Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

2021. ápr | engesztelő kápolna

A képeken és videón látható kápolna nem egy új terv! Jézus által adott paraméterek alapján Hermány Géza alkotása amit még 1946-ban készített el. Azért, hogy jobban el tudjuk képzelni milyen lesz ha megépül, az interneten található 2D tervrajzok alapján elkészült egy 3D modell és videórender 2021-ben. Remélem minél többekhez eljut ez az ügy és bekapcsolódnak aktívan az imádságba.

Keserű Balázs – a szerkesztő

Rövid történet

Budapesten a Normafán, a Szent Anna-réten több mint 80 éve várakozik a Világ Királynője engesztelő kápolna, hogy megépüljön. Épülése összefügg a magyarság sorsával, de az egész világ békéjével is.

Szűzanya kérése ez volt 1940-ben, melyet Natália nővéren keresztül tudatott a világgal:

„Az Egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem. ”

Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek teljes szívvel és meggyőződéssel magáévá tette a Szűzanya kérését, és ragaszkodott ahhoz a műleíráshoz, amit Jézus tudatott a magyar Egyház­zal választott eszközén, Natália nővéren keresztül.

Mindszenty bíboros ideje alatt megbízott Hermány Géza építészmérnök, aki azt mondta, ő nem megtervezte, hanem megrajzolta a kápolna tervrajzát annak alapján, amit Natália nővér leírt, és Siska atya eljuttatott hozzá.

Mindszenty bíboros döntött:

„Akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét.” (1946)

 (forrás: Szent József kiadó: A kápolna c. füzet)

FELHÍVÁS AZ ENGESZTELÉSRE

A jelen körülmények (Covid-19 világjárvány) méginkább rávilágítanak a modern társadalmunk élvezethajhászásának hiábavalóságára. Mindenki kapott küldetést, feladatot Istentől, hogy segítse a lelkek üdvösségre jutását. Tegye fel mindenki magának a kérdést: Mit tettem ma Isten országáért?

Most rajtunk múlik, hogy segítjük-e ezt az ügyet. Először lelki építménnyé kell válnia, hogy a maga fizikai valóságában is megépüljön. Ehhez pedig engesztelő lelkület szükséges, mely a magyarság különleges megbízatása Szent Margit óta.

***

Ének: https://www.youtube.com/watch?v=kLUkv72HBJQ

Engesztelésről: https://mariaszazada.hu/engeszteles/
Kápolnáról: https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna/

Világ Királynője Engesztelő Kápolna – Műszaki leírás-2

Natália nővér által közvetített Világ Királynője Engesztelő Kápolnának a műszaki leírása megtalálható a Prímási Levéltárban, melyet a róla szóló kötet idéz. (Szent József Kiadó - Natália nővér I. kötet 202-216. oldal)Ezen felül egy másik forrásban is említést tesz...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna – Az építész emlékezik

Kép forrás: Szent József kiadó: Natália nővér I. kötet április 2. NEMZETI ÚJSÁG oldal Mindszenty hercegprímás és az Engesztelő Kápolna Az építész emlékezik Személyesen akkor kapcsolódtam be az engesztelés munkájába, amikor 1942. év őszén lakásomon felkeresett Siska...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna

Mindszenty József bíboros hercegprímás, eszter­gomi érsek teljes szívvel és meggyőződéssel magáé­vá tette a Szűzanya kérését, és ragaszkodott ahhoz a műleíráshoz, amit Jézus tudatott a magyar Egyház­zal választott eszközén, Natália nővéren keresztül. Mindszenty...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna – műszaki leírás

A kápolna terve, a műleírás részletes kidolgozása az égből, Isten országából való, magá­nak Jézusnak a munkája'. A kolostor falai között élő Natália nővér a leírt szakszavakat nem értette, csak le­írta Jézus szavai nyomán, de értette a tervrajz elkészí­tésével...

„Ne féljen a szenvedéstől. Őbenne bízzék, magában egyáltalán ne. Haljon meg önmaga számára!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék