  ezt  szinte  természetesnek  kell  vennie,  noha természetfeletti. (KP)
 72.  Az embernek  mindennap  erőt  kell  vennie  magán,  össze  kell  szednie  magát  és sokat kell  követelnie  magától, hogy boldog legyen a  Jóisten szolgálatában. (KP)
 73. Mennyi  hasztalan  tett,  mennyi  teljesen  hiábavaló  nap,  Jézus  iránti  szeretet nélkül,  a  szándék  tisztasága  nélkül;  mind  kárba  vész,  mivel  a  menny  számára nem fog beszámítani (KP)
 74. Ön  nem  úgy  irányítja  a  szándék  tisztaságát,  ahogy  a  Jóisten  szeretné.  Így ahelyett,  hogy  homályosan  felajánlja  tetteit,  gyümölcsözőbben  tehetné  ezt,  ha pontosabban  meghatározná  a  szándékait.  Például  amikor  ételt  vesz  magához, mondja:  „Jézusom,  tápláld  lelkemet  szent  kegyelmeddel,  ahogy  én  most  a testemet  táplálom”;  amikor  tanít:  „Jézusom,  oktasd  a  lelkemet,  ahogy  én  a gyerekeket  oktatom”;  amikor  arcot,  kezet  mos:  „Jézusom,  tisztítsd  meg lelkemet,  ahogy  én  a  testemet”,  és  ugyanígy  minden  jó  cselekedeténél.  Tegye szokásává,  hogy  szívből  beszélgessen  Jézussal  mindenkor;  hogy  ő  legyen  a mozgatója  mindennek, amit  tesz vagy  mond… ért engem?  (KP)
 75. Soha  ne  mentegetőzzék.  Mit  számít,  ha  hibásnak  tartják,  amikor  nem  az?  Ha pedig  tudja,  hogy  valamit  rosszul  tett,  alázkodjék  meg  és  hallgasson.  Még gondolatban se  mentegetőzzék. (KP)
 76. Ne  gondoljon  többé  saját  magára,  ne  foglalkozzék  magával.  Ez  önszeretet, semmi  több.  Egészen  nyissa  meg  szívét  a  kegyelemnek,  kapcsolódjék Jézushoz,  és  ne  fecsérelje  drága  idejét  annak  vizsgálgatására,  hogy  miért  ez meg  miért  az.  A  Jóisten  nagy  kegyelmeket  szán  önnek,  amint  annak  is,  akit jóságában  önhöz  küldött,  hogy  amit  kíván,  közölje  önnel.  Imádja  Isten  terveit, de  ne  akarja  átlátni  azokat. (KP)
 77. Csakis  azok  a  cselekedetek  nyernek  azonnali  jutalmat  a  mennyben,  a purgatórium  végigjárása  nélkül,  amelyeket  nagy  szeretettel,  Isten  tekintete alatt  hajtanak  végre,  azzal  a  szándékkal,  hogy  az  ő  szent  akaratát  teljesítsék. Mekkora a  vakság erre vonatkozóan a világban! (KP)
 78. Lám,  mindenki  számára  befejeződött  a  lelkigyakorlat,  az  ön  számára  azonban nem  kell  befejeződnie.  Folytassa  egész  évben  állandóan  a  szívében; legbuzgóbb  foglalatosságai  közepette  is  mindig  legyen  egy  kis  cellája,  ahol magába  száll,  szívtől  szívig  Jézussal,  és  ott  soha  ne  veszítse  őt  szem  elől. (KP)
 79. Lám, minden  oly  gyorsan  elmúlik,  vele  mi  magunk  is,  s  észre  sem  vesszük! (KP)
 80. Ó,  ha  tudná,  mennyire  jó  önhöz  Jézus!  Szívében sokszor  elevenítse fel  a válogatott  kegyelmeket, amelyekkel  megajándékozta! (KP)
 81. Mi  az  a  pár  pillanat,  amit  át  kell  élnünk  a  földön,  az  örökkévalóság  végtelen boldogságához  képest?  Halálakor  nem  fogja  úgy  találni,  hogy  túl  sokat  tett! (KP)
 82. A keresztek,  a nagy  keresztek, amelyek összetörik  a szívet,  a Jóisten  barátainak jutnak  osztályrészül.  A  minap  panaszolta  Jézusnak,  hogy  idén  sok  szenvedést küldött.  Igaz;  de  miért  érzi  oly  nehéznek  e  kereszteket?  Mert  nem  szeret eléggé!  Ó,  még  nem  végzett  a  keresztekkel.  Ami  eddig  történt,  csupán előjátéka  annak,  ami  önre  vár.  Nem  mondtam-e,  hogy  mindig  szenvedni  fog testben  vagy  lélekben,  és  sokszor  egyszerre  mindkettőben?  Szenvedések nélkül  nincs  megszentelődés!  Ám  ha  engedni  fogja,  hogy  a  kegyelem szabadon  működjék  önben,  ha  Jézus  fogja  uralni  az  akaratát,  ön  pedig  engedi, hogy  teljhatalmú  Ura  legyen  –  akkor  nem  fogja  többé  nehéznek  érezni  a kereszteket,  bármily  súlyosak  legyenek  is.  A  szeretet  mindent  felemészt  majd. Addig  szenvedni  fog,  sokat  fog  szenvedni,  mert  a  lélek  nem  egy  pillanat  alatt jut  el  odáig,  hogy  mindentől  megszabadulva  képes  legyen  tisztán  szeretetből cselekedni.  Jézus  örömmel  szemléli  igyekezetét.  Ó  bárcsak  jobban  ismernék  őt a  földön!  De  nem:  elfeledkeznek  róla!  Legalább  ön  szeresse,  vigasztalja! Igyekezete  mind  növekedjék,  hogy  tetszésére  legyen!  Megállás  nélkül fáradozzék azért, hogy hamar  olyanná váljék, amilyennek  Jézus látni  szeretné! (KP)
 83. Szívét-lelkét  veszítse  el  Istenben,  hogy egyedül  azért  cselekedjék,  hogy  neki  örömet  szerezzen.  Emelkedjék  a  föld  és egész  környezete  fölé,  hogy  elmerüljön  szent  akaratában.  Jusson  el  oda,  hogy soha,  egyetlen  percre  se  veszítse  szem  elől.  Ne  higgye,  hogy  ez  annyira lefoglalná,  hogy  ne  tudná  miatta  elvégezni  a  kötelességeit!  Nem;  lassacskán meglátja  majd,  hogy  épp  ellenkezőleg:  a  Jézussal  leginkább  egyesült  lélek teljesíti  legjobban  a  kötelességeit  is,  mivel  Jézus  cselekszik  helyette,  akit  szeret; mondhatni,  immár  egy  vele. (KP)
 84. Egyetlen  tette,  amelyet  Jézussal  szorosan  egyesülve,  a  szándék tisztaságával  felajánl  megkönnyebbülésemért,  nagyobb  enyhülést  ad,  mint  sok szóbeli  imádság. (KP)
 85. Napjában  többször  ismételje:  „Istenem,  valósítsd  meg  bennem  terveidet,  és add,  hogy  soha  ne  akadályozzalak  viselkedésemmel.  Jézusom,  azt  akarom, amit te:  mert akarod,  ahogyan akarod, ameddig akarod!” (KP)
 86. Soha  ne  bosszankodjék,  se  kifelé,  se  magában.  Amennyire  teheti,  kerüljön mindenféle  összeütközést.  Ha  mégis  előfordulna,  hogy  ügyetlenségből  vagy rosszindulatból,  teszem  fel,  nem  úgy  cselekszik,  amint  kellene,  nos,  maradjon nyugodt!  Ha  egyszer  hiba  történt,  mi  értelme  bosszankodni,  hisz  az  nem  segít. Szinte  olyan,  mintha  kétszer  hibázna  egy  helyett. (KP)
 87. Ha  rendre  kell  utasítania  valakit,  aki  kisebb  vagy  akár  nagyobb  hibát  követett el,  nagyon  gyengéden  tegye;  olykor  szigorúan,  ha  a  hiba  megkívánja,  de  kevés szóval  és  soha  ne  indulatosan,  mert  az  ilyen  szidás  kárára  van  annak  a léleknek  is,  aki  adja,  és  annak  is,  aki  kapja (KP)
 88. Az  embernek  szüntelenül  meg  kell  alázkodnia  saját  bűnei  miatt,  és szüntelenül  emlékeznie  kell  rájuk  Urunk  előtt,  szíve  keserűségében,  ám  mások múltját  sohasem  szabad  felemlegetnie.
 89. Jézus különleges  ajándéka,  hogy  a  szent  Színek  hosszú  ideig  maradnak  önben  a szentáldozás  után;  hálaadással  használja  hát  ki  e  boldog  pillanatokat,  amikor  – szívtől  szívig  azzal,  akit  az  egek  sem  tudnak  befogadni  –  mindent  megkaphat. Mennyire  szereti  Isten  szegény  teremtményét,  amikor  annyira  megalázkodik, hogy  úgy  beszélget  vele,  mint  barát  a  barátjával!  Imádja,  forduljon  hozzá hálaadással,  kéréssel,  s  főként  vigasztalja  Jézust  minden  bántásért,  amit  e boldogtalan  időkben  elszenved!  Annyit  bántják  a  jó  Jézust!  Ó,  nagyon szeresse! (KP)
 90. Szeresse  annyira  a  Jóistent,  hogy  ne  kelljen  ide jutnia,  hogy  érdem  nélküli  szenvedések  árán  tanulja  meg  szeretetét.  A  földi szenvedések,  fájdalmak  érdemszerzők,  el  ne  vesztegesse  őket;  mindenekfelett pedig  szeressen!  A  szeretet  sok  bűnt  eltöröl,  és  segít  elkerülni  is  azokat,  hiszen az  ember  nem  akarja  megbántani  azt,  akit  szeret;  ezért  a  lélek,  aki  igazán szereti  Jézust,  szüntelenül  ügyel,  és  mindent  kerül,  ami  isteni  tekintetét sérthetné.   (KP)
 91. Sok  purgatóriumi  lélek  számít  önre,  hogy  megszabaduljon  szenvedései helyéről.  Imádkozzék értük teljes szívéből.   (KP)
 92. „Jézusom  –  mondja  hát  neki  –,  soha semmiféle  hálát  ne  kapjak  a  földön  azért  a  kevéske  jóért,  amit  teszek!  Te egyedül  elég  vagy  nekem!” (KP)
 93. Gondoljon  arra  is, hogy  nem  annyira  az  imái  juttatják  az  örök  lakhely  birtokába,  mint  inkább tökéletes  tettei,  Jézussal  való  bensőséges  egysége. (KP)
 94. Kérjen  tőle  bocsánatot  mindezen  hibákért,  és  viselkedjék  úgy,  mint  a gyermek  a  legjobb  édesapával.  Ne  féljen  attól,  hogy  zavarja  őt.  Szeretem,  ha bizalmat  látok  a  szívében.  Mindig  azt  keresse,  hogyan  tehet  a  kedvére,  attól kezdve,  hogy  felébred,  egészen  estig,  s  közben  soha  ne  hallgasson  saját természete  indításaira.  (KP)
 95.  Mondja  magának  mindennap: „Milyen  lettem,  mióta  Jézus  oly  sok  különleges  kegyelemmel  ajándékoz  meg? Milyennek  kellene  lennem?  Milyen  lennék,  ha  mindig  készségesen válaszoltam  volna?”  Javára  válik  lelkének,  ha  néhány  percig  elmélkedik  e gondolatokról. (KP)
 96. Ó,  nagyon  szeresse  Jézust!  Bármi  elképzelhetőnél  erősebben  ragaszkodjék hozzá.  Ragaszkodjék  szíve  minden  erejével,  hogy  egyedül  az  ő  szent szerelméért éljen!   Jézus  szeretetéért  szeressen  mindenkit,  akivel  együtt  él  és  akivel  kapcsolatban áll.  Merje  magát  odaadni  értük  kedvességben,  imádságban,  önmegtagadásban, figyelmességben.  Minél  jobban  szereti  egy  lélek  Jézust,  annál  jobban  szereti embertársait. (KP)
 97.   Mindig  magasabbra  tekintsen,  mint  csupán  a  földi  dolgokra.  Senki  tiszteletét, se  barátságát  ne  keresse  soha.  Egyedül  Jézus  az  öné,  és  ő  is  örökre  a  magáénak akarja  önt.  Nem  volna  túl  sok,  ha  egész  szívét  neki  adná.  Szeressen…  de egyedül  Jézusért…  (KP)
 98. M.L.  soha  ne  veszítse  kedvét!  Lehetnek  nehéz  pillanatai,  amikor  erő  vesz  rajta a  kimerültség,  de  övé  a  tabernákulum;  nyissa  meg  lelkét  Jézus  előtt,  és  kérje nagy  bizalommal  világosságát,  hogy  ő  maga  is  világossága  lehessen  a  rábízott lelkeknek.  Jézus  szereti  őt,  s  ezt  bizonyítani  fogja.  Viszonzásul  soha  nem  tehet eleget Istenért, aki  ily  jóságos! (KP)
 99. Mindeddig  sohasem  imádkozott  úgy,  amint  Jézus  szeretné!  Nem  figyel  eléggé minden  indítására!  Még  szent  jelenlétének  szemlélését  is  elég  gyakran elveszíti,  s  ezért  nem  halad  a  tökéletesedésben  úgy,  amint  Jézus  várná. (KP)
 100. Tegye  szokásává,  hogy  úgy  beszélgessen  Urunkkal,  mint  legjobb, legbizalmasabb  barátjával.  Ne  tegyen  és  ne  mondjon  semmit  anélkül,  hogy meg  ne  beszélné  vele. (KP)
 101. Legyen  egészen  Jézusáé!  Ne  törődjék  azzal,  mit  mondhatnak  önről;  a  gonosz lélek  azért  nyugtalanítja  ezzel,  hogy  feltartóztassa  útján,  Jézus  pedig  azért engedi,  hogy  elszakítsa  mindattól,  ami  körülveszi. (KP)
 102. Sokszor  gondoljon  erre:  ha  azt  akarja,  hogy  Jézusnak  tetszésére  legyenek  a tettei,  mindegyikben  legyen  egy  kis  áldozat,  aminek  ára  van;  e  nélkül  nincs benne  érdem. (KP)
 103. Kérdezzen  meg  minden  este,  tetszését  leli-e  önben  a  Jóisten,  és  meg fogom  mondani.  (KP)
 104.  Igaz,  hogy  Isten  kegyelmeit  nem  lehet  kiérdemelni,  csak  ajándékba  kapni; hanem  amikor  adja,  hálával  kell  fogadnunk és használnunk kell  azokat.  (KP)
 105. A  szerzetesi  léleknél  bensőséges  lelkület,  áldozatos  élet  és  a  szándék  tisztasága szükséges; íme, ez az  élet foglalata.  (KP)
 106. Hacsak  teheti,  menjen  a  templom  felé,  térjen  be  egy  kicsit  Jézusához,  és  öntse ki  előtte  a  szívét.  Mondja  el  neki  bánatát,  örömét,  szenvedését,  vagyismindent.  Úgy  beszélgessen  vele,  ahogy  bizalmas  barátjával,  atyjával, hitvesével  beszélget  az  ember.  Mondja  ki  iránta  érzett  minden  gyengéd szeretetét;  ha  pedig  nem  tud  templomba  menni,  szívében  beszélgessen  vele. Napközben  időről  időre  engedje,  hogy  néhány  pillanatig  átjárja  szent  jelenléte. Lélekben  álljon  meg  fensége  előtt,  idézze  fel  saját  nyomorúságát,  de  az  ő jóságát  is,  és  nagy  szeretettel  adjon  hálát  érte.  Szívében  egész  nap  beszélgethet Jézus  Szívével; ezt  kívánja és  ezt  várja öntől  immár  oly régóta. (KP)
 107.  A  jó  Jézus  elsősorban  szeretetet  akar  látni  a  szívében:  szeretetet, amely  tiszta,  önzetlen,  nagylelkű,  nem  fél  a  szenvedéstől,  nem  a  maga  örömét keresi, s mindezt egyedül azért,  hogy Jézusnak tetszésére legyen.   (KP)
 108. Minden  tettét  a  gyakorlatias  hit  éltesse!  Jézusba  és  szeretetébe  vetett  bizalma késztesse,  hogy  nagylelkűen  vállaljon  mindent,  amit  öntől  kér!  Minden  reggel, amikor  felébred,  mondja  Kedvesének:  „Jézusom,  íme,  itt  vagyok,  hogy teljesítsem  akaratodat; mit kívánsz, mit  tegyek ma, hogy  kedvedben  járjak?”  (KP)
 109. Minden  áhítatgyakorlatát  Jézus  jelenlétében  végezze,  nagy  szeretettel.  Az ember  pontosan  annyit  tehet  a  lelkek  javára,  amennyire  egységben  van Istennel. (KP)
 110.  Minden  elmúlik,  mégpedig  gyorsan  elmúlik!  Ne  aggodalmaskodjunk  annyit olyan  dolgokért,  amelyeknek  egy  nap  véget  kell  érniük.  Azokra  törekedjünk, amik  soha  nem  érnek  véget..(KP)
 111. Jézus  azt  akarja,  hogy  minden  teremtett  dolog  fölé  emelkedjék,  hogy semmiféle  kötelék,  egy  cérnaszál  se  kösse  a  földhöz.  Már  [itt]  a  választottak életét  élje,  akik  nem  tesznek  mást,  mint  élvezik  és  szeretik  Istent,  és  egészen elveszítik benne  önmagukat!(KP)
 112. Bernadette nagyon gyakran mondta: „a bűnösökért.” Mivel a Szűzanya ezt kérte tőle, sok szenvedést ajánlott fel a bűnösökért és másokat is erre buzdított. (SZB)
 113. Gyakran tanácsolta, hogy bocsássunk meg. (SZB)
 114. Megelégedett azzal a szenvedéssel, amit kapott, és azt ajánlotta fel nagy türelemmel és békességgel, és nem kért hozzá többet. (SZB)
 115. Éjszakánként egyesült Jézussal a szentmisékben. Igyekezett az ágyban olyan mozdulatlanul feküdni, ahogyan Jézus a kereszten. (SZB)
 116. Ha a kápolna előtt mégy el, és nem tudsz bemenni, bízd meg az őrangyalodat, menjen be helyetted a tabernákulumban lakó Úr Jézushoz, vigye el üzeneteidet. Miután átadta üzeneteidet, lesz ideje arra, hogy utolérjen téged. (SZB)
 117. Ha az ember nem tud imádkozni, akkor Szent Józsefhez fordul. (SZB)
 118. Ha az Oltáriszentség előtt vagy, egyik oldaladon ott áll a Szűzanya, aki súgja, hogy mit mondj az Úrnak, a másik oldaladon ott van az őrangyalod és figyelmetlenségeidet jegyzi. (SZB)
 119. Minél több dolog után hajszolódik az ember, s minél többhöz ragaszkodik, annál többet veszít el. A Mennyországért kell dolgozni. (SZB)
 120. Ha az ember nem vágyódik semmire, mindig mindene megvan, ami szükséges.
 121. Az első indulat nem tőlünk származik. A második a sajátunk. (SZB)
 122. A Szent Szűz olyan gyönyörű, hogy boldogan halnék meg, csakhogy Őt viszontláthassam. (SZB)

 

 

„A Szűzanya nagyon szereti önt; ön is szeresse teljes szívből, és amit csak tud, tegyen meg dicsőségéért.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék