Könyörgés az édesanyákhoz

2023. jan | tanúságtétel

baba

Könyörgés az Édesanyákhoz

Ne öljél meg Édesanyám
Elférek még nagy a világ
hadd örüljek napsugárnak
madárdalnak, virágszálnak

Ne öljél meg Édesanyám
Szent keresztvíz hadd hulljon rám
Ha megnőnek majd e kis kezek
Kenyeret keresnek neked

Ne öljél meg Édesanyám
Mert téged is megöl a vád
Várd meg amíg szerethetlek
Két karommal átölellek

Betegségben gyógyítgatlak
bánatodban vigasztallak
Megköszöntlek neved napján
Ne öljél meg Édesanyám

Ne öljél meg Édesanyám
Kis életem Isten adta
Nagy jutalmát neked tartja
Ég áldása énvelem jár
Neveljél fel Édesanyám
Neveljél fel Édesanyám!

A fenti verset egy Mária rádió hangtárjában található tanúságtétel alapján írtam ki.

A tanúságtétel meghallgatható itt:

E. Melinda tanúságtétel 

„Váljék annyira összeszedetté, hogy sohase veszítse el Jézus jelenlétét, akkor se, ha nagyon leköti az iskola. Hogy ide eljusson, nagyon ügyeljen bensőjére.”

— Kézirat a Purgatóriumról

tanúságtétel

Címkék