Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

2021. ápr | engesztelő kápolna

UPDATE: 2023 januárjában elkészült az Engesztelő Kápolnával kapcsolatos frissített anyag. Mely megtekinthető itt:
https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-3d-02

Az alábbi bejegyzés 2021 áprilisában készült, ami egy korábbi kezdetlegesebb fázist mutat be:

A képeken és videón látható kápolna nem egy új terv! Jézus által adott paraméterek alapján Hermány Géza alkotása amit még 1946-ban készített el. Azért, hogy jobban el tudjuk képzelni milyen lesz ha megépül, az interneten található 2D tervrajzok alapján elkészült egy 3D modell és videórender 2021-ben. Remélem minél többekhez eljut ez az ügy és bekapcsolódnak aktívan az imádságba.

Keserű Balázs – a szerkesztő

Rövid történet

Budapesten a Normafán, a Szent Anna-réten több mint 80 éve várakozik a Világ Királynője engesztelő kápolna, hogy megépüljön. Épülése összefügg a magyarság sorsával, de az egész világ békéjével is.

Szűzanya kérése ez volt 1940-ben, melyet Natália nővéren keresztül tudatott a világgal:

„Az Egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem. ”

Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek teljes szívvel és meggyőződéssel magáévá tette a Szűzanya kérését, és ragaszkodott ahhoz a műleíráshoz, amit Jézus tudatott a magyar Egyház­zal választott eszközén, Natália nővéren keresztül.

Mindszenty bíboros ideje alatt megbízott Hermány Géza építészmérnök, aki azt mondta, ő nem megtervezte, hanem megrajzolta a kápolna tervrajzát annak alapján, amit Natália nővér leírt, és Siska atya eljuttatott hozzá.

Mindszenty bíboros döntött:

„Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét.” (1946)

(forrás: Szent József kiadó: A kápolna c. füzet)

FELHÍVÁS AZ ENGESZTELÉSRE

A jelen körülmények (Covid-19 világjárvány) méginkább rávilágítanak a modern társadalmunk élvezethajhászásának hiábavalóságára. Mindenki kapott küldetést, feladatot Istentől, hogy segítse a lelkek üdvösségre jutását. Tegye fel mindenki magának a kérdést: Mit tettem ma Isten országáért?

Most rajtunk múlik, hogy segítjük-e ezt az ügyet. Először lelki építménnyé kell válnia, hogy a maga fizikai valóságában is megépüljön. Ehhez pedig engesztelő lelkület szükséges, mely a magyarság különleges megbízatása Szent Margit óta.

***

Ének: https://www.youtube.com/watch?v=kLUkv72HBJQ

Engesztelésről: https://mariaszazada.hu/engeszteles/
Kápolnáról: https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna/

„A Jóisten sokszor több kegyelmet ad e szenvedő lelkek, mint maguk a szentek közbenjárására.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék