Világ Királynője rózsafüzér

2021. febr | VGYK

Világ Győzelmes Királynője

A Világ Királynője tiszteletére imádkozzuk az egyházilag jóváhagyott fohászokból álló imafüzért, a szentolvasó felhasználásával (5-tizedes)

***

A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!

A nagy szemekre: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!

Három kisszemre: három Üdvözlégy Mária

A kis szemekre: Szűz Mária! Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

Végül háromszor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az ég és a föld az Ő dicsőségével! Áldott ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen neked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minékünk!

***

(Imprimatur. No7457/1947. Vacii, die 28-a Octobris 1947. + Josephus Episcopus.)

Forrás: Többlet engesztelő imaóra
Szent József Kiadó – Natália nővér II. rész – 153. oldal

Világ Királynője Engesztelő Kápolna [3D-01]

A képeken és videón látható kápolna nem egy új terv! Jézus által adott paraméterek alapján Hermány Géza alkotása amit még 1946-ban készített el. Azért, hogy jobban el tudjuk képzelni milyen lesz ha megépül, az interneten található 2D tervrajzok alapján elkészült egy...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna – Az építész emlékezik

Kép forrás: Szent József kiadó: Natália nővér I. kötet április 2. NEMZETI ÚJSÁG oldal Mindszenty hercegprímás és az Engesztelő Kápolna Az építész emlékezik Személyesen akkor kapcsolódtam be az engesztelés munkájába, amikor 1942. év őszén lakásomon felkeresett Siska...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna

Mindszenty József bíboros hercegprímás, eszter­gomi érsek teljes szívvel és meggyőződéssel magáé­vá tette a Szűzanya kérését, és ragaszkodott ahhoz a műleíráshoz, amit Jézus tudatott a magyar Egyház­zal választott eszközén, Natália nővéren keresztül. Mindszenty...

Világ Királynője Engesztelő Kápolna – műszaki leírás

A kápolna terve, a műleírás részletes kidolgozása az égből, Isten országából való, magá­nak Jézusnak a munkája'. A kolostor falai között élő Natália nővér a leírt szakszavakat nem értette, csak le­írta Jézus szavai nyomán, de értette a tervrajz elkészí­tésével...

„Jól teszi, ha Szent Mihályhoz imádkozik, és másokat is erre biztat. Halála óráján boldog az az ember, akinek bizalma van néhány szentben, hogy védelmére keljenek Isten előtt ama rettenetes pillanatban.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék