Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-02]

2023. febr | engesztelő kápolna

Megrendítő, hogy Isten kegyelméből elkészülhetett ez a videó. 2020 februárja óta sok kutatómunkát és alkotómunkát igényelt, hogy ezek a látványtervek elkészüljenek. Hála Istennek, hogy megérhettük ezt!

Még 2021 áprilisában egy 2 és fél perces videó készült el, mely a kápolna külsejét mutatta be pontosan lekövetve a terveket.

A jelen videó keretein belül viszont azt szerettem volna megjeleníteni, hogy milyennek láthatta a nővér a kápolnát. Nyilván ezt nem lehet pontosan visszaadni, de tettem rá egy kísérletet. Felhasználtam hozzá alapként Hermány Géza 1946-os tervét és mindkét műleírást. (itt olvashatóak: 1,2)

Ahol eltérés volt a műleírás és a terv között, ott a műleírást követtem.

Ebben a munkafázisban Sz. Sándor testvérem segítségével újradolgoztuk a környezetet és a kápolna is áthelyezésre került a műleírás szerinti helyre, kiegésztve az eredeti Szt. Anna kápolnával. A 3D modell alapját Hermány Géza 1946-os terve képezte. Ezt a lehető legnagyobb mértékben igyekeztem tiszteletben tartani. Voltak azonban olyan részletek, melyek eltértek a Natália nővér leírásához képest. Ezeket módosítottam, hogy számunkra is látható legyen az a vízió, melyet a nővér láthatott. (Ezért látható a szentélykialakításnál kívül-belül némi különbség a tervekhez képest.)

A videó célja az, hogy pontosan az eredeti formájában adja vissza azt, amit Natália nővér az égiektől kapott, attól nem eltérve, ahhoz hozzá nem adva, hanem realisztikusan ábrázolva a rendelkezésemre álló eszközökkel. 

Mindezt Szűz Mária dicsőségére és azokért a testvérekért akik hosszú ideje szívből imádkoznak ezen mű megépüléséért. A videó teljes mértékben egyéni kezdeményezés, és azért készült el, hogy bemutassa hogyan nézne ki a Világ Királynője Engesztelő Kápolna, ha az eredeti formájában készülne el.

A videón látható 3D modell-t tanulmánytervnek tekintem, nem kiviteli vagy gyártmánytervnek. Tehát a kápolna megépítéséhez nem alkalmas, csupán bemutatja, láttatja a döntéshozókkal, a hívekkel, hogy milyen lenne, ha elkészül. Segítheti a későbbi tervezőket, alkotóművészeket is az eredeti tervek megértésében.

Szolgáljon ez a mű Isten és a Szűzanya dicsőségére!

2023 február

Keserű Balázs
– a szerkesztő –

Mindszenty bíboros

A projekt célja : Az engesztelés megélésének segítése

Az eredeti Engesztelő Kápolnával kapcsolatos munkának nem csak az a célja hogy a Kápolna ismertté váljon, majd felépüljön. Ez is nagyon fontos része. De még fontosabb, hogy a magyar emberek szívében megszülessen az engesztelés vágya és küldetése, mint ahogy 1947-ben Mindszenty bíborosnak és az egész akkori Egyháznak szívügye volt az engesztelés! Natália nővér által kapott égi üzeneteknek ez a lényege. Pontosabb fogalmat kell alkotnia a jelen kor emberének, különösen a katolikus híveknek az engesztelésről. Ennek a kápolnának a lelkekben is kell épülnie, és ezzel együtt épülhet meg az anyagi valójában. Isten nem csupán egy építési projektet akar, hanem olyan imádókat, akik szívvel lélekkel vállalják a lelkek megmentésében (üdvözítésében) való közreműködést, Jézussal és Máriával. A kápolna látványterve vizuális módon segít közel kerülni és szavak nélkül is segít érthetővé tenni a magyarság különleges küldetését: a Szűzanya oltalma alatt Jézussal egyesült életet élni szenvedésben és örömben, felajánlva önmagunkat a lelkek üdvösségéért, hogy senki se kárhozzon el.

A KÁPOLNA RÉSZLETESEBB ELEMZÉSE ITT MEGTALÁLHATÓ:

https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-bemutato-elemzes/

A HELYSZÍN

Két egybehangzó forrásunk van ezzel kapcsolatban:
„Az ő (Világ Királynője) Szent Fia magyar földre tervezte Szeplőtelen Édesanyja Világ Királynő-i székhelyét a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát a Normafánál. Szűz Mária édesanyja, Szent Anna kis kápolnájának közelében, attól 33 lépésnyire az általa megjelölt helyen.”
(forrás: Natália nővér III. kötet
18. oldal)

„A Szent Anna kápolna szentélyével szembenézve, ha állunk, attól jobbra. Mert a bal oldalon templom (Világ Királynője Bazilika) lesz. A Szent Anna kápolnától számított 33 lépésre levő alapkőtől az (Engesztelő Kápolna) építés ne visszafele a (Szt. Anna) kápolna felé húzódjón, hanem tőle el az erdő felé. Ha valami akadály volna, azt le kell rombolni.”
 (forrás: JTMRL.IV-57.b)

KÜLSŐ KÉPEK

Részlet a műleírásból:

„A kápolna elég magas volt. A külseje nem volt meszelt, […] hanem, úgy volt építve, hogy a téglák látszottak, de művésziesen rakva, mégis nagyon egyszerűen.

Maga a kápolna anyaga, amelyből építve volt, valami nagyon erős tartós dolog volt, mely azután évszázadokon át állja a vihart. A kápolnának egyszerű, de nagyon csinos kis tornya volt egyetlen haranggal. A harangnak gyönyörű szép csengése volt, úgy hallatszott mintha sírna! Szóval síró hangja volt.

Amikor az engesztelő kápolnát szemléltem, Szent Mihály arkangyal alakja a csillagban a kápolna bejárata fölött volt. Itt a csillag valahogy építési mű volt, benne Szent Mihály alakja a csillagban körülötte olvasható betűkkel:

— Ki olyan mint az Isten? – ”

bővebben:

https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-muszaki-leiras/

https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-muszaki-leiras-2/          

Belső képek

Részlet a műleírásból:

„A szentélyt a hajótól kis áldóztató rács választotta el.

A kápolna hajójában a fal színe nagyon-nagyon halvány kék volt. Inkább fehérnek mint kéknek lehetne mondani, de mégsem fehér hanem kék. Szintén valami márványszerü dolog. A kápolna hajójának mennyezete szintén boltives alakban fejeződött be, szép világoskék színre volt festve. A boltív közepén a Szentháromságképe volt festve valami gyönyörűszépen. A Szentháromság fölött a Szentlélekisten olyan élő tüzes valóságnak ‘látszott s nekem úgy tűnt fel, mintha a a Szentháromság képe körül levő arany csillagok belőle repültek volna ki.-És meg is adatott tudnom, értelmi látomásban ennek az értelmét. Az arany csil­lagok azokat a szenteket jelképezték, akik itt majd megtérnek és a Szentlélek­ből kirepitve az Ő kegyelmével elhalmozva nagy szentek lesznek.

Az engesztelő kápolnában,úgy tudom, csak egy oltár volt és három gyóntató szék. A padokra vagy ilyenfélékre nem emlékszem.

Volt a kápolában szószék is. Ha az oltárra néztünk, baloldalt vagyis a sekrestye oldalán volt. Lépcső a szószékre nem vezett fel a kápolnából, hanem valahogy úgy volt megepítve, hogy a kis sekrestyéből mentek fel. Ott ahol a pap kilépett  a falból a szószékre, nem csukható ajtó hanem függöny volt, melyet kétfelé szét lehetett nyitni. Maga a szószék nagyon egyszerű s mégis nagyon értékes volt. Színe olyan mint az oltáré.”

bővebben:
https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-muszaki-leiras/
https://mariaszazada.hu/vilag-kiralynoje-engesztelo-kapolna-muszaki-leiras-2/

„Annyira szeresse a Jóistent, hogy idővel kellemes lakhelyre leljen szívében, ahol, hogy úgy mondjam, megpihenhet. Hadd mondja el önnek a jóságos Jézus minden bánatát, amit nap mint nap okoz neki a világ, ön pedig tanúsítson iránta annyi szeretetet, hogy megvigasztalódjék.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék