Világ Királynője rózsafüzér

2021. febr | VGYK

Világ Győzelmes Királynője

A Világ Királynője tiszteletére imádkozzuk az egyházilag jóváhagyott fohászokból álló imafüzért, a szentolvasó felhasználásával (5-tizedes)

***

A keresztre: Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!

A nagy szemekre: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, a Szeplőtelen Szűz, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!

Három kisszemre: három Üdvözlégy Mária

A kis szemekre: Szűz Mária! Világ Győzelmes Királynője, most mutasd meg hatalmadat!

Végül háromszor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az ég és a föld az Ő dicsőségével! Áldott ki az Úr nevében jő! Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen neked, Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minékünk!

***

(Imprimatur. No7457/1947. Vacii, die 28-a Octobris 1947. + Josephus Episcopus.)

Forrás: Többlet engesztelő imaóra
Szent József Kiadó – Natália nővér II. rész – 153. oldal

„Szenvedések nélkül nincs megszentelődés!”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék