Zöld skapuláré

2020. aug | szentelmény

PÁRIZS
/1840./

A zöld skapuláré a megrögzött b
űnösök megtéréséért

A Szűzanya tíz évvel azután, hogy Labouré Katalin nővérnek látomásában a Csodásérmet megmutatta, ismét megjelent egy vincés nővérnek ugyanott, az Irgalmas Nővérek kolostorában, Párisban. Bisqueyburu Jusztina volt a kiválasztott, aki rendjében, mint betegápoló nővér nagy megbecsülésnek örvendett, de nem is gyanította senki, hogy égi látomások kegyelmében részesült.

Jusztina nővérről

Jusztina 1817. november 11-én született Dél-Franciaországban, a Pireneusokban fekvő Mauléonban. Mivel szüleit nagyon korán elveszítette, édesanyjának húga vette magához, aki Orlon-ban lakott, és aki buzgó kereszténynek nevelte. Jusztinát már kora ifjúságától vonzotta a szerzetesi hivatás, és úgy gondolta, hogy számára különösen a betegápolás felelne meg Isten akaratának. Ezért 1839. augusztus végén belépett Dél-Franciaországban, Pau-ban az Irgalmas Nővérek kórházába, a Páli Szent Vince által alapított társaságba.

Három hónap után Jusztinát Párizsba küldték, a de Bac utcában lévő kolostorba, hogy ott töltse noviciátusának idejét. Bizonyára nem volt véletlen, hogy 1839. november 27-én pont oda került, ahol éppen kilenc évvel azelőtt Labouré Katalinnak jelent meg a Szűzanya, és adta nekünk általa a Csodásérmet. De akkor senki sem beszélt Labouré Katalinról, aki ebben az időben Enghien-ban az idősek otthonában dolgozott, szinte ismeretlenül.

A jelenés

Két hónap röpült el. A novíciák számára megkezdődtek a lelkigyakorlatok. 1840. január 28-án Jusztina nővér a kápolna fölötti konferenciateremben éppen elmerült az imádságba, amikor hirtelen ott állt előtte a Legszentebb Szűzanya. Csak éppen annyi lélekjelenléte volt, hogy elfojtsa a csodálkozás feltörő kiáltását, és feltűnés nélkül csendben maradjon, amíg a jelenés véget nem ért. Mária fehér ruhában volt, felette egy égszínkék palástot viselt. Fátyla nem volt, haja a vállára omlott. Lángoló Szívét a két kezében maga előtt tartotta. Noviciátusának ideje alatt Jusztina nővér még egyszer részesült abban a kegyben, hogy láthassa Máriát lángoló Szeplőtelen Szívével. A fiatal nővért még ugyanebben az évben áthelyezték Normandiába, Blangy-ba, ahol más Mária-jelenésben volt része. 

[szerkesztő felhívása] A szentelményeket papnak kell megáldania, egyébként nem hatásosak!

1840. szeptember 8-án történt. Jusztina éppen imádkozott. Ismét ott állt előtte Szűz Mária ugyanabban a ruhában, mint azelőtt, azzal a különbséggel, hogy szívét csak jobb kezével fogta, a baljával egy kis zöld skapulárét tartott. A nővér pontosan látta, hogy a kis zöld vászondarab egyik oldalán egy Máriát ábrázoló kép van, ahogy eddig is megjelent, a másik oldalon egy tőrrel átszúrt lángoló szív, ezzel a felirattal:

 

Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk, most és halálunk óráján!

A nővérrel egy belső hang közölte, hogy ez a kis zöld skapuláré különösen azoknak a hitetleneknek fog nagyon sok kegyelmet közvetíteni, akik közel állnak a halálhoz.

A zöld skapuláré két oldala

Jusztina nővér ezeket közölte novícia-mesternőjével, aki továbbította ugyanannak az Aladel atyának, akire annakidején Katalin nővér bízta az üzenetet. Az óvatos pap kezdetben csak néhány skapulárét készíttetett. De amikor Mária későbbi megjelenései alkalmával – különösen 1846-ban sürgette, hogy a kegyelemnek ezt az eszközét buzgóbban használják, a pap akkor hozzájárult, hogy sok a bűnösök megtérésére szolgáló zöld skapulárét osszanak szét.

A siker nem maradt el. 

Olyan haldoklók, akik már évek óta nem jártak templomba, Istennel megbékélve haltak meg, ha az irgalmas nővérek a zöld skapulárét feltűnés nélkül a párnájuk alá tették, vagy az ágyukra erősítették. A főnöknő arról is beszámolhatott, hogy 1859-ben, mielőtt meghalt, – a skapuláré által közvetített kegyelem hatására – még a párizsi érsek gyilkosa is megtért. (Az érseket 1848.-ban, a forradalom idején ölte meg.)
Ezek által a jelek által felbátorítva az Irgalmas Nővérek generális prokurátora, Borgogno atya 1870-ben kihallgatáson kérte IX. Piusz pápától, a zöld skapuláré jóváhagyását. Ezt a pápa szívesen meg is adta.
Jusztina nővér később főnöknő lett, magas kort ért meg, de titkát, hogy a zöld skapulárét rajta keresztül kaptuk, élete végéig megőrizte.

További szentelmények

IRODALOM: Szűz Mária megjelenései és könnyezései (I.) 1830-1933. Lélekmentő füzetek 10.

forrás: http://jelenesek.freeweb.hu/zoldskapulare.html

Szűz Mária különleges és anyai áldása

Egy áldás, ami segít megmenteni a világot Égi Édesanyánk az Úr Jézussal együtt folyamatosan újabb kegyelmi ajándékokat adva minél több lélek megmentésére törekszik. E kegyelmi lehetőségek közé tartozik „a Szűzanya különleges áldása” is. A Szűzanya, Medjugorjéban 1981...

A pap áldásának ereje

„Ó, nagy a papok méltósága, de nagy a felelősségük is. Sokat kaptatok, papok, de sokat is fognak számon kérni tőletek…” Faustyna Kowalska nővér Napló Az Isteni Irgalmasság üzenete (941) áldás, megáldás jót előidéző szó vagy gesztus, az átok ellentéte (latin...

Otthonunk spirituális védelme

Ebben a bejegyzésben megkísérlem összefoglalni katolikus hitben, hogyan tudjuk hatékonyan a Menny hathatós segítségét kérni otthonaink védelméért, a gonosz, démoni erőkkel szemben. Itt nem lesz szó arról, amikor egy helyet különlegesen gonosz démoni erők tartanak...

Csodás érem

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka Párizsban Labouré Katalint a vincés kolostor 24 éves növendékét a Szent Szűz találkozóra hívja egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhás fiúcska által:  „Jöjj a kápolnába a Szent Szűz vár reád!" Mária jelzi a hamarosan kitörõ...

Szent Benedek medál

A Szent Benedek Medál a Katolikus Egyház egyik nagyon erős szentelménye, egy exorcizáló tulajdonságokkal rendelkező szent jegy, melyre rá vannak vésve a szabadító ima szavainak kezdőbetűi. Számos hatást tulajdonítanak neki: gyógyulások, védelem a gonosz ellen, kegyes...

Szentelt gyertya

szentelt gyertya: →szentelmény, →Krisztus-szimbólum. - Egyike a legrégibb szentelményeknek. Kk. előzmények után az újkorban is volt rá példa, hogy a városok és falvak nagyobb mennyiségű gyertyát vásároltak, ezt Gyertyaszentelő napján (II. 2.) a pap megszentelte, majd...

Szentelt víz

MINDEN KATOLIKUS HÁZNÁL LEGYEN SZENTELTVÍZ! A megáldott víz a lelki harc hatékony eszköze. Nem varázsszer, amellyel mágikus hatalmat gyakorolhatunk a rossz fölött. Ha azonban alázattal és hittel használjuk, Isten kegyelmével erősíthet hétköznapi küzdelmeinkben. Ha van...

Barna skapuláré

Barna skapuláré eredete Stock Szent Simon a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz fordult, hogy a Karmelita Rendet ne hagyja el, és anyai védelmének adja valamilyen különleges jelét. Erre az imára jelent meg neki 1251. július 16-án (vasárnap) Cambridge-ben Szűz Mária, és...

„Ó, nagyon szeresse Jézust! Bármi elképzelhetőnél erősebben ragaszkodjék hozzá. Ragaszkodjék szíve minden erejével, hogy egyedül az ő szent szerelméért éljen! Jézus szeretetéért szeressen mindenkit, akivel együtt él és akivel kapcsolatban áll. Merje magát odaadni értük kedvességben, imádságban, önmegtagadásban, figyelmességben. Minél jobban szereti egy lélek Jézust, annál jobban szereti embertársait.”

— Kézirat a Purgatóriumról

Címkék